Stalna konferencija gradova i opština objavila ,,Priručnik za sprovođenje lokalnih izbora“

Nastojeći da unapredi kvalitet lokalne demokratije, unapređivanjem kvaliteta lokalnih demokratskih procedura, Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije odlučila se da izradi i objavi priručnik za sprovođenje lokalnih izbora.

Priručnik je već 11. marta stigao u ruke predsednika opštine Mali Zvornik Zorana Jevtića.

Nakon višemesečne pripreme, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) objavila je “Priručnik za sprovođenje lokalnih izbora” koji sadrži prateće propise i brojne modele akata, a čijom primenom se značajno olakšava rad svih učesnika u izbornom procesu.

Priručnik je namenjen članovima i sekretarima opštinskih i gradskih izbornih komisija, kao i njihovim zamenicima, ali biće koristan i političkim strankama, koalicijama i grupama građana koji podnose liste kandidata, organizacijama koje se bave posmatranjem izbora, medijima i građanima koji žele da se upoznaju sa izbornim procedurama.

Ovaj priručnik opisuje tok izbornog procesa od raspisivanja izbora do konstituisanja gradskih i opštinskih skupština, objašnjava prava i obaveze pojedinih aktera i upozorava na najčešće greške i propuste uočene u dosadašnjoj izbornoj praksi. Sastavni deo priručnika su i brojni modeli dokumenata (npr. model poslovnika opštinske izborne komisije, model rešenja o proglašenju izborne liste po podnošenju, model rešenja o odbacivanju izborne liste, model rešenja o utvrđivanju položaja stranke nacionalne manjine itd.), koji mogu biti od koristi učesnicima izbornog procesa.

Pripremu ovog materijala SKGO je poverila grupi stručnjaka za izbornu tematiku: profesoru na Fakultetu političkih nauka Milanu Jovanoviću, predsedniku Republičke izborne komisije Dejanu Đurđeviću, pomoćniku ministarke državne uprave i lokalne samouprave Saši Mogiću, bivšem ministru Milanu Markoviću, sekretaru Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine Milanu Čuljkoviću, docentu Pravnog fakulteta u Nišu Dejanu Vučetiću, Đorđu Vukoviću i Bojanu Klačaru (Centar za slobodne izbore i demokratiju – CeSID).

Svi gradovi i opštine, kao i relevantne institucije i organizacije, dobiće priručnike u štampanom formatu, a elektronska verzija ove publikacije dostupna je na sajtu http://www.skgo.org/reports/details/1751.
Priručnik je pripremljen u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO druga faza“, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

Izvor: Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije

http://www.skgo.org/

Share