Dalje unapređenje e-servisa i nastavak digitalne tranzicije: Opština Mali Zvornik prva u zapadnoj Srbiji uvodi najsavremeniji CRM sistem

U sredu, 8. juna, predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić bio je domaćin inicijalnog sastanka povodom početka implementacije CRM sistema (Customer Relationship Management je softverski paket za upravljanje odnosima sa klijentima) za komunikaciju opštinske uprave sa građanima. Sastanku su prisustvovali načelnica opštinske uprave Marizela Andrić sa saradnicima, administrator IKT sistema Boris Katić i predstavnik Kancelarije za informacione tehnolologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije, gospodin Marko Radonjić sa svojim saradnicima.

Tema sastanka bila je digitalizacija lokalnih samouprava i usmeravanje zaposlenih u faze projekta, a povod dolaska predstavnika Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije bila je podrška i implementacija pilot projekta najsavremenijeg integralnog CRM sistema koji omogućava primanje i slanje informacija putem različitih kanala komunikacije (elektronska pošta – email, telefon, SMS poruka, pisarnica – dokument, glasovna poruka van radnog vremena, smart phone aplikacija), kao i mogućnost praćenja toka predmeta, hronološki pregled odgovora svih službi koji se bave rešavanjem predmeta, mogućnost prepoznavanja i umrežavanja svih predmeta jednog klijenta, kreiranje izveštaja po velikom broju kriterijuma, automatsko kreiranje predmeta, kao i mnoge druge opcije koje pojednostavljuju komunikaciju sa građanima putem kreiranja jasnih procedura za prijavu i rešavanje predstavki.

Opština Mali Zvornik biće prva opština iz zapadne Srbije koja će postati korisnik ovakve napredne softverske platforme.

Izvor: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik

Foto: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik

Share