Održan Okrugli sto posvećen transparentnom finansiranju OCD iz opštinskog budžeta

U Malom Zvorniku je u petak, 22. aprila, održan Okrugli sto posvećen transparentnom finansiranju organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta opštine. Učesnicima skupa, među kojima su bili predstavnici 9 lokalnih udruženja građana i troje predstavnika Opštinske uprave, predstavljen je pravni okvir po kojem su jedinice lokalne samouprave obavezne da vrše transparentnu raspodelu sredstava za programe/projekte koje sprovode lokalna udruženja građana. Tokom tročasovne sesije prezentovana je Uredba Vlade Rebublike Srbije i set zakona koji regulišu ovu oblast, kao i ciklus transparentnog finansiranja OCD iz budžeta jedinica lokalne samouprave, koji podrazumeva planiranje, programiranje, ugovaranje, sprovođenje, monitoring i evaluaciju.

Prezentaciju pravnog okvira i principa na kojima se zasniva transparentno finansiranje OCD-a iz opštinskih budžeta održala je Vanesa Belkić iz beogradske organizacije “CenTrir”. O problemima, preprekama i izazovima u finanisranju OCD iz lokalnog budžeta govorio je Miroslav Tamburić, iz Udruženja građana “Forca” iz Požege, koje predstavlja primer dobre prakse u Srbiji u oblasti transparentnog finansiranja OCD iz opštinskog budžeta. Okrugli sto u Malom Zvorniku, osim za edukaciju i informisanje učesnika, poslužio je i kao prilika za pokretanje inicijative od strane organizacija civilnog društva da Opština Mali Zvornik od ove, odnosno naredne godine otpočne dodelu budžetskih sredstava namenjenih finansiranju projekata udruženja putem javnog konkursa. Inicijativu za to usmeno je podržala većina okupljenih predstavnika lokalnih udruženja, izražavajući spremnost da inicijativu potpišu i upute Opštini. Okrugli sto posvećen transparentnom finansiranju organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta opštine održan je kao pretposlednja aktivnost u okviru tromesečnog projekta “Da li znaš da imaš pravo da znaš”, koji u opštini Mali Zvornik realizuje UG “Građanski savet opštine MaliZvornik”. Stručna saradnica za lokalnu samoupravu ovog udruženja Danijela Jović, koja je na početku Okruglog stola u kratkim crtama predstavila projekat, istakla je da je on u završnoj fazi, te da su u protekla tri meseca, zahvaljujući dobroj saradnji i podršci od strane Opštinske uprave u Malom Zvorniku, ostvareni planirani rezultati projekta i napravljeni značajni pomaci u pogledu transparentnosti rada lokalne samouprave u Malom Zvorniku.

Projekat “Da li znaš da imaš pravo da znaš” finansira Evropska unija kroz Program ʺPodrška civilnom društvu 2013ʺ, u okviru projekta “Jačanje lokalne tranparentnosti”, koji sprovode Beogradska otvorena škola i Toplički centar za demokratiju i ljudska prava”.

Gallery with ID 17 doesn't exist.

Share