Uspešno završena radionica za reagovanje u vanrednim situacijama

Uspešno završena trodnevna radionica za planiranje, rukovođenje i reagovanje u vanrednim situacijama

Mali Zvornik, 19. decembra 2015. (Mali Zvornik Info)

Opština Mali Zvornik uključena je u program radionice ,,Mehanizmi za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa u opštinama koje su pretrpele štete od poplava 2014. godine” koji realizuje Nacionalni trening centar Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, u saradnji sa Dobrotvornom fondacijom Srpske Pravoslavne Crkve ,,Čovekoljublje“, u svojstvu finansijera i koorganizatora. Fondacija ,,Čovekoljublje” realizuje veliki broj složenih projekata, namenjenih marginalizovanim i ugroženim grupama u društvu. Rad je zasnovan na osnovnim hrišćanskim vrednostima, kao i na najvišim standardima vodećih međunarodnih humanitarnih organizacija.

Prvog dana, od srede, 16. decembra, u Domu kulture održana je radionica za članove Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik, u četvrtak za predstavnike privrednih subjekata, ovlašćenih i osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje, a u petak za poverenike civilne zaštite. Cilj je podizanje kapaciteta opštinskih štabova, u planiranju, pripremi i reagovanju u vanrednim situacijama, ali i razmena iskustava. U Mačvanskom upravnom okrugu treninzi su održani i u Loznici, Šapcu i Krupnju.

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije želi da utiče na podizanje nivoa svesti o značaju pripremljenosti građana i njihovom poznavanju bezbednosnih i zaštitnih mera u slučaju elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća i opasnosti. Trodnevna radionica namenjena je obuci predstavnika lokalnih samouprava i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije o mehanizmima smanjenja rizika od prirodnih katastrofa, prvenstveno poplava.

Urednik: Dalibor Krstić
Foto: Miloš Radojčić

Trening – Pokazna vežba: Vatrogasno – spasilačka jedinica SVS MUP-a RS u Malom Zvorniku

Korisni linkovi:

http://prezentacije.mup.gov.rs/sektorzazastituispasavanje/RegSA.html

https://www.facebook.com/SVSMUP

http://prezentacije.mup.gov.rs/sektorzazastituispasavanje/UpravaVSJ.html

Share