Biomasa kao alternativa gasu za daljinsko grajanje?

U okviru planiranja realizacije izgradnje nove toplane za potrebe korisnika centralnog grejanja u opštini Mali Zvornik, u petak je održana prezentacija novog postrojenja za sagorevanje i gasifikaciju drvnog otpada i biomase. Prezentaciju rukovodstvu opštine Mali Zvornik i predstavnicima Javnog komunalnog preduzeća „Drina“ Mali Zvornik, kao i ostalim zainteresovanim stranama održao je Viktor Radić, regionalni menadžer firme Polytechnik Biomass Energy iz Austrije.

Firma Polytechnik Biomass Energy  je porodična firma koja se proizvodnjom kotlova bavi od 1965. godine. Sada broji oko 250 zaposlenih, sa kancelarijama i predstavništvima u više od 20 zemalja širom sveta. Polytechnik Biomass Energy sa trenutnim kapacitetima ugrađuje od 30 do 50 kotlova godišnje i trenutno ima više od 3.000 referentnih postrojenja.

Usluge daljinskog grejanja u opštini Mali Zvornik trenutno koristi 396 domaćinstava i 36 ustanova i preduzeća, koji u uslovima pada standarda, povećanja cena usluga, energenta i transportnih troškova neretko raskidaju ugovore i ulažu novac u druge vidove snabdevanja energijom za grejanje. Upravo zbog toga se  razmatra uvođenje biomase kao energenta, te opština konsultuje stručnu javnost, domaće i inostrane firme koje su primer dobre prakse, uspešne i specijalizovane za obnovljive izvore energije i dugoročno isplative energente.

Urednik novosti: Dalibor Krstić

Foto: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik

Izvori: malizvornik.rs / malizvornik.info

Korisni linkovi: 

http://malizvornik.rs/dokumenta/2015/Polytechnik%20daljinsko%20grejanje%20Mali%20Zvornik.pdf

http://www.polytechnik.com/DE/

Share