Usvojen budžet opštine Mali Zvornik za 2016. godinu

U četvrtak, 17. decembra održana je XXXV redovna sednica Skupštine opštine Mali Zvornik, poslednja u 2015. godini. Nakon usvajanja dopuna dnevnog reda odbornici lokalnog parlamenta razmatrali su 17 tačaka dnevnog reda. Svakako, predlog Odluke o Budžetu opštine Mali Zvornik bio je povod za dužu diskusiju i prilika da odbornici opozicionih stranaka i grupa građana iznesu sugestije, kritike, predloge za korekciju.

Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić, u polučasovnom izlaganju, predočio je odbornicima lokalnog parlamenta predlog Odluke o budžetu za 2016. godinu:

Prilog: Tonski zapis

Prihodi i primanja budžeta opštine Mali Zvornik za 2016. godinu planirani su u iznosu od 420 miliona dinara, a sa prenetim, neutrošenim sredstvima iz prethodne godine iznose 600 miliona dinara. Prema Uputstvu, dostavljenom od strane Ministarstva finansija, dati su određeni limiti i ograničenja kod planiranja pojedinih prihoda. Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu objavljeno je i dostavljeno lokalnoj samoupravi u Malom Zvorniku.
U poređenju sa planom za 2015. godinu, planirani prihodi i primanja budžeta, sa prenetim neutrošenim sredstvima su manji za 3,45 odsto. Do smanjenja je došlo jer nema ranije planiranih namenskih transfernih sredstava od Republike. Planirani izvorni prihodi budžeta iznose 156.100.000 dinara, što čini 37,15 odsto ukupnih tekućih prihoda i primanja.
Ustupljeni prihodi i transferna sredstva od Republike Srbije planirana su u iznosu od 263.900.000 dinara, što čini 62,83 odsto ukupnih tekućih prihoda i primanja. Ovom Odlukom planirana su i sredstva koja će se preneti iz 2015. godine, u iznosu od 180.000.000 dinara budžetskih sredstava i 15.000.000 dinara iz drugih izvora, jer je izvesno da ona neće biti utrošena za sve investicije koje su planirane u ovoj, te su dobra razvojna osnova za narednu godinu.

Opozicioni predstavnici iskoristili su skupštinsku govornicu da predlože amandmane i izlože svoje stavove.

Odbornik SPS Dragan Bogićević, koji je do sredine jula predvodio tročlanu odborničku grupu ,,SPS – Ivica Dačić“, ocenjuje da planirane investicije nisu realne, pre svih ulaganje u toplanu od 200 miliona dinara u okolnostima kada se smanjuje ili ukida ekološka taksa, a umanjena su i transferna sredstva. ,,Trenutno imamo suficit za 2016. godinu, ali ko god da bude na vlasti suočiće se sa drastičnim umenjenjem prihoda. Firme koje nisu plaćene za poslove sanacije tokom vanredne situacije dobijaju tužbe i naplatiće novac od opštine. Investicija od 200 miliona je nerealna za toplanu koju će koristiti 500 meštana, ali ne i preostalih 12500 sugrađana. Novac treba usmeriti na mostogradnju, jer nije korektno da nakon poplava i danas postoje pontonski mostovi u opštini Mali Zvornik. Krečenje i hidroizolacija na lokaciji ,,podzemni grad – sklonište Karađorđevića“ je sa 2.400.000 dinara preskup projekat, a neizvesno je koliko će biti profitabilan. Potrebno je proširiti i industrijsku zonu“, kazao je Bogićević. On smatra da građani koji koriste usluge daljinskog grejanja ne trebaju dobiti subvencije jer bi po toj logici trebalo pomoći i drugim ljudima nabavkom ogrevnog drveta. Savez za sport i omladinu koji raspodeljuje dotacije od 9.000.000 za sportske klubove, ističe Bogićević, dobio je previše sredstava, što je plod političkih kompromisa. Obezbeđenje sredstava za usavršavanje, specijalizacije i rekreaciju zaposlenih u Domu Zdravlja, kao i nabavka opreme za dojavu požara i terenskog vozila u iznosu od 2.500.000, po njemu, nije obaveza lokalne samouprave i mišljenja je da se taj novac koristi za isplatu plata za pravnika i stomatologa.
,,Odluke iz tehničke oblasti ne bi smele biti usvojene isključivo politički bez konsultovanja struke. Geodetski radovi za koje me konstantno prozivate su odrađeni i osnova su za sve nove poslove. Ako ne uložite ni dinar za geodeziju nećete imati ni planove, niti realizovane projekte. Budžet je pripremljen za predstojeće izbore i nema obeležja razvojnog. Gde su nam prihodi ako se najveći transferi ukinu uli smanje. Suficit ćemo imati još jednu godinu, a onda nastupaju problemi“, zaključuje Bogićević.

Odbornica Demokratske stranke Srbije (DSS), članice vladajuće koalicije u Malom Zvorniku, Vinka Marjanović korigovala je Bogićevića, istakavši da je iznos od 2.090.000 dinara namenjen za reakreditaciju ustanove u 2016. godini i stručno usavršavanje zaposlenih u Domu zdravlja. Po njenoj oceni, sredstva za subvencije od 3.000.000 nisu namenjena građanima već neefikasnom komunalnom preduzeću. ,,Ja i dalje plaćam račun za grejanje 11.000 dinara, niko me ne podstiče“, rekla je Marjanovićeva.

Šef odborničke grupe Demokratske stranke (DS) mr Milan Todorović naglasio je da se dnevni red na svakoj senici lokalne skupštine značajno menja i to postaje negativna praksa, jer odbornici nisu dovoljno pripremljeni za određenu problematiku, novi sadržaj i predloge odluka. Mišljenja je da budžet za narednu godinu nije razvojni, a nije ni štedljiv. ,,Sve manje ćemo imati transfera, budžet je umanjen za 3,45 odsto, a primetno je da se 180.000.000 dinara prenosi i da ta sredstva nisu investicirana u razvoj ove godine“, kaže Todorović. On je predložio da se od 550.000 predviđenih za nabavku devet laptopova članovima Opštinskog veća, 300.000 izuzme i preusmeri ka adaptaciji dela mesnog doma kulture u fiskulturnu salu u Donjoj Trešnjici, po uzoru na druga sela. Todorović je, procenio da je za opremanje Opštinskog veća prenosnim računarima dovoljno 250.000 dinara. Nedugo potom, tokom skupštinske pauze, Opštinsko veće je održalo sednicu, zbog razmatranja amandmana odbornika Bogićevića i Todorovića.

Uvaživši stavove opozicionih odbornika i sugestije članova vladajuće koalicije, predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić odgovorio je na sva kritička izlaganja prethodnika. ,,Imamo mnogo započetih radova do kraja ove godine i ne znači da ćemo preneti svih 180.000.000 dinara. Prilagođavaćemo se odlukama državne uprave i republičkom zakonodavstvu, ako nam budu uskraćeni ili ukinuti pojedini transferi. Težnja je da se budžet rastereti konkurisanjem za podsticajna sredstva i donacije. Određene kritike su plod političke kampanje, a pojedini akteri su nas i opstruisali. Predvideli smo sredstva za novčane kazne po rešenju sudova, po okončanju sudskih sporova koji se vode zbog neplaćenih i osporavanih računa. Upravo je odbornik Bogićević, bivši predsednik opštine u vreme vanredne situacije, odbio da izjavi da li je doneo naredbu da se sporni radovi izvode. Kada je lokalna komisija to ustanovila mi smo se obratili antikorupcijskom timu (Grupa za kontrolu i saradnju u oblasti borbe protiv korupcije) i postupili po savetu. Ne mešajmo izgradnju toplane i mostove. Kada prikupimo svu plansku dokumentaciju, mostogradnja je izvodljiva. Mi već imamo planirana četiri projekta od JP ,,Putevi Srbije“. Postoji Program obnove mostova opštine Mali Zvornik koji su porušeni ili oštećeni. Rekonstrukcija deset oštećenih u maju 2014. godine i izgradnja novih mostova, zavisiće i od finansijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Evropske unije, obezbeđenih preko Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja.
Krajem oktobra Jevtić je izjavio sledeće: ,,Mostovi nemaju adekvatnu projektno-tehničku dokumentaciju. Jedan most u Donjoj Borini će biti srušen zbog nerešenih imovinsko pravnih odnosa, a većina mostova u našoj opštini nije urađena po standardima koje je nametnula poslednja katastrofa u maju 2014. godine. Ništa nećemo raditi bez projektne dokumentacije, kako nam ne bi kasnije rušili i ostale mostove. Očekujemo donaciju od Narodne banke Srbije u iznosu do 5.000.000 dinara i nju ćemo iskoristiti za mostogradnju“, kazao je Zoran Jevtić.

Prema njegovim rečima, turistička destinacija možemo postati ako budemo odlučni u toj nameri i obezbedimo novac za uređenje atraktivnih lokacija, poput skloništa Karađorđevića i podzemnog grada. Vladajuća koalicija je procenila da je Malom Zvorniku potrebno dva hektara za industrijsku zonu i ustanovila da u samom centru opštine postoji adekvatan prostor gde su ruinirani objekti pogona ,,Progresa“.

Predsednik opštine najavljuje da će nakon završetka projekta javnih radova, gde je angažovano 130 ljudi, do 31. marta biti uposleno još 45 građana sa tržišta rada, a aktuelna vlast očekuje da se zaposli 100 ljudi u narednoj godini, mimo dosadašnjih planova.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, Jevtić je podržao opremanje Opštinskog veća opremom, jer postoji realna potreba za efikasnijim radom, manjim utroškom papira, korišćenjem savremene opreme za komunikaciju članova Opštinskog veća, čime se rukovode i druge opštine u Srbiji. Svakako, po napuštanju veća svako će razdužiti opremu koja mu je dodeljena na korišćenje. Zaključeno je da će Opštinsko veće biti opremljeno multifunkcijskim uređajem za elektronske sednice, štampačima i laptopovima sa licenciranim softverom za 11 članova veća, po već predviđenom planu nabavke za 550.000 dinara.

Po iskustvima drugih gradova i opština u Srbiji, članovi veća će sav materijal dobijati u elektronskom obliku, neće biti štampane ogromne količine papira. Takođe, stvoreni su preduslovi da većnici neće morati fizički prisustvovati sednicima, već će biti dovoljno da se uloguju na svom laptopu i zasedaju. U skoroj budućnosti, samim tim što će sednice biti dostupne i građanima na internetu, povećaće se transparentnost i efektivnost u radu. Nedugo potom, odbornici bi mogli da, umesto gomila papira, na sednice Skupštine opštine donose samo tablet uređaje koje će koristiti i za glasanje.
Mali Zvornik je opredelio sredstva za elektronsku pisarnicu sa čitačima ličnih karata, kompjuterima, laptopom, fotoaparatom, štampačima u vrednosti do 600.000 dinara, a na osnovu obima posla i dosadašnje upotrebe kopir aparata u Opštinskoj upravi predviđena je nabavka opreme u vrednosti od 1.500.000 dinara.
Po preporuci Sektora za vanredne situacije, predviđena su sredstva od 500.000 dinara za izradu projektno tehničke dokumentacije za uspostavljanje sistema funkcionisanja radiostanica u svim mesnim zajednicama i veza sa Štabom, za slučaj elementarnih nepogoda i vanredne situacije.

Po usvajanju Budžeta za 2016. godinu, odbornici su razmatrali još 16 tačaka dnevnog reda, a rasprava je usmerena na Program poslovanja JKP ,,Drina“ za narednu godinu i Program postavljanja i uklanjanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim površinama, gde je gotovo nemoguće naći polazišnu tačku u uklanjanju bespravno podignutih objekata, budući da ih je više od 400 podignuto u priobalju Zvorničkog jezera, a nekoliko spornih je u samom centru Malog Zvornika.

Odbornik Jovan Lazić-Markan iz Grupe građana „Za Mali Zvornik – Žićo Jokić“, višegodišnji rukovodilac JKP ,,Drina“ zapaža da korisnici parnog grejanja štede, greju se na struju, kombinuju grejanje, koriste vertikale, a radijatori su im hladni, čuvaju ih isključivo za jake zime. ,,Oko 400 domaćinstava koja koriste usluge daljinskog grejanja danas troše kao 40 domova nekada. Otuda značajno umanjenje prihoda, molbe za subvencije, a služba vodovoda je suočena sa negativnim poslovanjem. Cevi popuštaju nakon četvrt veka, postoje gubici, naplativost je mala. Uprkos tome komunalno preduzeće daje izuzetno visoke iznose dnevnica za angažovanje predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora“, zapažanje je Lazića.

U ranijem izlaganju, član Opštinskog veća Miodrag Lazić naglasio je da se zakoni menjaju, približavaju se cene usluga za privredu i građane, na štetu kućnog budžeta sugrađana koji su u prošlosti bili u znatno boljoj poziciji. Predsednik Skupštine opštine Mali Zvornik Borivoje Radić ističe problem cene transfera gasa preko Republike Srpske u Bosni i Hercegovini gde je moguće uvećanje cene daljinskog grejanja krajnjim korisnicima i do 11 odsto.

Gasna interkonekcija Srbije i BiH je mnogostruko, više od 12 puta, uvećala izdatke za transport energenta ka Malom Zvorniku. Prema rečima direktora JKP ,,Drina“ Boška Markovića, cena grejanja je uvećana fizičkim licima za 11 odsto, a umanjena je isto toliko za pravna lica.

Jovan Lazić naglašava da smo mi kao i u drugim gradovima koji se snabdevaju gasom zaštićeni kupci, a gas se mora na osnovu uredbe Vlade Srbije plaćati na osnovu izmerene količine u merno regulacionoj stanici kotlarnice. ,,Srbijagas je trebao da snosi troškove transporta iz BiH. Ili Pale žele da prihoduju od nas ili Srbijagas ne ispunjava svoje obaveze“.

Vinka Marjanović predlaže da se uputi dopis sa jasnim stavom lokalne samouprave u Malom Zvorniku da u Srbijagasu ne možemo biti tretirani kao inostranstvo jer smo deo Republike Srbije.
Direktor Marković je informisao odbornike da ni u komunalnom preduzeću nisu bili pasivni, obratili su se Srbijagasu i čekaju odgovor.

Jovan Lazić upozorava da naredne godine ističe upotrebna dozvola za postojeću kotlarnicu. Ako se ne obezbede najpovoljniji krediti za izgradnju nove toplane, kako je predviđeno, na biomasu, komunalno preduzeće može samo raditi nelegalno bez novog objekta i postrojenja.

Marković je informisao lokalnu skupštinu da rađena studija za zgradu i svu opremu nove toplane na biomasu, sa rekonstrukcijom postojećeg toplovoda i svih podstanica za 1.600.000 evra.

Po uzoru na Zaječar i Surdulicu, Mali Zvornik je uveo novine, nakon usvajanja Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama. Za električne stubove (bandere) niskonaponske mreže dnevni iznos takse je 16 dinara po stubu, bez obzira na zonu teritorije opštine Mali Zvornik.
Ideja je da se od Elektrodistribucije i Telekoma koje opština decenijama podržava i pomaže kupovinom stubova i betonažom, povrati deo od prosečno uloženih desetak miliona godišnje. Svakako, potrebno je izvršiti popis, prebrojati stubove i klasifikovati ih po nameni.

Odlukom o matičnim područjima na teritoriji opštine Mali Zvornik određena su dva sedišta matičnih područja, te imamo matično područje Mali Zvornik, koje čine naseljena mesta: Mali Zvornik, Radalj, Donja Borina, Brasina, Sakar i matično područje Amajić koje čine naseljena mesta: Amajić, Budišić, Donja Trešnjica, Culine, Čitluk, Velika Reka i Voljevci.

Usvojena je i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije, kojom je Milorad Marković, inspektor civilne zaštite za opštinu Mali Zvornik u Sektoru za vanredne situacije Šabac, postavljen za načelnika Štaba, na preporuku SVS MUP Srbije, a Vladimir Petrović, načelnik Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, postavljen je za zamenika načelnika Štaba.

Urednik: Dalibor Krstić

Novinari: Draga Prokopić / Dalibor Krstić

Video prilog: RTV Lotel Loznica

Foto galerija: Mali Zvornik Info

Share