Održana III redovna sednica Skupštine opštine Mali Zvornik

Održana je III redovna sednica Skupštine opštine Mali Zvornik, u novom sazivu. Odbornici lokalnog parlamenta razmotrili su u petak, 7. oktobra, 26 tačaka dnevnog reda.

Neposredno, pre zasedanja, dojučerašnji odbornik Grupe građana ,,Naša priča“, Vladan Jovanović, informisao je ovaj saziv SO da od tog zasedanja zastupa interese Srpske narodne partije (SNP), čiji lider je dr Nenad Popović. Vladan Jovanović trenutno nije član ni jedne odborničke grupe i samostalno zastupa interese SNP. Na lokalnim izborima u Opštini Mali Zvornik, održanim 24. aprila, Srpska narodna partija (SNP) osvojila je 242 od 7753 važećih glasova glasa, odnosno 3,01 odsto.

Skupština je, nakon diskusije, izmena i obrazloženja tačaka dnevnog reda, usvojila i Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Mali Zvornik za polugodišnji period, od 1. januara do 30. juna 2016. godinu. Izveštaj je obrazložio Predsednik Opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić. Usvojen je sa 19 glasova podrške, a sedam prisutnih odbornika nije glasalo.

Tekući prihodi i primanja budžeta opštine Mali Zvornik, u periodu od 1. januara do 30. juna ostvareni su u iznosu od 199.547.991,74 dinara, odnosno 45,07 odsto u odnosu na plan. Preneta sredstva iz ranijih godina iznose 147.279.533,44 dinara, tako da su ukupno ostvaren prihod i primanja, sa prenetim sredstvima – suficitom, u iznosu od 346.827.525,18 dinara ili 58,78 odsto u odnosu na plan. Rashodi i izdaci budžeta opštine Mali Zvornik, u polugodišnjem periodu od januara do kraja juna, iznose 222.411.509,54 dinara ili 37,69 odsto.

Tonski prilog:

U nastavku sednice razmatrani su: Izveštaj o poslovanju Crvenog krsta Opštine Mali Zvornik za 2015. i Plan rada Crvenog krsta za 2016. godinu, Izveštaj Regionalne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine za 2015. godinu, Izveštaj Lovačkog udruženja ,,Crni vrh“ o utrošenim sredstvima iz budžeta opštine za 2015. godinu, Predlog odluke o sprovođenju novog javnog konkursa za imenovanje direktora JKP ,,Drina“, Predlog odluke o promeni osnivačkog akta JKP ,,Drina“ i Predlog odluke o uspostavljanju saradnje opštine Mali Zvornik i opštine Herceg Novi u Crnoj Gori.

Neposredno pre usvajanja Izveštaja o poslovanju Crvenog krsta Opštine Mali Zvornik za 2015. i Plana rada Crvenog krsta za 2016. godinu, odbornik Dalibor Lipovac (DSS) postavio je pitanje da li je utvrđeno da Dragan Nikolić, sekretar Crvenog Krsta Mali Zvornik, koji je imenovan za člana Opštinskog veća opštine Mali Zvornik, nije u sukobu interesa. Dragan Nikolić je kratko obrazložio da svakako postoji mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije da ne postoji sukob interesa, zvanični dokument koji je dobijen pre stupanja na funkciju. 

Tokom diskusije o Izveštaju Lovačkog udruženja ,,Crni vrh“ o utrošenim sredstvima iz budžeta opštine za 2015. godinu, odbornik Miloš Milić (SPS) predložio je izmene koje bi doprinele poboljšanjima u organizaciji udruženja, te kontroli krivolova, prvenstveno osnivanjem kinološkog saveza opštine i edukacijom lovaca. Dragan Stanković, predsednik Lovačkog udruženja ,,Crni vrh“, istakao je činjenicu da se priprema izrada prospekta koji će promovisati lovno područje i obogatiti turističku ponudu opštine. ,,Naše područje pokriva lovočuvar sa licencom, imamo 15 pasa sa ID karticama, a upravnik lovišta je drugi po uspehu u Srbiji. Krivolov smo suzbili do te mere da beležimo pojedinačne slučajeve, odnosno minimalne izuzetke.“

Akreditovanu Regionalnu razvojnu agenciju Podrinja, Podgorine i Rađevine, koja je osnovana 17. juna 2013. godine, za područje na kome živi oko 150000 stanovnika, zastupala je direktorica Danijela Marković.
Sa teritorije Malog Zvornika, osnivači ove agencije su Opština Mali Zvornik i Opšte udruženje preduzetnika Mali Zvornik. Ona je tokom izlaganja istakla da opština Mali Zvornik odgovorno pristupa svim projektima podrške ruralnom i regionalnom razvoju, a uspostavljena je i plodna saradnja sa Organizacijama civilnog društva, poput Udruženja žena „Nezaborav“ iz Malog Zvornika. Agencija pruža stručnu i tehničku pomoć, organizuje brojne obuke i prezentacije projekata. Budući da su brojni projekti aktivni i do njihove uspešne realizacije može proteći i nekoliko godina, u ovom trenutku bi bilo poželjno u svim opštinama koje su osnovale Agenciju imenovati i uposliti osobe zadužene za lokalni ekonomski razvoj. Marković smatra da projekti prekogranične saradnje mogu doneti konkretne investicije ili poboljšati tehničku opremljenost javnih preduzeća i ustanova, konkretno nabavku nove mehanizacije za JKP ,,Drina“. Takođe, aktivni su u popularizaciji, obnovljivih izvora energije, rade na postavljanju solarnih panela na području svog uticaja, angažuju se za poboljšanje energetske efikasnosti i u izboru prioritetnih objekata za izdavanje energetskih pasoša. U proceduru odobravanja je mnoštvo projekata. Za nas je značajan projekat ,,Sanacija krova na Osnovnoj školi Stevan Filipović u Radalju. Vrednost projekta je oko dva i po miliona dinara, a aplicirano je kod Ambasade Savezne Republike Nemačke u Srbiji.

Predsednik opštine Zoran Jevtić rekao je da su sve primedbe, sugestije i pohvale izložene na sednicama Opštinskog veća, a opština ima svog predstavnika angažovanog za saradnju sa Regionalnom razvojnom agencijom Podrinja, Podgorine i Rađevine. ,,Devastirana smo opština, od 2014. godine. Svakako da ćemo prihvatiti sve projekte koje nam regionalna razvojna nudi ili posreduje u kontaktima opština osnivača sa investitorima. Dugo smo se oslanjali na značajna sredstva od naknade koju je Hidroelektrana „Zvornik“ uplaćivala opštini Mali Zvornik za korišćenje prirodnih resursa. Više ne možemo računati na njih. Okrenimo se novim projektima lokalnog ekonomskog razvoja!“

Jednoglasno je usvojena Odluka o uspostavljanju saradnje opštine Mali Zvornik i opštine Herceg Novi u Crnoj Gori, u cilju dugoročnog povezivanja i neposredne saradnje u oblasti lokalne samouprave, privrede, poljoprivrede, turizma, obrazovanja, kulture, sporta, zdravstvene zaštite, zaštite životne sredine i drugih segmenata društvenog života, o čemu će se zaključiti poseban sporazum sa predstavnicima Herceg Novog. Odluku o prihvatanju inicijative za uspostavljanje saradnje i bratimljenja opštine Herceg Novi i opštine Mali Zvornik, jednoglasno je usvojena 26. aprila na sednici SO Herceg Novi.

Tokom diskusije, pre usvajanja Odluke o sprovođenju novog javnog konkursa za izbor direktora JKP ,,Drina“, konstatovano je da do sada nije bilo zainteresovanih kandidata na prethodnom konkursu, te da će Vršilac dužnosti direktora Dragan Čikarić pripremiti sveobuhvatan i realan izveštaj o stanju u firmi čiji je opština osnivač. Obuhvativši i narednu tačku dnevnog reda, Dragan Čikarić je istakao da je neophodno uskladiti godišnji program poslovanja sa angažovanjem saradnika u javnim radovima preko Nacionalne službe za zapošljavanje, od 14. septembra, u iznosu od 3.500.000 dinara i kupovinom nove građevinske mašine rovokopača – (SKIP), za čiju je nabavku neophodno obezbediti 8.500.000 dinara, odnosno obezbediti dugoročni kredit od 5.500.000, na period otplate od pet godina.

Mladen Savić, odbornik SNS, ističe da je JKP ,,Drina“ izgubilo mnogo novca zbog angažovanja građevinske operative iz drugih gradova. SKIP je dragocena mašina i omogućiće konstantne uštede i prihode. ,,Neprijatno mi je kao čoveku i odborniku da do sada niko nije odgovarao za višegodišnji nemar i gubitke“, rekao je Savić.

Predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, smatra da je u ovom trenutku najvažnija nabavka kombinovane mašine – rovokopača i podržava nabavku nove opreme jer su polovni neisplativi, nepouzdani i zahtevaju stalne popravke, uzrokuju zastoje, zakašnjenja i gubitke. ,,Uzećemo kredit i konačno uposliti JKP ,,Drina“. Polovina neophodnih radova po mesnim zajednicma se može odraditi znatno efikasnije. Firme iz drugih gradova mogu dobiti svaku javnu nabavku ako lokalni preduzetnici ne nude kvalitetnije usluge i ne nastupaju složni i udruženi. Kombinovana građevinska mašina ima višestruke radne zadatke i predstavlja ono što je preko potrebno u obavljanju osnovnih delatnosti komunalnog preduzeća. Važno je da nadzor nad izvršenim radovima ne zakaže i da rukovaoci građevinskom mašinom ne budu skloni tome da privatno rade javnom svojinom“, zaključuje Jevtić.

U osvrtu na nedavnu odluku Opštinskog veća da za fizička lica ne bude preimenjeno enormno povećanje cena grejanja, Jevtić je naglasio da će lokalna samouprava odobriti subvencije sve dok se uspešno ne okonča projekat izgradnje savremene kotlarnice na biomasu. Njegovo zapažanje je da dobrostojeći sugrađani često i neopravdano duguju visoke svote za usluge grejanja i vodosnabdevanja.

Odbornik Grupe građana „Dr Milan Lukić–Snaga naroda“, Aleksandar Despotović, smatra da je potrebno najmanje tri godine da se komunalno preduzeće konsoliduje, dovede u stanje da funkcionalno posluje i prihoduje. ,,Za četvrt veka, svaka vlast je  dovodila i uposlila desetak ljudi. Ako ustanovimo realne potrebe za radnicima, njihov optimalan broj, stanje i kvalitet opreme i uporedimo ih sa situacijom u drugim gradovima, izvesno je da moramo načiniti bolan rez. U sadašnjim okolnostima, direktor će se boriti svakodnevno da preduzeće opstane, dočeka naredni dan. Jednokratne pomoći i stalne subvencije nisu rešenje problema.“

Miloš Milić (SPS) se slaže da dosadašnje političko zapošljavanje postaje jedan od uzroka problema JKP ,,Drina“. Preneo je stav odborničke grupe SPS da podrži osavremenjavanje voznog parka kombinovanom mašinom koja može imati i do 60 priključaka različite namene. ,,Radom na putnoj infrastrukturi možemo nadomestiti gubitke nastale održavanjem niskih cena i neredovnog plaćanja usluga grejanja i vodosnabdevanja. Ovo je prilika da se postave novi temelji razvoja i opremanja komunalnog preduzeća, a već postoji značajan prostor delovanja na putnoj infrastrukturi, koji mora biti stvoren i ustanovljen kategorizacijom lokalnih puteva, određivanjem stvarnih prioriteta, prvog i drugog reda. Prioritetni put ne može biti predmet političkih dogovora i predizbornih obećanja, a u tom slučaju nema prostora da se isključivo radi za simpatizere i članove stranaka koje budu na vlasti“, naglašava Milić.

Predsednik Jevtić očekuje da će Predlog odluke o kategorizaciji puteva koji su u nadležnosti lokalne samouprave biti pripremljen za IV sednicu SO Mali Zvornik. ,,Posle poplava bilo je neophodno snimiti stanje na terenu i ustanoviti do kakvih odstupanja je došlo u odnosu na postojeću katastarsku dokumentaciju. Odstupanja i međusobnih sporova sugrađana ima, upravo na tom polju. Slažem se da ne sme biti nedodirljivih, a uključićemo mlade i stručne kadrove u rešenje konkretnog problema.“

Miloš Milić je izložio problem sa kojim su se suočili planinari koji su ove godine krenuli od Radaljske Banje put Šarene Bukve i podsetio na stanje kolovoza i prohodnost puta u toj oblasti, kuda se prostire nekadašnji put R 259, u nadležnosti „Valjevo puteva“. ,,Do Radaljskog jezera moramo i možemo sanirati put, ukloniti korov, rastinje i šiblje, ali je zapanjujuća činjenica da taj put katastarski ne postoji.“ (Stari naziv za državni put II reda bio je „Regionalni put“)

Zoran Jevtić upoznat je sa činjenicim da taj put nije uknjižen i dogovorio je sastanak na Šarenoj Bukvi sa predsednikom opštine Krupanj Ivanom Isailovićem, kako bi se načinili prvi koraci ka rešenju tog problema. On je informisao odbornike da je upućen dopis direktoru ,,Puteva Srbije“, Zoranu Drobnjaku, da nam se ustupi stara putna podloga koja je uklonjena prilikom priprema za rehabilitaciju i rekonstrukciju Drinske magistrale, sada državnog puta Ib reda. Taj asfalt bi se, na predlog stručnih konsultanata, mogao koristiti za saniranje lokalnih puteva, smatra Jevtić. Mladen Savić je sugerisao da se sloj ovakvog asfalta, preporučene debljine 10 do 15 centimetara, može isključivo upotrebiti za ravne terene, uz dodatak posebne emulzije. Nije preporučljivo ni produktivno koristiti stari asfalt za uspone.

Na pitanje Vladana Jovanovića (SNP) da li je moguća skora izgradnja vodovoda u Radalju, Nestorovićima, Stankovićima i Žarkovićima, predsednik Jevtić odgovorio je da se o tome može razmišljati tek kada se dovrše započeti vodovodi u Donjoj Borini, Brasini i Donjoj Trešnjici.

,,JKP ,,Drina“ je zaduženo da ustanovi i reši imovinsko-pravne odnose u Donjoj Trešnjici, promenili smo lokaciju bazena, a sada nam ti ljudi koji su pristali na premeštanje bazena ispostavljaju nove uslove za rešenje imovinsko-pravnih odnosa. I druge mesne zajednice traže nove vodovode, ali moraju biti solidarni i strpljivi.“

Reagujući na pitanje odbornika DSS, dr Dalibora Lipovca, postoji li efikasan plan za zbrinjavanje pasa lutalica, budući da nasrću na ljude i da su u Bučevskoj ulici nedavno ujeli sugrađanku, Zoran Jevtić ističe da opština Mali Zvornik dugo nije mogla pronaći zainteresovane partnere za poslove zoohigijene. Konačno je moguća i dogovorena saradnja sa preduzećem iz Uba, specijalizovanim za humano hvatanje i zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica.

Novinar: Dalibor Krstić

Foto galerija: Mali Zvornik Info

Mali Zvornik Info, 8. oktobra 2016. 

Share