Klimatske promene i prirodni hazard – Imam pravo da znam!

klimatske promeneImas pravo da znas „Klimatske promene i prirodni hazard“ i „Imam pravo da znam“ nazivi su publikacija koje su nastale u okviru edukativne kampanje projekta „Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda“. Publikacije je izdalo Omladinsko – ekološko udruženje „Naša Ljubovija“ iz Ljubovije radi obezbeđivanja kontinuiranog vanastavnog obrazovanja učenika u ovoj oblasti. Stručnu pomoć i podršku u izradi publikacija pružili su eksperti nosioca projekta – Unije ekologa „Uneko“ iz Beograda, čiji stručni radovi su korišćeni kao osnovna literatura odnosno izvor infomacija za priređivanje publikacija. Oba izdanja štampana su u boji i vrlo kvalitetno, na zadovoljavajućem formatu i u visokoj rezoluciji fotografija koje ilustruju tekstove i pomažu da učenici sa lakoćom usvoje ponuđena znanja. Izdanja su dostupna i na internet prezentaciji projekta, www.prirodnirizici.rs, u odeljku publikacije.

Share