Dodeljene prve ovogodišnje subvencije za nova radna mesta

Opština Mali Zvornik je jedna od najnerazvijenijih u Srbiji, ali već drugu godinu zaredom izdvaja novac za subvencionisanje radnika, kako bi motivisala i privukla investitore da otvore nova radna mesta. Prošle godine na taj način posao je u ovoj opštini dobilo više od 90 ljudi, javlja RTS.

Na Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za otvaranje novih radnih mesta u 2017. godini, koji je bio otvoren do 10. maja, blagovremeno se javilo ukupno pet poslodavaca koji imaju sedište ili ogranak na području opštine Mali Zvornik.

Mirjana je posle dvadeset godina čekanja prošle godine dobila posao u tekstilnoj industriji. Ona je jedna od četiri radnice čije je zapošljavanje u ovom pogonu subvencionisala opština, a poslodavac je u obavezi da ih na tom radnom mestu drži najamanje dve godine.

Mirjana Jeftić kaže da radi već godinu dana i da je zadovoljna uslovima rada.

,,Sve je u redu, plata je uvek na vreme znači ljudi kod kojih smo dobili posao mnogo su divni i prijatni i korektni prema nama, znači ponašaju se prema nama kao prema porodici’’, kaže radnica Mila Gligorić.

Porodica Mitrović iz Loznice proizvodnjom tekstila bavi se 30 godina, a zbog širenja posla, pogon su prošle godine otvorili i u Malom Zvorniku. Subvencija opštine za zapošljavanje radnika, kažu, značila im je mnogo, jer su veliki novac uložili u rekonstrukciju napuštene fabrike.

,,Ta sredstva nam dosta znače zato što nam ubrzaju ceo taj pripremni deo, ipak te investicije nisu ni male, a za početak svaki dinar je bitan“, kaže direktor radionice Zoran Mitrović.

Zbog velikog interesovanja poslodavaca u opštini kažu da će, ako bude bilo potrebe, rebalansom budžeta opredeliti dodatna sredstva.

,,Ove godine opština Mali Zvornik je svojim budžetom opredelila 10 miliona dinara, to znači za 50 novozaposlenih radnika, 200 hiljada dinara je po zaposlenom koji se daje poslodavcima’’, rekao je Zoran Jevtić, predsednik Opštine Mali Zvornik.

Do kraja godine u Malom Zvorniku biće otvorena i fabrika obuće koja će za početak zapošljaviti 120 radnika. I ovu investiciju opština će pomoći tako što će napuštenu halu nekadašnje „Viskoze“ rekonstruisati i dati poslodavcu na korišćenje.

Na Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za otvaranje novih radnih mesta u 2017. godini, br: 06-613/2017 od 18.04.2017. godine i br. 06-613/1 od 26.04.2017. godine koji je objavljen dana 18.04.2017. godine na sajtu opštine i na  oglasnoj tabli opštinske uprave opštine Mali Zvornik a koji je bio otvoren do 10.05.2017. godine, blagovremeno se javilo ukupno pet poslodavaca koji imaju sedište ili ogranak na području opštine Mali Zvornik,

U skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu u opštini Mali Zvornik, u jednokratnom iznosu od 200.000,00 dinara po nezaposlenom licu, sledećim poslodavcima dodeljene su subvencija za otvaranje novih radnih mesta u 2017. godini:

Zanatsko krojačkoj radnji „Jana Wear“, Donja Borina, Darinka Ilić. Broj radnih mesta: četiri (4).

„Infofin“ d.o.o Trg Vuka Karadžića bb, Loznica-ogranak Rojal Drina Mali Zvornik, zakonski zastupnik Dragoslav Nikolić. Broj radnih mesta: dva (2).

„Metalno 2012“ d.o.o Mali Zvornik, ul. Vuka Karadžića, zakonski zastupnik Momir Tomić. Broj radnih mesta: dva (2).                                                      

Samostalnoj ugostiteljskoj radnji „ NOVI MOST DA“,  Danilo Aćimović. Broj radnih mesta: dva (2).  

Samostalnoj trgovinskoj radnji „ADA“, Velika Reka, Mali Zvornik, Bogoljub Mićić. Broj radnih mesta: dva (2).        

Prioritet pri dodeli subvencija imaju poslodavaci koji se bave proizvodnom delatnošću, imaju više zaposlenih, angažuju više nezaposlenih lica ili se obavežu da u periodu od dve godine neće smanjiti broj zaposlenih.

Poslodavac koji je ostvario pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta ima obavezu da do 01. juna tekuće godine zaključi ugovor o radu sa nezaposlenim licem, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, u trajanju od najmanje 24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa i da izmiruje sve obaveze po osnovu doprinosa za obavezno penziono i socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom.

Preko subvencija za zapošljavanje koje daje opština, u Malom Zvorniku u 2016. godini 27 firmi sa teritorije opštine zaposlilo je ukupno 98 lica.

Izvori: Mali Zvornik Info / Opština Mali Zvornik / RTS

Prilog RTS: Mali Zvornik daje subvencije     

Arhiva: Mali Zvornik Info

Opština Mali Zvornik pomaže otvaranje 50 novih radnih mesta finansijskom podrškom poslodavcima

Zvornička fabrika ,,Obuća“ otvara pogon u Brasini uz podršku Vlade Srbije

Foto: Miodrag Ćirić

Novinar – saradnik: Dalibor Krstić

Share