Predstavnici opštinske uprave i lokalnih institucija u studijskoj poseti opštini Ruma

Zaposleni u javnim službama opštine Mali Zvornik na čelu sa predsednikom Zoranom Jevtićem boravili su u ponedeljak 28. marta, u studijskoj poseti opštini Ruma, sa ciljem razmene iskustva i upoznavanja sa pozitivnom praksom u oblasti transparentnog rada opštine Ruma. Poseti su, ispred predstavnika opštine Mali Zvornik, pored zaposlenih u opštinskoj upravi prisustvovali i predstavnici Opštinskog veća, Centra za socijalni rad, biblioteke, 5 osnovih i jedne srednje škole sa područja opštine.

Tokom ove jednodnevne posete, 11-oro učesnika je bilo u prilici da od kolega iz Rume koji neposredno rade na postupanju po zahtevima/žalbama za pristup informacijama od javnog značaja, čuje o dosadašnjoj praksi postupanja po zahtevima/žalbama, načinima prevazilaženja problema u toj oblasti, internim procedurama kao i slanju godišnjih izveštaja Povereniku. Pored toga, učesnicima je predstavljen sadržaj Informatora o radu opštine Ruma kao i praksa i organizacija posla u vezi sa njegovim redovnim ažuriranjem.

 Načelnik Opštinske uprave Ruma Dušan Ljubišić istakao je da situacija u ovoj opštini, po pitanju javnosti rada lokalne samouprave, ranijih godina nije bila sjajna. Kako je objasnio, postizanje dobrih rezultata u oblasti lokalne transparentnosti ostvareno je tek od 2015. godine, nakon uvođenja ISO standarda u rad Opštinske uprave i kadrovskih promena.

Osim ozbiljnih pomaka koje je napravila u pogledu dostupnosti informacija od javnog značaja, Opština Ruma je i u pogledu rada na privlačenju  investicija ostvarila značajan uspeh u poslednijh nekoliko godina, zbog čega takođe predstavlja primer dobre prakse i opštinu od koje druge mogu učiti. S toga je, u drugom delu sastanka, učesnicima prezentovan način na koji je Opština Ruma u prethodne dve godine uspela da privuče investicije i otvori nova radna mesta.

Pored razmene iskustava u oblasti unapređenja javnosti rada lokalne samouprave, skup u Rumi bio je prilika za iniciranje saradnje u oblasti privrednog razvoja dve opštine. Povodom toga, ali i radi upoznavanja zaposlenih u Rumi sa pozitivnim iskustvima u radu opštine u Malom Zvorniku,  predsednik opštine Zoran Jevtić sa kolegama u Rumi dogovorio je skoru uzvratnu posetu.

Studijska poseta opštini Ruma predstavlja jednu od aktivnosti u okviru projekta „Da li znaš da imaš pravo da znaš“,  koji realizuje UG „Građanski  savet opštine Mali Zvornik“,  s ciljem  jačanja kapaciteta opštine i lokalnih institucija za proaktivu transparentnost. Projekat  finansira Evropska unija kroz Program „Podrška civilnom društvu 2013“.

Share