Mali Zvornik deo projekta „Energetska efikasnost u javnim zgradama u Srbiji“

U opštini Mali Zvornik u toku izrada baze podataka o energetskim svojstvima javnih zgrada

Opština Mali Zvornik do kraja novembra izradiće bazu podataka o energetskim svojstvima javnih zgrada na svojoj teritoriji, koja će predstavljati osnov za buduća ulaganja u poboljšanje  energetske efikasnosti objekata. Baza podataka biće kreirana u okviru projekta „Energetska efikasnost u javnim zgradama u Srbiji“, koji sprovodi Univerzitet u Beogradu u saradnji sa Nemačkom kancelarijom za međunarodnu saradnju (GIZ), uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

Povodom realizacije ovog projekta opštinu Mali Zvornik juče su posetili predstavnici Regionalne razvojne agencije Zlatibora, koja na području Mačvanskog, Kolubarskog i Zlatiborskog okruga koordinira poslove na prikupljanju podataka  o energetskim svojstvima javnih zgrada.

U kabinetu zamenika predsednika opštine Mali Zvornik održan je sastanak  kojem  su prisustvovali: Miloš Radojević, viši savetnik za životnu sredinu Regionalne razvojne agencije Zlatibor, Slobodan Jerotić, energetski menadžer grada Šapca, Miloš Radojčić, zamenik predsednika opštine Mali Zvornik, Zoran Brkić, građevinski inženjer u opštinskom odeljenju za urbanizam i Suzana Repović, saradnik na poslovima lokalno-ekonomskog razvoja u Opštinskoj upravi Mali Zvornik.

Na sastanku je bilo reči o stanju na nivou opštine u pogledu unapređenja  energetske efikasnosti javnih zgrada, pri čemu je zaključeno da je opština Mali Zvornik, po broju realizovanih projekata, a u odnosu na broj stanovnika, površinu teritorije i druge karakteristike i specifičnosti koje je odlikuju, značajno odmakla u toj oblasti.

Razgovarano je i o do sada prikupljenim podacima o javnim zgradama, te podacima koje je neophodno obezbediti u narednom periodu, kako bi kreiranje baze podataka, koje se zasniva na popunjavanju pojedinačnih upitnika za svaki od javnih objekata, bilo završeno u predviđenom roku.

Opštinska uprava u Malom Zvorniku do sada je prikupila podatke i popunila upitnike za više od polovine javnih zgrada na teritoriji opštine.

U okviru projekta „Energetska efikasnost u javnim zgradama u Srbiji“ biće prikupljeni podaci o energetskim svojstvima svih  javnih zgrada na teritoriji Republike Srbije, a dobijeni podaci, između ostalog, biće iskorišćeni za izradu Nacionalne tipologije škola i vrtića, sa predlozima unapređenja energetskih svojstava zgrada i procenom mogućih ušteda energije.

Na osnovu dobijenih podataka biće definisane metode procene troškova i mera za unapređenje energetske efikasnosti u zgradama, što će biti neophodna polazna osnova za razmatranje mogućnosti finansiranja i korišćenja sredstava za te namene iz domaćih ili stranih fondova.

Izvor: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik

Foto galerija: Mali Zvornik Info

Share