Završni seminar projekta „Korak do dobrog ekološkog statusa voda – Naš kapital – naša odgovornost“

Povodom završetka projekta „Korak do dobrog ekološkog statusa voda – Naš kapital – naša odgovornost“, koji je u protekla tri meseca realizovan u opštinama Mali Zvornik i Ljubovija, udruženja „Eko Drina“ Mali Zvornik i „Naša Ljubovija“ sutra u Vrhpolju organizuju završnu konferenciju projekta.

Na skupu će biti predstavljeni rezultati projektnih aktivnosti i saznanja do kojih se došlo u radu na proceni ekološkog statusa četiri mala vodotoka u slivu Drine, Radalj, Velika Reka, Gračanica i Ljuboviđa, primenom inovativne PFC metodologije (Procena pravilnog funkcionisanja stanja za lotičke sisteme), zasnovane na brzoj vizuelnoj oceni zatečenog stanja vodotoka i priobalja.

Na koferenciji se očekuje učešće više od 30 učesnika, među kojima će biti predstavnici opština, institucija, udruženja i organizacija iz regiona Podrinja, a svoje učešće na događaju najavili su i predstavnici Ministrstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, iz Odseka za vode.

Radi podsticanja novih akcija i inicijativa za unapređenje kvaliteta površinskih vodotokova sliva reke Drine, seminar će pružiti priliku učesnicima za diskusiju na temu međuopštinske i prekogranične saradnje u ovoj oblasti i dosadašnjim iskustvima u monitoringu i proceni ekološkog stanja reka i priobalja, sa akcentom na značaju revitalizacije vodotokova.

Realizaciju projekta „Korak do dobrog ekološkog statusa voda – Naš kapital – naša odgovornost“, koji je sproveden u periodu avgust – novembar 2016. godine, u cilju unapređenja ekološkog statusa slivnog područja reke Drine, omogućilo je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, uz podršku opština Mali Zvornik i Ljubovija.

Share