Saopštenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Filijale Šabac

Veliko interesovanje građana opštine Mali Zvornik, koji su osigurani po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti, za pojašnjenje razloga koji su osnov za utvrđivanje prestanka svojstva osiguranika poljoprivrednika za zaduživanje doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje kao i za  ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu kada doprinosi  nisu plaćeni, rezultiralo je  održavanjem zajedničkog sastanka poljoprivrednih osiguranika, rukovodstva opštine Mali Zvornik i predstavnika Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Filijale Šabac.

Sastanak je održan na predlog rukovodstva opštine Mali Zvornik dana 17.07.2015.godine u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, a istom su prisustvovali zainteresovani građani, predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić i predstavnici Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Poljoprivredni osiguranici su isticali da njihovi zahtevi za utvrđivanje prestanka svojstva osiguranika poljoprivrednika nisu rešeni, da doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje nisu u celosti ili delimično platili i da ne mogu da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu iz budžeta Republike Srbije. Posebno su se interesovali za mogućnost otpisa duga na ime neplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ostvaren je neposredan kontakt sa prisutnim građanima i tokom razgovora smo saznali da se uglavnom ne pravi  razlika između  penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, između prava koja proizilaze iz ovih osiguranja i u pogledu toga kod kojih se organazacija ostvaruju.

Tokom razgovora utvrđeno je da kod pojedinih osiguranika postoji mišljenje da je obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika propisano najnovijim izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te da zbog toga ne mogu da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu.

 Sa napred navedenog, prisutnim građanima je objašnjeno da je obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika propisano Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju zemljoradnika („Službeni glasnik SRS“, br. 27/85) koji se primenjivao od 01.01.1986.godine, a da su oba popisa zemljoradnika, shodno članu 198. stav 3. Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije  i lokalnoj samoupravi, sproveli organi opštinskih uprava-mesne kancelarije.

Takođe je pojašnjeno da je obavezno penzijsko osiguranje poljoprivrednika propisano  odredbama Zakona o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja („Službeni list SRJ“, br. 30/96), koji se primenjivao od 01.01.1997.godine; odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03) koji se primenjuje od 10.04.2003.godine; odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 101/10), koji se primenjuje od 01.01.2011.godine.

Prisutni su upoznati i  da je odredbom člana 13. stav 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 142/2014), koji se primenjuje od 01.01.2015.godine, propisano da su obavezno osigurani nosilac poljoprivredog i nosilac poljoprivrednog gazdinstva, odnosno najmanje jedan član poljoprivrednog domaćinstva, porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili mešovitog domaćinstva.

S obzirom na to da su postupci po zahtevima osiguranika, koji su nam se neposredno obratili, okončani 2013.godine, prisutne građane smo obavestili pod kojim uslovima mogu istupiti iz poljoprivrednog osiguranja, odnosno da je istupanje osnov za utvrđivanje prestanka svojstva osiguranik poljoprivrednika i po zahtevima osiguranika podnesenim posle 01.01.2011.godine.

Takođe, prisutne smo upoznali da se od 09.09.2014.godine, osiguranici poljoprivrednici kojima je Centar za socijalni rad utvrdio pravo na novčanu socijalnu pomoć zbog teškog materijalnog stanja ili teške bolesti,  na njihov zahtev, mogu odjaviti sa poljoprivrednog osiguranja sa datumom koji prethodi datumu priznavanja prava na novčanu socijalnu pomoć po rešenju Centra za socijalni rad.

Prisutni građani su upoznati  da se od 12.11.2014.godine, poljoprivrednim osiguranicima sa manje od 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta, koji nisu registrovali poljoprivredno gazdinstvo, na njihov zahtev, može utvrditi prestanak svojstva osiguranika poljoprivrednika od dana kada im je to svojstvo utvrđeno, ukoliko po tom osnovu nisu uplatili doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ukoliko je doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje plaćen, prestanak svojstva osiguranika poljoprivrednika utvrđuje se sa prvim danom za koji nije izvršena uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Dalje, poljoprivredni osiguranici su upoznati i sa pravom na mirovanje perioda osiguranja od 01.01.1996.-09.04.2003.godine, kao i sa pravom na mirovanje svojstva osiguranika poljoprivrednika najduže pet godina (ali ne uzastopnih pet godina) zbog elementarne nepogode, bolesti i porodiljskog odsustva.

U vezi plaćanja doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje, građani su upoznati da isto nije u nadležnosti Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, već je u nadležnosti Poreske uprave (kada ih ista zadužuje).

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje dokaz o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje od osiguranika traži samo ako se isti obrati Fondu zahtevom za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Fond PIO IIPrisutni građani su upoznati i sa činjenicom da ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu nije u nadležnosti Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Takođe, građani su pozvani da se radi rešavanja svih spornih pitanja koja se tiču penzijskog i invalidskog osiguranja poljoprivrednika obrate Ispostavi  Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Malom Zvorniku.

U opštini Mali Zvornik 297 osiguranika je u osiguranju  po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti.

Prisutni građani su istakli da je u maju mesecu 2014.godine opština Mali Zvornik  pretrpela štetu izazvanu elementarnom nepogodom-poplavama, te da se njihovo zemljište nalazi u brdskom području i da obradom istog ne stiču prihode. Založili su za otpis duga po osnovu neplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Fond PIOImajući u vidu da uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, ukoliko osiguranika zadužuje Poreska uprava, nije u nadležnosti Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao što to nije ni ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, dogovoreno da se organizuje sastanak kome bi pored prisutnih, prisustvovali predstavnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i predstavnici Poreske uprave.

Prisutni građani su izrazili zadovoljstvo što je do navedenog sastanka u Skupštini opštine Mali Zvornik došlo i što su se predstavnici Republički fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje upoznali sa njihovim problemima.

Ivanka Berić, direktor Filijale Šabac

Share