Aktiviranje sistema za javno uzbunjivanje povodom Dana sećanja na stradanje i progon Srba

U znak sećanja na stradanja i progon Srba u „Oluji“ 5. avgust je proglašen Danom žalosti na teritoriji Srbije i Republike Srpske. Ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike Aleksandar Vulin pozvao je sve građane Srbije da sutra, 5. avgusta u 12 časova stanu na jedan minut i odaju počast svim stradalim Srbima.

sektorMinistarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne situacije Šabac obaveštava sve građane da će se dana 5. avgusta 2015. godine, tačno u 12:00 časova, na celoj teritoriji Republike Srbije, aktivirati sirene za javno uzbunjivanje, emitovanjem zvučnog signala „prestanak opasnosti“ – jednolični ton u trajanju od 60 sekundi. U isto vreme sa aktiviranjem sirena oglasiće se i crkvena zvona na Pravoslavnim hramovima.

Ministarstvo kulture i informisanja pozvalo je danas medijske kuće da se „striktno pridržavaju obaveza o obeležavanju dana žalosti, koje su jasno definisane zakonskim odredbama“.

Mediji su dužni da svoje programske šeme detaljno prilagode danu žalosti, uključujući i emisije namenjene inostranstvu, kao i da emituju prikladnu muziku i emisije, umesto humorističkih, zabavnih, folklornih i drugih sadržaja sa zabavnom i narodnom muzikom, navodi se u saopštenju.

Način obeležavanja Dana žalosti

1) Spuštanje zastave na pola koplja
Član 4.
Organi i organizacije, kao i druga pravna lica koja ističu zastavu, dužna su da u vreme Dana žalosti zastavu Republike Srbije spuste na polovinu jarbola, odnosno koplja, uz odgovarajuće osvetljenje noću.

2) Odavanje pošte minutom ćutanja
Član 5.
Svaki poslodavac dužan je da na Dan žalosti omogući zaposlenima da u isto vreme, minutom ćutanja, odaju poštu nastradalim ljudima u nesreći zbog koje je Dan žalosti proglašen.

3) Medijsko informisanje i sećanje
Član 6.
Radiodifuzne organizacije za informisanje javnosti na teritoriji Republike Srbije, dužne su da u svojim programima, uključujući i emisije namenjene inostranstvu, na dan proglašenja Dana žalosti:
– emituju odluku o proglašenju Dana žalosti i o programu njegovog obeležavanja koju donosi nadležni organ Republike Srbije ili telo koje on odredi;
– obaveste javnost o skupovima sećanja koje povodom Dana žalosti organizuju nadležni organi Republike Srbije ili tela koja ona odrede;
– umesto humorističkih, zabavnih, folklornih i drugih emisija sa zabavnom i narodnom muzikom, emituju muziku i emisije prikladne Danu žalosti;
– usklade detaljnu programsku šemu u vreme Dana žalosti.
Novinsko-izdavačke organizacije koje izdaju dnevne novine dužne su da na Dan žalosti svoje listove odštampaju u crnoj boji, navodeći na prvoj strani odluku o proglašenju Dana žalosti i proglašenju njegovog obeležavanja.

4) Obeležavanje Dana žalosti u obrazovnim ustanovama
Član 7.
U obrazovnim ustanovama Dan žalosti obeležava se minutom ćutanja na prvom času nastave, a program nastave muzičkog obrazovanja prilagođava se Danu žalosti.

5) Obeležavanje Dana žalosti u ustanovama kulture
Član 8.
Muzeji, pozorišta, bioskopi, organizacije koje imaju muzičko-scenske programe, arhive i druge ustanove u oblasti kulture obavezni su da svoje programe prilagode Danu žalosti.

6) Obeležavanje Dana žalosti na sportskim manifestacijama
Član 9.
Dan žalosti u sportskim halama, na stadionima i igralištima obeležava se spuštanjem na pola jarbola ili na pola koplja zastave Republike Srbije i zastava sportskih klubova, a ako je reč o sportskim susretima međunarodnog značaja onda i spuštanjem zastava međunarodnih sportskih organizacija na pola jarbola ili na pola koplja.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, pre početka sportske manifestacije, sudija zviždukom pištaljke označava početak i završetak odavanja pošte minutom ćutanja, i prikladnih poruka kojima se odaje pošta nastradalim u nesreći zbog koje je proglašen Dan žalosti.

Igrači, rezervni igrači, treneri, sudije i svi ostali učesnici sportske manifestacije, kao i prisutni gledaoci (osim nepokretnih invalida), dužni su da pri odavanju pošte minutom ćutanja ustanu i da dostojanstveno obeleže odavanje pošte nastradalima u nesreći zbog koje je proglašen Dan žalosti.

7) Zabrana izvođenja ili emitovanja narodne i zabavne muzike, odnosno programa zabavnog karaktera
Član 10.
Za vreme Dana žalosti je zabranjeno emitovanje narodne i zabavne muzike, odnosno održavanje programa zabavnog karaktera na javnim mestima.

* Odredbe preuzete iz Zakona o obeležavanju Dana žalosti na teritoriji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 i 30/2010)

Share