Obuka o osnovama PRAG procedura

Predstavnici Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opštine Mali Zvornik učestvovali su u petak, 29. oktobra, u Loznici na obuci o osnovama PRAG procedura, održanoj u organizaciji Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine (RRAPPR).
Skup održan u čitaonici gradske biblioteke bio je prilika za učesnike da saznaju više o osnovnim pojmovima vezanim za pravila, definisana od strane Evropske komisije, koja važe u slučaju korišćenja sredstava iz evropskih fondova.
PRAG procedure (Praktični vodič za ugovorene postupke za eksterne aktivnosti Evropske komisije) predstavljaju praktični vodič u vezi sa javnim nabavkama, koji objašnjava sve ugovorne procedure koje se primenjuju na ugovore finansirane iz budžeta EU.
Na obuci je bilo reči o opštim principima na kojim se zasnivaju PRAG procedure, tipovima tenderskih procedura, tipovima ugovora, modelima upravljanja ustanovljenim u okviru PRAG procedura, kao i pravilima vidljivosti koje je neophodno poštovati u slučaju korišćenja sredstava iz EU fondova.
Obuci je prisustvovalo oko 30 učesnika, predstavnika javnog i civilnog sektora iz Malog Zvornika, Loznice i Krupnja. Među učesnicima iz Malog Zvornika, osim predstavnika Opštinske uprave, bili su i zaposleni u OŠ „Branko Radičević“ Mali Zvornik, OŠ „Braća Ribar“ iz Donje Borine, JKP „Drina“ Mali Zvornik i udruženja građana „Građanski savet opštine Mali Zvornik“ i „Eko Drina“ Mali Zvornik.
Učesnici su se složili da je organizovanje obuke o osnovama PRAG procedura veoma korisno jer doprinosi boljoj spremnosti institucija i organizacija u Podrinju za korišćenje sredstava iz fondova EU.
Direktorka Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine (RRAPPR) Danijela Marković podsetila je učesnike na ulogu razvojne agencije, koja, pored ostalog, podrazumeva pružanje podrške institucijama i organizacijama u Podrinju u oblasti projektnih aktivnosti i pozvala ih da češće i više koriste resurse agencije.
Obuku je održala Milenka Obradović, trenerica Centra za proizvodnju znanja i veština iz Novog Sada.

Share