Opština Mali Zvornik pomaže otvaranje 50 novih radnih mesta finansijskom podrškom poslodavcima

Dodelom subvencija poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta, Opština Mali Zvornik u 2017. godini omogućiće zaposlenje 50 lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Za tu namenu u lokalnom budžetu odvojeno je 10.000.000 dinara, odnosno 200.000 dinara po novootvorenom radnom mestu. Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljvanje radnika objavljen je 18. aprila i biće otvoren 15 dana.

Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić rekao je da je na ime subvencija za zapošljavanje u tekućoj godini opredeljen početni iznos, potreban za otvaranje 50 radnih mesta, i najavio da će, ukoliko bude većeg interesovanja poslodavaca, u toku godine uslediti rebalans budžeta i još jedna dodela subvencija.

„Prošle godine zahvaljujući subvencijama u našoj opštini zaposleno je ukupno 98 radnika, na ime čega smo utrošili oko 20 miliona dinara. I ove godine uvećaćemo budžet za subvencije, ukoliko bude potrebe, odnosno interesovanja od strane poslodavaca“, rekao je Jevtić.

Povodom raspisivanja konkursa za subvencije za zapošljavanje, on se danas sastao sa vlasnikom i direktorom preduzeća „Metalno 2012“ iz Malog Zvornika, koje se šest godina uspešno bavi izradom čeličnih i drugih građevinskih konstrukcija.

Ovo preduzeće ima potrebu za angažovanjem bravara, montera i zavarivača i biće podnosilac zahteva za korišćenje subvencija u 2017. godini, za zaposlenje tri radnika.

Inače, pravo na subvencije za zapošljavanje u okviru ovogodišnjeg konkursa imaće poslodavci sa sedištem, odnosno ogrankom firme u Malom Zvorniku, koji zapošljavaju dva ili više lica sa područja opštine, evidentiranih najmanje dva meseca kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prioritet pri dodeli subvencija imaće poslodavaci koji se bave proizvodnom delatnošću, imaju više zaposlenih, angažuju više nezaposlenih lica ili se obavežu da u periodu od dve godine neće smanjiti broj zaposlenih.

Poslodavac koji bude ostvario pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta imaće obavezu da do 01. juna tekuće godine zaključi ugovor o radu sa nezaposlenim licem, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, u trajanju od najmanje 24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa i da izmiruje sve obaveze po osnovu doprinosa za obavezno penziono i socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom.

Preko subvencija za zapošljavanje koje daje opština, u Malom Zvorniku u 2016. godini 27 firmi sa teritorije opštine zaposlilo je ukupno 98 lica.

Foto galerija: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik

Novinar: Ljiljana Ristanović

 

Share