Od Malog Zvornika do Velike Reke obnovljeno pet mostova i izgrađeno na desetine propusta za vodu

U okviru rekonstrukcije Drinske magistrale od Malog Zvornika do Velike Reke obnovljeno pet mostova i izgrađeno na desetine propusta za vodu

Državni put Ib reda, broj 28, kroz opštinu Mali Zvorniku u proteklih godinu i po dana gotovo u potpunosti je obnovljen. U okviru revitalizacije saobraćajnice, od Loznice do Gračanice, koju sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, a finansira Vlada Republike Srbije, asfaltirano je oko 40 kilometara puta kroz opštinu i obnovljeni su svi mostovi duž puta. Preostala je rekonstrukcija deonice kroz centar mesta, u dužini od oko 1,8 kilometara, koja treba da usledi uskoro, odmah po završetku pripreme projektne dokumentacije.

Zahvaljujući radovima na revitalizaciji Drinske magistrale, u Mali Zvornik sada se stiže potpuno novom, propisno obeleženom i obezbeđenom saobraćajnicom. Rekonstrukcija puta vršena je po najsavremenijim standardima, po projektu i uz nadzor Saobraćajnog instituta CIP.

Osim novog i kvalitetnog asfalta, na putu od Brasine do Velike Reke, postavljena je nova saobraćajna signalizacija, sa jasno istaknutim obaveštenjima o blizini škole i ograničenjima brzine. Pojedine deonice puta znatno su proširene. Uređena su i propisno obeležena sva autobuska stajališta i izgrađeni trotoari za pešake, a na mestima pored kojih prete odroni postavljene su zaštitne mreže, čime je značajno povećana bezbednost u saobraćaju.

U okviru rekonstrukcije, od centra Malog Zvornika do Velike Reke, obnovljeno je pet mostova i uređeno na desetine propusta za stalne i povremene tokove. Svi mostovi su armirano betonski i urađeni su po najsavremenijim standardima, u skladu sa projektnom dokumentacijom.

Prvi na ovom potezu je most u Budišiću, na desetom kilometru od centra Malog Zvornika. Dužina mosta je oko 15 metara. U okviru njegove obnove izvršena je regulacija rečnog toka, uzvodno i nizvodno, u dužini od po 20 metara. Most ima zaštitnu ogradu i trotoar sa obe strane. Takođe, sa obe strane mosta, izgrađeni  su  slivnici i propusti vodu, čime je obezbeđeno da se ona u slučaju jačih padavina ne zadržava na mostu.

Sledeći obnovljeni most na delu državnog puta od Malog Zvornika ka Ljuboviji  je most u selu Amajić, sa tri lučna svoda, dužine oko 25 metara. Most ima zaštitnu ogradu i trotoar sa obe strane.

Nedaleko, u selu Čitluk, koje je sledeće selo u nizu južno od Malog Zvornika, u okviru rekonstrukcije puta izgrađen je propust za potok, dužine oko šest metara, kao zaštita od plavljenja na tom delu puta.

Nekoliko kilometra dalje je most u Culinama, koji je takođe obnovljen i uređen. Dužina ovog mosta je oko 6 metara. Duž mosta je betonska ograda, trotoar i zaštitna ograda u produžetku.

Na putu između ovog i mosta u Velikoj Reci je više uređenih propusta za regulisanje povremenih tokova i sprečavanje njihovog izlivanja na put.

Peti i ujedno poslednji obnovljeni most uzvodno od Malog Zvornika je most u centru sela Velika Reka, dužine oko 15 metara, sa betonskom i metalnom zaštitnom ogradom i trotoarom sa obe strane mosta. U okviru njegove obnove, u donjem toku reke, izvršena je regulacija rečnog korita u dužini od oko 30 metara.

Državni put Ib reda, koji Mali Zvornik povezuje sa Loznicom na severu i Ljubovijom na jugu, sa pripadajućim mostovima, po prvi put je, od izgradnje, sedamdesetih godina prošlog veka, u potpunosti obnovljen.

Rekonstrukcija puta obavljena je u okviru projekta revitalizacije Drinske magistrale, od Loznice do Gračanice, u dužini od oko 60 km, vrednog 2,5 mlijardi dinara.

Obnova državnog puta i mostova duž njega za opštinu Mali Zvornik i ovdašnje stanovništvo je od neprocenjivog značaja, jer je omogućila ponovno uspostavljanje kvalitetne saobraćajne veze opštine sa većim gradskim centrima i ispunila osnovni preduslov za oživljavanje privrede ovog kraja.

Izvor: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik

Novinar: Ljiljana Ristanović

 

Share