Otvorena Javna rasprava povodom izrade Odluke o Budžetu opštine Mali Zvornik za 2022. godinu

Opština Mali Zvornik poziva sve zainteresovane strane da se uključe u proces Javne rasprave povodom Nacrta Odluke o Budžetu opštine Mali Zvornik za 2022. godinu.

Utvrđeni Nacrt Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2022. godinu, daje se na javnu raspravu od 24.11.2021. do 09.12.2021. godine.

Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog obaveštavanja će se održati  u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, dana 09.12.2021. godine  u 9:00 časova.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik putem elektronske pošte na e-mail adresu: opstinamalizvornik@gmail.com ili poštom na adresu Opština Mali Zvornik,  Kralja Petra I br. 38,  sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2022. godinu”.

Na internet stranici opštine Mali Zvornik su dostupni za preuzimanje:

Javni poziv

Zaključak

Program javne rasprave

Nacrt Odluke o Budžetu opštine Mali Zvornik za 2022. godinu

Share