Vladajuća koalicija učvrstila skupštinsku većinu

Umesto najavljenog pokušaja smene aktuelne vlasti, iznenadnim obrtom, odbornička grupa SPS, članica vladajuće koalicije u Malom Zvorniku uvećana je za jednog člana. Dr Gordana Cmiljanović se pridružila ovoj grupi odbornika, napustivši odborničku grupu ,,SPS – Ivica Dačić“, koju predvodi Dragan Bogićević.

Skupštinsku većinu sada formira 20 odbornika: odbornička grupa SNS, koju čini devet odbornika (sedam odbornika Srpske napredne stranke i po jedan odbornik Jedinstvene Srbije i Ujedinjenih Regiona Srbije), veći deo odborničke grupe SPS, sa pet odbornika, DSS, sa tri i SRS, sa tri odbornika.

U utorak su održane dve sednice lokalnog parlamenta, ali su zasedanja okončana do 16.00 časova.

Na XXX sednici Skupštine opštine Mali Zvornik usvojena je Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik (rebalans) za 2015. godinu, ali i dosadašnje izvršenje budžeta za 2015.
Razmatrani su Izveštaj o radu Opštinske uprave i Izveštaj o radu Opštinskog veća i rukovodstva opštine Mali Zvornik.
Skupština je razrešila dužnosti dosadašnjega sekretara Branislava Mišića, po njegovom zahtevu, i imenovala diplomiranog pravnika Željka Tomića, specijalistu bezbednosnog menadžmenta, za sekretara SO-e. Tomić je kao nestranačka ličnost uspešno obavljao ovu dužnost od 2008. do 2012. godine, a od prošle godine obavljao je dužnost člana Opštinskog veća na stalnom radu, do imenovanja za sekretara.
Predsednik Skupštine opštine Mali Zvornik, Borivoje Radić istakao je posvećenost, predanost i stručnost dosadašnjeg sekretara Branislava Mišića i izrazio žaljenje jer je podneo ostavku.

Prema rebalansu budžeta prihodi i primanja budžeta opštine Mali Zvornik, zajedno sa prenetim neutrošenim sredstvima iz prošle godine planiraju se u iznosu od 621.450.000 dinara i u odnosu na prethodni plan, prihodi i primanja su uvećani za 4,44 odsto, odnosno za 26.450.000 dinara.
Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić, obrazložio je planirane rashode, konstatujući da su u prvih šest meseci obavljene pripreme projektno tehničke dokumentacije, javne nabavke i tenderi. Veća ulaganja i rashode Jevtić očekuje u periodu leta i tokom jeseni. Trenutno najveća investicija Opštine Mali Zvornik je kupovina poslovnog prostora u centru Malog Zvornika od Srboleka u stečaju. Radi se o površini od 886 kvadratnih metara, koja će u narednom periodu biti ponuđena potencijalnim investitorima, kako bi zaposlili određeni broj naših sugrađana. Opština je za ovu investiciju izdvojila oko 15 miliona dinara.

U saradnji sa budžetskim korisnicima, radi se na projektima energetske efikasnosti zgrade Doma kulture u Malom Zvorniku, na planu opšteg uređenja opštine, te na projektu meliorizacije kiselih zemljišta.
Prema Jevtićevim rečima, rebalans je pripreman jer će prihodi budžeta biće uvećani od naknade za korišćenje mineralnih sirovina, u iznosu od 19.300.000, potom naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta; oko milion dinara, a planirana je naplata prispelih anuiteta (iznos kojim se otplaćuje dugoročni zajam) iz Fonda za razvoj od pet miliona.

“Opština Mali Zvornik planira ulaganja od 2,5 miliona za adaptaciju poslovnog prostora u Brasini, završetak elektronske pisarnice u Opštinskoj upravi, čime se postižu efikasniji rad, brža obrada podataka i osavremenjavanje novim informacionim tehnologijama. Dogovaramo otvaranje kancelarije za sudske dane u Malom Zvorniku, nabavku kamera i prateće opreme za video nadzor u MZ Centar, po predlogu Saveta za bezbednost, čime unapređujemo bezbednost u saobraćaju. Radimo na osposobljavanju i registrovanju splava – katamarana za buduće turističke manifestacije.
Nismo postigli dogovor sa vlasnicima servisa DMB, zbog previsoke cene, a sredstva od 20 miliona dinara koja su bila namenjena za kupovinu, zbog dislociranja postojeće i izgradnje nove kotlarnice, ćemo preusmeriti za rešavanje vodosnabdevanja u svim selima gde je to neophodno. Kotlarnica će najverovatnije biti građena na ulazu u MZ Centar, u blizini starog poligona i krečane“, rekao je Jevtić.

U osvrtu na rad rukovodstva opštine i Opštinskog veća, predsednik je istakao da nova radna mesta i zapošljavanje sugrađana moraju ostati prioritet. Pregovara se sa brojnim potencijalnim investitorima u najboljoj nameri, da se iskoriste dostupni pogoni, zgrada Srboleka koju je nedavno kupljena, a sa Italijanima iz MBR Balkan doo group nastavljaju saradnju produženjem ugovora, kako bi dogovorili nova radna mesta. Planiraju se novi sastanci sa privrednicima i predstavnicima Mačvanskog upravnog okruga.
Pošumljavanje kroz javne radove uz saradnju sa JKP ,,Drina“ i Centrom za socijalni rad, je jedan od projekata koji će doneti korist opštini Mali Zvornik, nakon bujičnih poplava, erozije i brojnih klizišta.

,,Nedavno je ukinuta vanredna situacija, ali nastavljamo sanaciju najugroženijih objekata i naselja, samostalno, ili u saradnji sa svim fondacijama, spremnim da pomognu našim građanima, ili lokalnoj samoupravi. Posetili smo Sloveniju, Mađarsku i Austriju, da se upoznamo sa tehnologijom upotrebe biomase kao energenta u sistemu daljinskog grejanja i mnogo očekujemo od ovih inovacija. Do početka izvođenja radova na sanaciji puteva, vrata su nam otvorena u svim republičkim institucijama. Kancelarija za obnovu predala nam je pregradne brane (taložnice) u nadležnost, ali sa njima razgovaramo i o našim potrebama za brojnim mostovima. Učesnici smo projekta „Podrinje“ koji podrazumeva jačanje i unapređenje saradnje između 16 opština u Republici Srpskoj i Republici Srbiji. Očekujemo da ćemo tim putem doprineti sanaciji Starog mosta i uvođenju carinskog terminala na teritoriji opštine Mali Zvornik, što bi stvorilo novi poslovni ambijent i bolje mogućnosti zapošljavanja“, zaključuje Jevtić iscrpno izlaganje.

U ime odbornika, Mladen Savić je sugerisao da se realizacija ovih planova ubrza, kako bi rezultati bili vidljiviji, a seoska naselja češće i ravnopravno zastupljena.

Lokalna skupština je, nakon izlaganja Branka Radića, rukovodioca odeljenja za privredu i inspekcijske poslove, usvojila Plan upravljanja rizikom od prirodnog hazarda za opštine Mali Zvornik i Ljubovija. Svi dostupni statistički podaci iz Plana o ekstremnim poplavama, sušama, klizištima, zemljotresima mogu se koristiti u postupku revidiranja postojeće Strategije održivog razvoja, odnosno za usklađivanje do sada donetih planskih akata i u postupku izrade novih strategija, akcionih planova i drugih dokumenata Opštine Mali Zvornik. Tokom desetomesečnog rada na izradi Plana upravljanja rizikom od prirodnog hazarda za opštine Mali Zvornik i Ljubovija, između ostalog, omogućeno je učešće stručne javnosti, usavršavanje zainteresovanih organizacija civilnog društva, potpisan Memorandumom o saradnji organizacija civilnog društva u Podrinju, izvršeno je mapiranje klizišta. Pored informativnih biltena koji su obuhvatili svaki korak u postupku izrade Plana, štampano je Uputstvo za izradu mapa ranjivosti od prirodnog hazarda (potencijalnog rizika – izvora opasnosti) za područja opština Mali Zvornik i Ljubovija.

Rekonstrukcija deset oštećenih i izgradnja novih mostova, u zavisnosti od finansijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Evropske unije, obezbeđenih preko Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja. predmet je novousvojene Odluke o usvajanju Programa obnove mostova opštine Mali Zvornik koji su porušeni ili oštećeni u maju 2014. godine.

Cena usluge celodnevnog boravka dece u Predškolskoj ustanovi ,,Crvenkapa“, tokom radne 2015/2016 godine, koju će plaćati roditelji, ili staratelji, iznosiće 4.500 dinara mesečno, po detetu, a puna ekonomska cena utvrđena je u iznosu od 22.500 dinara po detetu.

Za 15.00 časova predviđena je nova, XXXI sednica, čiji dnevni red najavljuje pokušaj smene rukovodstva Skupštine opštine Mali Zvornik i četiri člana Opštinskog veća. Budući da je dr Gordana Cmiljanović, novi član odborničke grupe SPS, koja pripada vladajućoj koaliciji, bila jedna od deset potpisnika zahteva za smenu, preostalih devet opozicionih odbornika nije prisustvovalo zasedanju, ali su u obrazloženju novog zahteva istakli da će tokom letnje skupštinske pauze organizovati novu skupštinku većinu i biti aktivniji u nameri da smene aktuelnu vlast.

No, sednica je ipak održana. Razmotren je i usvojen amandman odbornice Vinke Marjanović (DSS), a potom i Odluka kojom se po osnovu složenosti posla i odgovornosti koeficijenti za obračun i isplatu plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima opštine Mali Zvornik, mogu uvećati 30 odsto za načelnika Opštinske uprave, odnosno 20 odsto za zamenika načelnika Opštinske uprave, za sekretara Skupštine opštine i zamenika sekretara SO, ukoliko se u budućnosti ukaže potreba za njegovim postavljenjem. 

Odbornici su diskutovali o značaju javnih radova i za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, o čemu je i na sednici u maju govorio Radenko Vračević, odbornik koji predvodi odborničku grupu SPS. Konstatovano je da uredba Vlade Srbije podrazumeva da zdravi i radno sposobni sugrađani mogu učestvovati u javnim radovime, te da se niko u Skupštini opštine ne zalaže da se bilo kome ukine socijalna pomoć, već da se iskoriste zakonske mogućnosti za uvećanje kućnih budžeta najsiromašnijih sugrađana kroz zaradu za učešće i učinak u javnim radovima. Istaknuto je i da nažalost postoje siromašni sugrađani koji nisu ostvarili pravo na socijalnu pomoć, ustručavajući se da se svrstaju u tu kategoriju, dok je jedan deo vrlo racionalno iskoristio sve mogućnosti da ostvari ta prava. Nakon sastanka sa predsednicima mesnih zajednica, za sva naseljena mesta u opštini Mali Zvornik biće utvrđeni prioriteti za javne radove.

Nakon obraćanja Vere Aleksić, odbornice SRS, zaključeno je da je moguće ponovo napraviti jednu javnu česmu u Brasini, kod osnovne škole, a Mladenu Saviću, odborniku SNS, odgovoreno je da je put za seosko naselje Voljevce moguće raskrčiti putem javnih radova kada se utvrdi plan za celu opštinu Mali Zvornik

Urednik: Dalibor Krstić

Foto: Dalibor Krstić (Nikon Coolpix L23)

Share