Konkurs za upis 780 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

KABINET MINISTRA

Odeljenje za medije i komunikacije

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 780 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku (COPO), za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika i to za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji.

Svi zainteresovani, koji ispunjavaju uslove za upis, mogu da se prijave do 7. juna ove godine.

Od 780 polaznika Centra za policijsku obuku, 230 će se stručno osposobljavati za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, 220 saobraćajni policajac i 330 na radnom mestu granični policajac.

Kandidati za polaznike imaju mogućnost da se prilikom prijave na konkurs izjasne za koje radno mesto žele da prođu stručno osposobljavanje.

Područje Policijske uprave u Šapcu

  • 11 polaznika za radno mesto policajca,
  • 10 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca i
  • 27 polaznika za radno mesto graničnog policajca.

Uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku .

Beograd,

Broj: 650/22

23. maja 2022. godine

Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

Share