Odeljenje Fakulteta za poslovne studije i pravo iz Beograda i u Malom Zvorniku

 

Fakultet za poslovne studije i pravo iz Beograda od ove godine pokreće i istureno odeljenje u Malom Zvorniku.

U toku je upis studenata na ovaj fakultet, koji će raditi u Domu kulture, Biblioteke „17. Septembar“ Mali Zvornik.

Sve bliže informacije o upisu i samom fakultetu možete dobiti na sledećim telefonskim brojevima

+381 64 1118157

+387 65 193404

+387 62 238929

Ili na internet prezentaciji fakulteta:

http://www.fpsp.edu.rs/

Share