Dostupan treći broj Omladinskog časopisa

Objavljen je treći broj Omladinskog časopisa koji su učenici Srednje škole u Malom Zvorniku priredili u saradnji sa Kancelarijom za mlade. Omladinski časopis izlazi sa ciljem da mlade obavesti o novinama, kako u okruženju, tako i van njega. 

,,Trudićemo se da vam otkrijemo neotkriveno, kažemo neizrečeno, produbimo znanje i proširimo vidike. Dozvolite da budemo vaš prozor u svet, a mi ćemo vam zauzvrat dati informacije iz prve ruke“, poruka je mladih entuzijasta.

Članovi redakcije su: Tamara Kojić (urednica III broja), Dušica Kovačević, Biljana Smiljanić, Nevena Jevtić, Tijana Trifunović, Slađana Teodorović, Dragana Teodorović, Đorđe Petković, Dušica Vidaković, Ana Kucalović, Jovana Ivanović, Predrag Macura, Suzana Savić, Darija Veljković, Katarina Matić, Sanja Mićić, Tijana Petrović, Tina Stanković.

Članovi projektnog tima su: Ljiljana Ristanović, Boris Katić, Marija Milosavljević i Nevena Đukanović.

Za dizajn je odgovoran i zaslužan Miloš Resimić, a fotografi su Nemanja Marković i Tanja Ristić.

Celokupan tiraž, od 300 primeraka, čitaocima je izradila Štamparija „Novaković”, te je ovaj projekat angažovao sve raspoložive snage u lokalnoj sredini. 

Pokrovitelj i finansijer je opština Mali Zvornik preko Saveza za sport i omladinu opštine Mali Zvornik. 

U martu 2015. godine, Kancelarija za mlade, u saradnji sa srednjom i osnovnim školama sa teritorije opštine, započela je realizaciju projekta „Unapređenje informisanosti mladih“. U okviru projekta oformljena je redakcija za omladinski časopis i radio emisiju. Pokretanjem omladinskog časopisa i radio emisije, mladi su uključeni u informisanje javnosti o delovanjima mladih, kao i o mogućnostima za mlade. Mladi stiču iskustvo u novinarskom poslu kroz radionice i sada su potvrđeni kao urednici omladinskog časopisa i radio emisije.

Urednik: Dalibor Krstić

Izvor: Kancelarija za mlade / http://www.malizvornik.rs/

Foto arhiva: Kancelarija za mlade Mali Zvornik

Prilog: Omladinski časopisi  elektronski su dostupni u PDF formatu (Portable Document Format). 

http://www.malizvornik.rs/dokumenta/2015/omladinski_casopis/Omladinski%20casopis%20-%20treci%20broj.pdf

casopis treci broj

Share