Subvencije za nova radna mesta u opštini Mali Zvornik

Opština Mali Zvornik raspisala je javni poziv za dodelu subvencija poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta. Posao po ovom osnovu dobiće 45 nezaposlenih  koji se vode na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanje. Subvencija se odobrava u jednokratnom iznosu od 200.000 dinara po nezaposlenom, poslodavcima koji zaposle dva i više lica. Poslodavac koji ostvari pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta u obavezi je da sa nezaposlenim licem zaključi ugovor o radu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom. Radni odnos se zasniva na najmanje 24 meseca, a obaveza poslodavca je i da redovno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osigruranje. Poslodavac je dužan da zaključi Ugovor o radu sa nezaposlenim licem najkasnije do 31. marta naredne godine i da Opštini  dostavi dokaz o zaključenom ugovoru i prijavu na obavezno socijalno osiguranje.

Pravo na dodelu ove subvencije mogu ostvariti poslodavci koji imaju sedište ili ogranak na području opštine Mali Zvornik i koji zapošljavaju lice koje ima prebivalište u ovoj opštini, a nalazi se na evidenciji Nacionalne službe.

Izvor: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik / Lozničke Novosti

Foto: Mali Zvornik Info

Share