Видео надзор за безбеднија дечја игралишта

Уведен видео надзор на дечјим игралиштима

Ради спречавања уништавања дечјих игралишта од стране неодговорних појединаца, општина Мали Зворник набавила је и поставила надзорне камере на свих седам савремених дечјих игралишта, саграђених протекле године уз подршку Владе Швајцарске.

Према речима председника општине, Зорана Јевтића, локална самоуправа била је приморана да уведе видео надзор на дечјим игралиштима, будући да су оштећења на мобилијару који је веома скуп све чешћа појава.

Јевтић је истакао да су наведена игралишта намењена за најмлађе, односно да нису предвиђена за децу старијег узраста и да су за њих уређена велика бетонска игралишта са опремом за различите спортове.

Он је рекао да санирање штете причињене на игралиштима представља велики издатак и да је боље да тај новац сваке године буде усмерен на изградњу и уређење нових игралишта, него за поправку постојећих, које из неког разлога, свесно или несвесно, уништавају појединци.

Председник општине је апеловао на њих да то убудуће не чине и позвао одговорне и савесне суграђане да пријаве када уоче оштећења, те да ће полиција предузети законом прописане мере против лица за која утврди да су чинила поменуте прекршаје и да ће морати да намире штету коју су причинили.

Он је навео да је полиција недавно открила лица која су превртала и уништавала канте за смеће, жардињере, украсне биљке и контејнере, да су против учинилаца ових дела поднете пријаве и да су већ платили штету коју су причинили.

Јевтић је захвалио запосленима у Полицијској станици у Малом Зворнику на брзом реаговању и откривању учинилаца прекршаја.

Он је рекао да ће бити санкционисан свако ко буде уништавао јавну имовину и да ће општина настојати да уведе видео надзор на јавним површинама где год га тренутно нема, ради лакшег и бржег откривања починилаца прекршајних дела убудуће, сузбијања прекршаја и спречавања нарушавања јавног реда и мира.

Извор: Општинска управа општине Мали Зворник

Фото: Општинска управа општине Мали Зворник

Share