Potpisan Ugovor o realizaciji ekološke pilot akcije „Value Drina“

Povodom početka pilot akcije za procenu ekološkog statusa reke Drine i njenih glavnih pritoka – „Value Drina“, u Malom Zvorniku su od 13. do 15. jula boravili predstavnici Američke agencije za zaštitu životne sredine (US EPA), koja će finansirati aktivnosti, i Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), u sklopu čijeg programa „CRESSIDA“ će na području opština Mali Zvornik i Ljubovija biti realizovan šestomesečni pilot projekat.

U okviru posete organizovan je njihov susret i sastanak sa predsednicima dve opštine, prilikom kojeg je obavljeno i potpisanje ugovora o realizaciji akcije.

Sastanku na temu podrške opštinama u okviru programa „CRESSIDA – Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reka Drine i Drim”, održanom u kabinetu predsednika opštine Mali Zvornik Zorana Jevtića, prisustvovali su: Lek Kadeli, prvi zamenik pomoćnika administratora za upravljanje u US EPA, Kancelarija američke Agencije za zaštitu životne sredine istraživanje i razvoj (ORD), Hose Zambrana koordinator US EPA za Balkan, regionalna direktorka Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) i v.d. direktorka REC-a u Srbiji, Kancelarije u Beogradu, Gordana Kožuharova, predsednik opštine Ljubovija Milovan Kovačević, predsednik Udruženja „Eko Drina“ Mali Zvornik Miloš Kostić i predsednik Omladinsko ekološkog udruženja „Naša Ljubovija“ iz Ljubovije Nebojša Aleksić.

U okviru svojih izlaganja predsednici opšina Mali Zvornik i Ljubovija, nakon predstavljanja opštih podataka o opštinama, govorili su o prilikama koje vladaju u lokalnim zajednicama, stanju u pogledu privrede, mogućnostima i prednostima, ali i onom što su problemi sa kojima se suočavaju u radu. Istaknuto je da postoji svest o tome da su prilike kao i problemi u komšijskim opštinama vrlo slični, te da je adekvatno upravljanje vodnim resursima pitanje koje je od zajedničkog interesa i strateškog značaja. Susret sa predstavnicima vodećih organizacija u oblasti zaštite životne sredine u Evropi i svetu predsednici dvaju opština iskoristili su da predstave ono što se u opštinama radi na planu zaštite i unapređenja životne sredine, ali i da ukažu na ključne probleme, kao što je nedostatak sredstava za poboljšanje upravljanja otpadnim vodama i problem plutajućeg otpada.

Predstavnik Američke agencije za zaštitu životne sredine gospodin Lek Kadeli rekao je da je interes Amerike da podrži zajednice da se okrenu ka izazovima koji su od životnog značaja, napominjući da ključni faktor za uspeh nekog projekta, osim novca, predstavlja nivo interesa, uključenosti i spremnosti lokalne zajednice za rad. Ističući da ga posebno raduje kada vidi da postoje lokalne zajednice koje su prepoznale potrebu da rade zajedno i uče da primene sredstvo napravljeno u Americi, Kadeli je zaključio da mu je veoma drago što je EPA partner takvim organizacijama, te da se veoma raduje budućoj saradnji.

Tokom boravka u Malom Zvorniku eksperti US EPA, za članove projektnog tima i sve lokalne zainteresovane strane, održali su trodnevni seminar posvećen novoj metodologiji rada (SVAP2) u proceni ekološkog statusa reka, koja će biti primenjena u okviru predviđene pilot akcije.

Nakon toretskog upoznavanja sa novim metodološkim pristupom, njegovom praktičnom primenom i iskustvima usledio je izlazak na teren, na dve lokacije na reci Radalj, gde je vršeno vizuelno ocenjivanje ekološkog statusa vodotoka sa različitih aspekata. Inicijalni trening, koji su vodili stručnjaci US EPA Ketrin Bojer i Klejton Koks, poslužio je kao vežba za upotrebu metodologije u realizaciji pilot akcije „Value Drina“, u okviru koje će biti vršena procena ekološkog statusa 4 vodotoka u slivu Drine, u opštinama Mali Zvornik i Ljubovija.

Ekološku pilot akciju „Value Drina“ u saradnji sa opštinama realizovaće uduženja Udruženja „Eko Drina“ Mali Zvornik i Omladinsko ekološkog udruženja „Naša Ljubovija“ iz Ljubovije, u periodu jun – decembar 2016. godine, sredstvima US EPA, po metodologiji koju su patentirali njeni stručnjaci.

Zadatak akcije je da promoviše inovativni pristup za ocenu stanja i monitoring malih vodotokova sliva reke Drine i inicira saradnju među opštinama, na čijim teritorijama se nalazi sliv Drine, u cilju unapređenja ekološkog statusa reke.

Akcija će biti realizovana kroz projekat “CRESSIDA – Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reka Drine i Drim”, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC).

Tokom boravka u Malom Zvorniku gosti iz US EPA i REC-a bili su u prilici da bolje upoznaju opštinu Mali Zvornik, njeno kulturno nasleđe i okolinu. Po završetku radnog dela posete, organizovan je obilazak kulturno – istorijskog kompleksa “Kraljevo sklonište” u Malom Zvorniku i lokaliteta Kula grad u susednoj opštini Zvornik.

Izvor/fotografije: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik

Gallery with ID 53 doesn't exist.

Share