Uvedena vanredna situacija na teritoriji opštine Mali Zvornik zbog otežanog vodosnabdevanja

Na predlog Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik, predsednik opštine, Zoran Jevtić, doneo je odluku o uvođenju vanredne situacije u svim delovima opštine Mali Zvornik zbog otežanog snabdevanja vodom, usled pojave velikog broja kvarova na vodovodnoj mreži i gubitaka vode.

U cilju prevazilaženja navedenih teškoća i što skorijeg uspostavljanja urednog vodosnabdevanja, osim ove odluke, na zasedanju opštinskog Štaba za vanredne situacije u utorak, 6. septembra, doneto je još 15 različitih odluka, zaključaka i naredbi.

Javno komunalno preduzeće „Drina”, koje upravlja sistemom vodosnabdevanja u opštini Mali Zvornik, dobilo je zadatak da, usled novonastale situacije i povećanog obima posla na terenu, organizuje rad svojih službi tako da obezbedi uredno funkcionisanje u svim segmentima i prema potrebi izvrši preraspodelu radnog vremena, uvede prekovremeni rad i u skladu sa zakonom primeni sve ostale mogućnosti predviđene u poslovanju u ovakvim uslovima, a sve dok se ne otklone razlozi za proglašenje vanredne situacije na teritoriji opštine Mali Zvornik.

Ovo preduzeće dobilo je i obavezu da formira stručno – operativne timove za rad na terenu koji će se baviti pronalaženjem mesta na kojima dolazi do gubitaka vode, hitnim saniranjem takvih pojava i otklanjanjem kvarova na mreži.

Na čelu ovih timova biće rukovodioci koji će predvoditi po dva stručno – operativna tima, Ljiljana Radić, šef Radne jedinice Vodovod i kanalizacija i tehnički direktor u preduzeću, Dragan Čikarić, uz zaduženje da svakodnevno na imejl adresu Štaba za vanredne situacije dostavljaju izveštaje o radu timova i situaciji u pogledu vodosnabdevanja.

Po nalogu Štaba za vanredne situacije biće formiran i Radni tim za svakodnevno praćenje i nadgledanje rada stručno – operativnih timova, u kojem su: načelnik Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik, Mladen Perić, stručni saradnik Opštinske uprave, Goran Radić i član Kabineta predsednika opštine, Biljana Spasenović, koji takođe imaju obavezu da svakodnevno informišu Štab o radu timova i situaciji na terenu u vezi vodosnabdevanja.

Po odluci Štaba, nekoliko brojeva telefona biće zvanično dostupno i istaknuto na veb sajtu opštine Mali Zvornik i JKP „Drina” za javljanje građana i prijavu kvarova na mreži.

Među istaknutim brojevima biće brojevi telefona Opštinske uprave Mali Zvornik (015/71 95 188), Javnog komunalnog preduzeća „Drina (015/47 15 77), načelnika Štaba za vanredne situacije, Mladena Perića (069/80 46 202), šefa Službe vodovoda i kanalizacije u JKP „Drina , Ljiljane Radić (069/80 46 403) i komunalnog inspektora, Miroslava Markovića (069/80 46 207).

U JKP „Drina biće uspostavljena knjiga za evidenciju prijavljenih kvarova i obavljenih intervencija na terenu, koja će biti ažurirana na dnevnom nivou i moći svakodnevno da pokaže aktuelnu situaciju na terenu u pogledu kvarova na vodovodnoj mreži.

Javno komunalno preduzeće takođe je zaduženo da svakodnevno obezbeđuje i odvozi cisterne sa vodom u mesnu zajednicu Radalj, a prvenstveno za potrebe Osnovne škole „Stevan Filipović, kao i u ostale delove opštine u kojima se javlja nestašica vode.

Prosvetni inspektor zadužen je da u saradnji sa direktorima osnovnih škola u Radalju, Donjoj Trešnjici i Amajiću sagleda situaciju i ustanovi da li je za ove škole neophodna nabavka flaširane vode i predloži Štabu za vanredne situacije donošenje odluke o nabavci flaširane vode za učenike i nastavno osoblje ukoliko utvrdi da je to potrebno.

Javno komunalno preduzeće „Drina zaduženo je i da nabavi novih 10 cisterni zapremine od jednog kubika za snabdevanje vodom u slučaju nestašice i osposobi jednu od postojećih kamiona – cisterni, koja je trenutno u kvaru.

Foto arhiva – 2018.

Od JKP „Drina takođe je zatraženo da u roku od tri (3) dana dostavi spisak svih izvorišta na teritoriji opštine koji su u sistemu vodosnabdevanja, kao i podatak o zahvaćenoj i fakturisanoj vodi zaključno sa poslednjim danom avgusta tekuće godine.

Ovo preduzeće na sednici Štaba dobilo je i zadatak da u roku od tri (3) dana obavesti Štab za vanredne situacije o mogućnostima otklanjanja problema u vodosnabdevanju u mesnoj zajednici Amajić, o preduzetim aktivnostima na projektovanju rekonstrukcije dela cevovoda od centra Malog Zvornika do mosta kralja Aleksandra I Karađorđevića, kao i o zaključcima ekipe inženjera koji su nedavno obišli izvorište „Šipad, radi upoznavanja sa situacijom i predlaganja rešenja za poboljšanje kapaciteta bunara.

Foto arhiva – 2013.

Opštinska uprava opštine Mali Zvornik, po nalogu Štaba za vanredne situacije, zadužena je da obezbedi sredstva za nabavku cisterni za vodu, protokomera i vodomera i njihovu ugradnju, kao i drugih sredstava i radova potrebnih za rešavanje problema vodosnabdevanja i nadoknadu za angažovanje trećih lica po pitanju redovnog snabdevanja vodom.

Donet je i zaključak po kojem je komandant Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, ovlašćen da se, ukoliko bude potrebno, obrati za pomoć u rešavanju problema vodosnabdevanja susednim opštinama, koje se suočavaju sa sličnim situacijama i izazovima u ovoj oblasti, kao i nadležnim državnim organima i institucijama.

Foto arhiva – 2018.

Štab za vanredne situacije uputio je u ime JKP „Drina” Mali Zvornik izvinjenje svim građanima sa teritorije opštine Mali Zvornik koji imaju problem sa vodosnabdevanjem.

Takođe, Opština Mali Zvornik izvinila se građanima zbog svih neprijatnosti koje su eventualno imali od pojedinaca u JKP „Drina” Mali Zvornik prilikom prijave nestašice vode i kvarova na vodovodnoj mreži i navela da preduzima sve potrebne mere u cilju što skorijeg rešavanja problema vodosnabdevanja.

Na sednici Štaba za vanredne situacije reči je bilo i o situaciji na području malozvorničke opštine u pogledu obolelih od zarazne bolesti Kovid – 19.

Direktorka Doma zdravlja, Valentina Ristić, informisala je članove Štaba da trenutno ima oko 20 aktivno obolelih, odnosno da na dnevnom nivou u Domu zdravlja bude registrovano od četiri do pet pacijenata pozitivnih na koronavirus.

Prema njenim rečima, broj obolelih počeo je da raste u drugoj polovini avgusta, nakon povratka građana sa odmora.

Ona je navela da trenutno nema teških kliničkih slika kod obolelih pacijenata, te da infekcija kada se pojavi brzo prođe.

Zaključci sa sednice Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik:

Broj: 820-28/1 – Zaključak kojim se predlaže predsedniku opštine Mali Zvornik da donese Odluku o proglašenju vanredne situacije za sve mesne zajednice i delove mesnih zajednica koje nisu obuhvaćene Odlukom o proglašenju vanredne situacije za deo teritorije opštine Mali Zvornik, broj 06-715 od 14.05.2014

Broj:06-1350/2022 – Odluka o proglašenju vanredne situacije za sve mesne zajednice i delove mesnih zajednica koje nisu obuhvaćene Odlukom o proglašenju vanredne situacije za deo teritorije opštine Mali Zvornik, broj 06-715 od 14.05.2014. godine

Broj: 820-28/2 – Zadužuje se JKP „Drina“ Mali Zvornik da u roku od tri dana dostavi Štabu za vanredne situacije opštine Mali Zvornik spisak svih izvorišta i zahvata vode po izvorištima, kao i fakturisane vode, zaključno sa krajem avgusta 2022. godine

Broj: 820-28/3 – Zadužuje se JKP „Drina“ Mali Zvornik da u roku od tri dana dostavi Štabu za vanredne situacije opštine Mali Zvornik Izveštaj, šta i koliko mogu uraditi u mesnoj zajednici Amajić po pitanju vodosnabdevanja i otklanjanja problema u vodosnabdevanju

Broj: 820-28/4 – Zadužuje se JKP „Drina“ Mali Zvornik da organizuje prekovremeni rad radnika i preraspodelu radnog vremena u skladu sa Zakonom o radu, a sve dok se ne otklone razlozi za proglašenje vanredne situacije na teritoriji opštine Mali Zvornik

Broj: 820-28/5 – Zadužuje se JKP „Drina“ Mali Zvornik da u roku od tri dana dostavi Štabu za vanredne situacije opštine Mali Zvornik sastav formiranih stručno operativnih timova (po mogućstvu četiri) čiji će rukovodioci biti Ljiljana Radić, šef službe vodovoda i kanalizacije i Dragan Čikarić, rukovodilac tehničkog sektora, čiji je zadatak da svakodnevno izveštavaju Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik o dinamici preduzetih radnji u cilju otklanjanja prisutne opasnosti-nedostatka vode.

Broj: 820-28/6 – Zadužuje se Opštinska uprava opštine Mali Zvornik da formira radni tim koji će svakodnevno pratiti aktivnosti  oko vodosnabdevanja i rad stručno operativnih timova, koje formira JKP „Drina“ Mali Zvornik i o istom izveštavatii Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik

Broj: 820-28/7 – Zadužuje se JKP „Drina“ Mali Zvornik da svakodnevno cisternama snabdeva sve mesne zajednice koje nemaju pijaću vodu, sa težištem na OŠ „Stevan Filipović“ Radalj. Po potrebi obezbediti raspodelu flaširane vode za učenike  OŠ „Stevan Filipović“ Radalj, preko Opštinske uprave  opštine Mali Zvornik. Zadužuje se prosvetni inspektor Opštine Mali Zvornik da za Osnovne škole u Radalju, Amajiću i Donjoj Trešnjici, ukoliko bude potrebe, da predlog za rešenje problema vodosnabdevanja (flaširana voda za učenike)

Broj: 820-28/8 – Zadužuje se  JKP „Drina“ Mali Zvornik da hitno popravi drugi kamion-cisternu za vodu

Broj: 820-28/9 – Zadužuje se  Opštinska uprava opštine Mali Zvornik da, ukoliko bude potrebe, za pomoć u vezi rešavanja problema sa vodosnabdevanjem, se obrati i drugim opštinama i gradovima

Broj: 820-28/10 – Zadužuje se  JKP „Drina“ Mali Zvornik da u roku od tri dana Štabu za vanredne situacije opštine Mali Zvornik dostavi izveštaj o radnjama preduzetim po pitanju projektovanja trase vodovoda sa geodetskom podlogom od zgrade  „Stara škola“ do Starog mosta u dužini od 750 metara

Broj: 820-28/11 – Zadužuje se JKP „Drina“ Mali Zvornik da ustroji knjigu dnevne prijave kvarova i izvršenih intervencija na vodovodnoj mreži, koja će se dnevno ažurirati i dostavljati Štabu za vanredne situacije opštine Mali Zvornik

Broj: 820-28/12 – Zadužuje se komunalni inspektor Opštine Mali Zvornik da svakodnevno kontroliše prioritetne trase vodosnabdevanja (težište: Donje Naselje, Radalj, Donja Borina, Brasina), u cilju kontrole povećane potrošnje vode, kao i nelegalnog korišćenja vode

Broj: 820-28/13 – Zadužuje se Opštinska uprava opštine Mali Zvornik da obezbedi sredstva za nabavku cisterni za vodu, protokomera i vodomera i njihovu ugradnju, kao i drugih sredstava i radova potrebnih za rešavanje problema vodosnabdevanja i  nadoknadu za angažovanje trećih lica po pitanju redovnog snabdevanja vodom

Broj: 820-28/14 – Opština Mali Zvornik u ime JKP „Drina“ Mali Zvornik upućuje izvinjenje svim građanima sa teritorije opštine Mali Zvornik, koji imaju problem sa vodosnabdevanjem

Izvor: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik

Foto: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik

Naslovna fotografija: Mali Zvornik info

Share