Održana prva redovna sednica Skupštine opštine Mali Zvornik u novom sazivu

U Malom Zvorniku danas je održano prvo redovno zasedanje Skupštine opštine u novom sazivu. Na dnevnom redu sednice našlo se 28 tačaka.
Odbornici SO Mali Zvornik na današnjem zasedanju, između ostalog, usvojili su predlog odluke o prvim izmenama i dopunama odluke o budžetu za 2016. godinu. Prema usvojenom rebalansu, prihodi i primanja opštinskog budžeta za tekuću godinu i preneta neutrošena sredstva iz prethodnih godina planirani su u iznosu od 590 miliona dinara, a prihodi i primanja iz drugih izvora i preneta neutrošena sredstva iz prethodne godine direktnih i indirektnih budžetskih korisnika u iznosu od 50 miliona 910 hiljada dinara, što ukupno iznosi 640 miliona 910 hiljada dinara. U odnosu na prethodni plan prihodi i primanja budžeta manji su za 1,67%, odnosno za 10 miliona dinara, a prihodi i primanja iz drugih izvora budžetskih korisnika za 6,13%, odnosno za 3 miliona 327 hiljada dinara. U obrazloženju odluke o rebalansu opštinskog budžeta navedeno je da se najveće promene u planu prihoda u tekućoj godini odnose na odstupanja kod planiranja prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina i neplaniranje sredstava koja je opština dobila na ime refundacije rashoda i izdataka za saniranje posledica elementarne nepogode iz 2014. godine, te da su upravo ta odstupanja doprinela da se znatno izmeni struktura prihoda i rashoda u odnosu na prvobitnu odluku.
U okviru odluke o rebalansu budžeta usvojena su i dva amandmana predsednika opštine, od kojih se jedan odnosio na obezbedjenje sredstava u iznosu od 133 hiljade dinara, ili 5 % od ukupnog iznosa, za sufinansiranje projekta poboljšanja uslova stanovanja izbegličkih porodica, odobrenog od strane Komasarijata za izbeglice Republike Srbije, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom materijalu ili opremi za dve izbegličke porodice sa područja opštine Mali Zvornik.
Usvajanje amandmana Odborničke grupe „DSS – Snaga naroda“, kojim je traženo da se, zbog teške ekonomske situacije u opštini, u školskoj 2016/2017 iz opštinskog budžeta finansira užina za učenike osnovnih škola od prvog do četvrtog razreda, odloženo je iz proceduralnih razloga, uz konstataciju da bi odluka o tome mogla biti doneta početkom nove školske godine.
Usvajanju odluke o prvom rebalansu budžeta opštine za 2016. godinu prethodilo je usvajanje završnog računa Opštine Mali Zvornik za 2015. godinu i potvrđivanje mandata odbornicima Srpske napredne stranke Miodragu Vasiću iz Donje Trešnice i Jeli Vračević iz Culina.
U nastavku sednice, između ostalog, usvojen je i izveštaj o radu za proteklu i program rada za narednu godinu Centra za socijalni rad Mali Zvornik, predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije „Mostovi i prelazi u katastarskim opštinama Radalj i Donja Borina“, te predlog odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prevoza na teritoriji opštine.
Na današnjoj sednici formiran je novi Upravni odbor Fonda za razvoj opštine Mali Zvornik , na čijem čelu će ubuduće biti Dragoslav Obradović, preduzetnik iz Brasine.
Nakon razrešenja dužnosti dosadašnjeg direktora JKP „Drina“ Boška Markovića, Skupšina opštine Mali Zvornik danas je za vršioca dužnosti direktora ovog preduzeća imenovala Dragana Čikarića, diplomiranog inženjera mašinstva iz Malog Zvornika.
Odlukom većine odbornika nove upravne odbore dobile su tri malozvorničke ustanove, Dom zdravlja, biblioteka i Centar za socijalni rad.
Od 20. maja tekuće godine skupštinsku većinu u Malom Zvorniku čini 14 odbornika Srpske napredne stranke u koaliciji sa dva odbornika grupe građana „Za bolji Mali Zvornik – Dragan Kostjerčević“.
U Skupštini opštine Mali Zvornik deluju ukupno 4 odborničke grupe. Pored pomenute dve, tu su još i odbornička grupa „DSS- Snaga naroda“, sa 3 odbornika i Socijalistička partija Srbije sa 7 odbornika.

Share