Saopštenje za javnost Opštinske uprave opštine Mali Zvornik

U opštini Mali Zvornik u nedelju 05.02.2017. godine održaće se izbori za Savete mesnih zajednica.

Izbori će se održati u 11 mesnih zajednica:  Brasina, Donja Borina, Radalj, Donje Naselje, Centar,  Sakar,  Budišić, Amajić, Donja Trešnjica, Culine i Velika Reka.

Biračka mesta biće otvorena od 10 – 18 časova.

Izbori će se održati na sledećim biračkim mestima:

 1. Osnovna škola Velika Reka, područje MZ Velika Reka,
 2. Dom kulture  Culine, područje MZ Culine,
 3. Osnovna škola Donja Trešnjica, područje MZ Donja Trešnjica,
 4. Osnovna škola Amajić, područje MZ Amajić,
 5. Dom kulture  Budišić, područje MZ Budišić,
 6. Dom kulture  Sakar, područje MZ Sakar,
 7. Dom kulture, Mali Zvornik, ul. Kralja Petra Prvog br. 26, područje MZ Centar
 8. Dom kulture, Donje Naselje, ul. Predraga Erdeljana 1, područje MZ Donje Naselje
 9. Osnovna škola Radalj, područje MZ Radalj,
 10. Osnovna škola Donja Borina, područje MZ Donja Borina,
 11. Osnovna škola Brasina, područje MZ Brasina.

Građani su dužni da prilikom dolaska na biračko mesto ponesu sa sobom važeću ličnu kartu, pasoš ili važeću vozačku dozvolu koja sadrži jedinstveni matični broj građana.

Birač koji nije u stanju da glasa na biračkom mestu obaveštava birački odbor najkasnije do 13,00 časova na dan glasanja, da želi da glasa.

Građani neće dobijati pozive i obaveštenja za glasanje, već se građani ovim obaveštenjem pozivaju da glasaju 05.02.2017.godine.

Ovo rešenje objaviti na internet stranici Opštine Mali Zvornik, na oglasnim tablama i drugim pogodnim mestima u mesnim zajednicama.

Komisija za sprovođenje izbora za savete mesnih zajednica
Zam.predsednik Komisije

Ljiljana Petrović Pajić, s.r.

Share