Usvojen budžet opštine Mali Zvornik za 2017. godinu

Održana je V redovna sednica Skupštine opštine Mali Zvornik. Većinom glasova odbornika, 22. decembra, usvojen je budžet opštine Mali Zvornik za 2017. godinu, u iznosu od 580 miliona dinara.

Lokalni parlament imenovao je na mandatni period od četiri godine Dragana Čikarića, diplomiranog mašinskog inženjera, za direktora Javnog komunalnog preduzeća ,,Drina’’.

Vojislav Stamenković podneo je ostavku na mesto odbornika u Skupštini opštine Mali Zvornik, a nova odbornica je Miljana Simić, treća na izbornoj listi Grupe građana ,,Naša priča’’. Miljana Simić je nakon lokalnih izbora pristupila Srpskoj naprednoj stranci i sada SNS ima 15 odbornika u Skupštini opštine Mali Zvornik.

Dr Dalibor Lipovac informisao je skupštinski saziv da je napustio Demokratsku stranku Srbije, a svoje dužnosti odbornika obavljaće samostalno, u okviru odborničke grupe Grupe građana ,,Snaga naroda’’.

Sednicom je predsedavao Radovan Tadić, predsednik Skupštine opštine Mali Zvornik.

Nakon usvajanja predloga Odluke o prestanku rada Fonda za razvoj opštine Mali Zvornik i predloga Odluke o budžetskom fondu za sprovođenje mera podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na području opštine Mali Zvornik, predsednik opštine Zoran Jevtić obrazložio je predlog Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2017. godinu:

Odbornik Bogdan Dukić, šef odborničke grupe SPS, nakon izlaganja predsednika Jevtića, rukovođen iskustvom bivšeg zamenika predsednika opštine Mali Zvornik, konstatuje da je, uz budžet od oko pet miliona evra, alarmantno da smo i dalje u grupi najnerazvijenijih opština Srbije, te da se po tome situacija danas ne razlikuje bitnije u odnosu na 2014. ili 2015. godinu. U osvrtu na predstojeće investicije, Dukić konstatuje da ako nameravamo da organizujemo ozbiljnu turističku ponudu, suma od 2.500.000 dinara neće biti dovoljna da se podzemni grad, sklonište Karađorđevića, stavi u funkciju. Po njemu, neophodno je više novca za projekte i realizaciju. Dukić primećuje da igralište u Velikoj Reci još nije završeno, a stadion FK ,,Jedinstva’’ u Malom Zvorniku je već oštećen i dugoročno postaje neupotrebljiv. Izrada projekta nove toplane bila bi u redu ako ćemo već u januaru 2017. znati da li ćemo ući u javno – privatno partnerstvo, odnosno raspišemo javnu nabavku. Dukić ističe da su projekti energetske efikasnosti za zgradu Opštinske uprave i PU ,,Crvenkapa“ urađeni u 2015. godini.

,,Budžet bi trebao podsticajan, razvojni. Korišćene su ideje i projekti iz prethodnih godina. Toplana i LED osvetljenje su ranije planirani koraci, ispred vremena i nismo trebali kasniti. Potrebno je detaljnije obrazložiti određene pozicije, precizirati ih. Suma od 3.400.000 dinara za reprezentaciju nije dobro pojašnjena, a iznos za medijske usluge od 5.000.000 je izuzetno veliki za malu opštinu kao što je Mali Zvornik. Nadamo se da će pregovori biti uspešni i da je konačno moguće zaposliti 100 do 150 ljudi u pogonu ,,Končara“ u Brasini“, zaključio je Dukić izlaganje.

Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić, u odgovoru šefu odborničke grupe SPS Bogdanu Dukiću, ističe da politička opcija kojoj on pripada nije dovela Mali Zvornik u red 19 najsiromašnijih opština.

,,Budžet je pripremljen i urađen brzo. Neka tumačenja još uvek očekujemo od nadležnih državnih organa. Mnoge opštine su u 2016. godini radile po tri, četiri rebalansa, a mi samo jedan. Sigurno je da nas i u narednoj godini čekaju rebalansi budžeta sa izmenama zakona i uputstava koje ćemo dobijati. Ako izađemo iz reda devastiranih opština suočićemo se sa viškom od 25 radnika u administraciji (sistemu javnog sektora opštine Mali Zvornik koji obuhvata Opštinsku upravu, JKP ,,Drina“, Biblioteku ,,17. septembar“ i Predškolsku ustanovu ,,Crvenkapa“).

Niko nije osporavao prethodnoj vlasti pravo da završi toplanu do 2016. godine sa brojnim tada aktuelnim partnerima. Toplana se mora raditi uz traženje najpovoljnijih uslova sa Ministarstvom energetike. Novi rukovodilac JKP ,,Drina“ je nasledio nepotpunu, nestalu dokumentaciju, zataškano i nesređeno stanje, u vezi sa vodovodom u Donjoj Trešnjici. Ne odustajemo ni od LED rasvete, podsticaćemo taj projekat koji donosi uštede.

Elaborati za energetsku efikasnost se ne mogu poistovetiti sa projektima. Svakako da ćemo pre izrade Projekta energetske efikasnosti Opštinske uprave dati postojeći elaborat na uvid. Evidentno je i da su ogromne sume ulagane u projekte koji su rađeni bez ikakve saglasnosti, te nisu validni i sada smo prisiljeni da radimo brojne revizije. Gde god je to moguće, pokušaćemo da dobijemo donacije. Američka ambasada nam može pomoći pri uređenju crkve i dela podzemnog grada Karađorđevića. Niko nam se do sada nije požalio na stanje fudbalskog igrališta u Malom Zvorniku. Svakako da ćemo pomoći Jedinstvu, ako postoji realna potreba za sanacijom terena“, kazao je Jevtić.

Na primedbe odbornika Dukića da je nepotrebno kupovati nove automobile, predsednik opštine odgovara da niko nije planirao rasipanje sredstava. ,,Punta ćemo servisirati i preneti biblioteci na korišćenje, a najstariji automobil Zastava možemo uložiti u program ,,staro za novo“ i kupiti Fijata za Opštinsku upravu. Iako smo dobili jednu Mazdu 3, 2015. godine, kao donaciju Japana Vladi Republike Srbije, moram istaći da je Pežo 407 već dotrajao i da zahteva stalna vanredna ulaganja.

Opštine i gradovi u Srbiji izdvajaju za projektno finansiranje medija. Mediji su od sada zastupljeni do dva odsto našeg budžeta. Poštujemo Zakon i podzakonska akta obezbeđujući sredstva namenjena javnom informisanju, a po uputstvima nadležnog ministarstva finansiramo i projekte.

U osvrtu na Odluku o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme, za Opštinsku upravu i Javno pravobranilaštvo, Jevtić ističe da će budžet pratiti uputstva i kadrovski plan. ,,Očekujemo početkom marta 2017. godine uputstva iz Republike o platnim razredima, nazivima zvanja, sistematizaciji. Slediće i rebalans. U 2017. planirano je 49 radnih mesta sa 52 izvršioca.“

Šef odborničke grupe SPS Bogdan Dukić je, pre usvajanja Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća ,,Drina“ za 2017. godinu, konstatovao da lokalna samouprava izdvaja sumu višu od dva miliona za deponovanje otpada. Mišljenja je da treba povećavati broj kontejnera u seoskim sredinama i time štititi vodotokove, životnu sredinu, a privredu stimulisati smanjenjem cena odvoza smeća.

Direktor komunalnog preduzeća, Dragan Čikarić informisao je odbornike i javnost da su u sredu na svečanoj ceremoniji donacijom Vlade Japana dodeljena sredstva JKP “Drina”, u iznosu od 63.400€, za nabavku novog kamiona za odvoz smeća u uskim ulicama i određenog broja kontejnera.

Navedena sredstva dodeljena su kroz program finansiranja projekata za rešavanje osnovnih potreba stanovništva (POPOS) koji sprovodi Japanska ambasada u Srbiji. Čikarić ističe da su ovaj kamion i kontejneri, uz nedavno kupljeni novi SKIP, kombinovanu mašinu – rovokopač, odličan podsticaj za sigurno poboljšanje kvaliteta usluga sugrađanima, efikasnosti rada zaposlenih i ostvarenje dobiti u 2017. godini.

Odbornik Mladen Savić (SNS) komentarisao je kadrovsku strukturu u komunalnom preduzeću i konstatovao da je broj zaposlenih sa višim i visokokim obrazovanjem značajno zastupljen, ali je po njegovom mišljenju uočljivo da nedostaju majstori koji će odgovoriti zahtevima delatnosti, jer je angažovan svega jedan visokokvalifikovani (VKV) radnik.

Vladan Jovanović, odbornik Srpske narodne partije (SNP) primećuje nesrazmeran odnos broja domaćinstava koja koriste usluge iznošenja smeća (368) i broja priključaka za vodu u Radalju (140).

Prilikom razmatranja predloga Odluke o angažovanju revizora za eksternu reviziju završnog računa budžeta opštine Mali Zvornik za 2016. godinu, odbornik Dalibor Lipovac (OG GG ,,Snaga naroda“) izjasnio se protiv angažovanja privatnih revizorskih firmi. Založio se za ovlašćenog revizora Državne revizorske institucije za poslove eksterne revizije.

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Mali Zvornik, usvojena je nakon usaglašavanja stavova o izmeni člana 27 koji se odnosi na pismenu podršku kandidatima za člana Saveta mesne zajednice.
Kandidat za člana Saveta može biti građanin koji ima prebivalište na području mesne zajednice i koji je dobio pismenu podršku najmanje: pet građana, ako mesna zajednica ima do 100 birača; 10 građana, ako mesna zajednica ima od 101 do 600 birača; 15 građana ako mesna zajednica ima od 601 do 1000 birača i 20 građana, ako mesna zajednica ima više od 1000 birača.

Tokom diskusije, po sugestijama odbornika Bogdana Dukića, uočeno je da je u većim mesnim zajednicama Centar, Donjem Naselju i Radalju, gde Saveti mesnih zajednica broje devet članova, neophodno 360 potpisa za kandidate. Po Dukiću, te uslove bi mogle trenutno ispuniti samo dve najsnažnije političke opcije, a uvažio je i da činjenicu da se za lokalne izborne liste traži 200 potpisa.

Odbornik Dalibor Lipovac, koji je i član Saveta mesne zajednice Centar (Kolonija) preneo je svoja iskustva sa prethodnih izbora. Najuspešniji član Saveta koji je tada pobedio imao je 138 glasova, a učestvovalo je 27 kandidata. Lipovac smatra da se novim uslovima ljudi destimulišu i eliminišu pre odluke da se kandiduju za izbore u mesnim zajednicama, a sprovođenje tih izbora ranije nije značajno koštalo lokalnu samoupravu, dok nova Odluka predviđa naknade za sve članove Komisije za sprovođenje izbora za savete mesnih zajedica i članove biračkih odbora.

Posebnom Odlukom usvojen je Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2017. godinu u opštini Mali Zvornik.

Rešenjem o visini roditeljskog dodatka za 2017. godinu, utvrđena je jednokratna finansijska podrška porodici sa decom u sledećim iznosima: za prvo dete po redosledu rođenja u iznosu od 55.000 dinara, za drugo dete u iznosu od 65.000 dinara, a za treće i svako naredno dete u iznosu od 75.000 dinara.

Nakon usvajanja Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća ,,Drina“ Mali Zvornik, koji je usklađen sa novim Zakonom o javnim preduzećima, za direktora JKP ,,Drina“ imenovan je na mandatni period od četiri godine Dragan Čikarić, diplomirani mašinski inženjer iz Malog Zvornika.

Čikarić je u periodu od juna 2016. angažovan na mestu vršioca dužnosti direktora. Izrazivši zahvalnost ovom skupštinskom sazivu, Čikarić je istakao da je načinjen određen pomak u poboljšanju tehničke opremljenosti, budući da su sada sve mašine u ispravnom stanju, a kupljen je i novi SKIP, kombinovana mašina – rovokopač. Stečeni su tehnički uslovi za optimalan rad, ali je direktor zatekao u junu preduzeće sa dugovanjima od 30 miliona i potraživanjima od 64 miliona dinara, što zahteva dodatne napore, disciplinu, stručnost i energiju da bi u narednoj poslovnoj godini donelo pozitivne finansijske rezultate.

Miloš Milić (SPS) očekuje da će po prestanku rada, Fond za razvoj dostaviti Skupštini opštine Izveštaj sa pratećom dokumentacijom i spiskom dužnika. Odbornika Milića je interesovalo kako je ugovorom precizirano izveštavanje predstavnika medija sa sednica Skupštine opštine i da li se RTV ,,Lotel“ obavezala na detaljno izveštavanje sa zastupljenošću svih aktera, uključenih u diskusije.
U osvrtu na poslednje asfaltiranje lokalnih puteva i u svetlu aktuelne Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama na teritoriji opštine Mali Zvornik, kojom je utvrđeno postojanje 41 opštinskog puta, Milić zapaža da još uvek nisu jasni kriterijumi za asfaltiranje puteva iste kategorije. Po njemu, primetno je da se na jednom putu izdaje nalog za asfaltiranje, a na drugom ne iako je pretpostavka da je za oba rešena geodetska podloga. Interesuje ga i da li je bilo izmena u katastarskoj evidenciji. Konačno, odbornik Milić ističe da je u interesu opštine Mali Zvornik da od Elektromreže Srbije (EMS) dobije izveštaj o celokupnom stanju mreže na teritoriji opštine Mali Zvornik.

Predsednik opštine Zoran Jevtić je u odgovoru na pitanja odbornika Milića, istakao je da mediji žive od finansija. Koliko budemo ulagali u izveštavanje, toliko ćemo dobiti zastupljenosti u svim izdanjima medija. Od EMS se može dobiti izveštaj o stanju elektromreže i očekuje se da sarađuju u obostranom interesu.
Jevtić očekuje od nadležnih odeljenja Opštinske uprave da dostave podatke o asfaltiranju. Moraju se popisati nekategorisani putevi, odrediti prioriteti za čišćenje u zimskom periodu, asfaltiranje u skladu sa novom Odlukom o opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama na teritoriji opštine Mali Zvornik. Službe Opštinske uprave će morati da rade poslove za koje su zadužene i na koje su se radnici obavezali ugovorom o angažovanju. Pojedini slučajevi se moraju korenito menjati i prestati da dostavljaju nepotpune ili netačne informacije.

Mladen Savić (SNS) kategoričan je da ni na jednoj od kancelarija u opštinskoj upravi ne bi smelo pisati: ,,Ne ulazite bez poziva ili ne uznemiravajte“.

Predsednik Jevtić najavljuje određene izmene u rasporedu, redizajniranje, pa će stakla biti na kancelarijskim vratima tamo gde se radi sa strankama. ,,Posetioci će videti ko je prisutan, da li radi, pije kafu ili puši. Čekamo i novog starešinu, načelnika Opštinske uprave“, preneo je Jevtić odbornicima.

Razmatrajući zahtev predsednika opštine Mali Zvornik, koji je dostavljen 16. decembra, Komisija za izbor, imenovanja i društvena priznanja, uputila je Zaključak kojim se predlaže predsedniku Skupštine opštine Mali Zvornik, Radovanu Tadiću, da ne predloži tačku 10 za dnevni red V redovne sednice. Ovom Zaključkom stavljen je van snage Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima opštine Mali Zvornik, koji je bio utvrđen na sednici Komisije 12. decembra. Predsednik opštine Zoran Jevtić tražio je da se zbog mera štednje koje se sprovode u Republici Srbiji, pa i u našoj opštini, ova tačka skine sa dnevnog reda, a stavi van snage predlog da mu se uveća koeficijent za obračun i isplatu plate predsednika opštine, koji iznosi 7.74, za koeficijent 1,00 po osnovu odgovornosti za izvršenje budžeta i za koeficijent 2,00 po osnovu dodatka na platu shodno članu 5. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama i za vršenje poslova komandanta Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik. Nakon dostavljanja dopune materijala za V redovnu sednicu,  X tačka je povučena i nije razmatrana.

Ova tačka dnevnog reda bila je prethodno predmet rasprave u lokalnoj zajednici, nakon objavljenog članka pod nazivom „Vučićev bahati funkcioner“ na portalu „Opozicionar.com“  18. decembra, a kojeg su prenele društvene mreže. Predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić je navedenom portalu uputio zahtev za objavu demantija, koji je ovaj portal ispoštovao. Tom prilikom Zoran Jevtić je demantovao da je sam sebi povećao platu i dokazao pratećom dokumentacijom da Odluka još nije ni razmatrana, niti usvojena. U prilog demantiju, na javni uvid su dostavljeni i iznosi plata predsednika opštine Mali Zvornik u periodu od 2008. do 2016. godine.

Prilog: http://malizvornik.rs/index.php/916-objavljen-demanti-predsednika-opstine

Lider Grupe građana ,,Snaga naroda“, odbornik dr Milan Lukić obratio se skupštinskom sazivu na V sednici lokalnog parlamenta, reagujući na činjenicu da je opštinski sajt objavio iznose plata predsednika opštine Mali Zvornik u periodu od 2008. do 2016. godine, konstatujući da Komisiju za izbor, imenovanja i društvena priznanja treba raspustiti ako je samoinicijativno donela predlog kojim se povećava plata predsednika opštine. ,,Ta tačka dnevnog reda jeste povučena iz skupštinske rasprave i nije predmet odlučivanja, ali je spletom okolnosti objavljen spisak svih plata predsednika opštine od 2008. godine do danas. Po tom izveštaju ja sam imao najvišu platu. Ne znam zbog čega je uzeta baš 2008. godina, a ne 2000. To je period pre početka velike ekonomske krize, u kome je većina sada ugašenih privrednih subjekata i preduzeća u opštini Mali Zvornik poslovala, u kome plata od 1000 evra nije bila nedostižna za intelektualce na odgovornim i rukovodećim mestima. To je i period pre uvođenja restrikcija u državnoj i lokalnoj samoupravi, pre zabrane povećanja plata. Određeni podaci i srednji kursevi valuta nisu tačni. Građani, takođe, moraju biti upoznati sa činjenicom da sam ja, nakon smene sa funkcije predsednika opštine Mali Zvornik, imao do kraja 2008. godine pravo na naknadu od oko 8.500 evra, ali sam se vratio u privatnu stomatološku praksu, u neizvesnost i ostavio budžetu sumu na koju sam imao pravo. Niko me nije konsultovao pre objavljivanja informacije o visinama plata predsednika i želim da javnost bude informisana i o mojoj izjavi“, ističe Lukić.

Reagujući na izlaganje dr Milana Lukića, predsednik Skupštine opštine Mali Zvornik Radovan Tadić naglasio je da je te 2008. godine, nakon smene, dr Milan Lukić potpisao zahtev kojim se odriče nadoknade i počeo je rad u privatnoj praksi. Njegovo tadašnje pravo nije osporeno. Činjenica je da nije mogao imati prihode po dva osnova i da je samostalno doneo takvu odluku, koju sada ističe. 

Predsednik opštine Zoran Jevtić pojasnio je javnosti i kolegama odbornicima, da niko nije tendenciozno ciljao na platu dr Milana Lukića, već je objava reakcija na objavu portala ,,Opozicionar“, koji je blizak Demokratskoj stranci. ,,Informacija o visinama plata svih predsednika objavljena je kako bih činjenično demantovao da bahato i samoinicijativno povećavam svoju platu“, naglašava Jevtić.

Video zapis: RTV ,,Lotel“/ Opština Mali Zvornik

Foto galerija: Mali Zvornik Info

Novinari: Dalibor Krstić / Draga Prokopić

Share