Dodeljene stipendije najuspešnijim studentima

Komisija za dodelu stipendija studentima sa teritorije opštine Mali Zvornik, na osnovu raspisanog i objavljenog Konkursa za dodelu stipendija studentima sa teritorije opštine Mali Zvornik za školsku 2015/2016. godinu dodelila je protekle sedmice stipendije, na osnovu postignutog uspeha u studiranju i upisane godine studija, sledećim studentima:

 1. Milici Vitorović, Filološki fakultet u Beogradu – 81,88 bodova
 2. Velimirki Damjanović, Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu – 79,58 bodova
 3. Vesni Savić, Učiteljski fakultet u Užicu – 78,10 bodova
 4. Dejani Gajić, Medicinski fakultet u Novom Sadu – 73,38 bodova
 5. Siniši Živanoviću, Pravni fakultet u Novom Sadu – 72,78 bodova
 6. Tamari Ristić, Medicinski fakultet u Novom Sadu – 69,78 bodova
 7. Dragani Belić, FTN u Beogradu – 69,00 bodova
 8. Maji Vuković, PMF u Novom Sadu – 68,70 bodova
 9. Sanji Pavlović, Medicinski fakultet u Novom Sadu – 67,80 bodova
 10. Ivani Petković, Biološki fakultet u Beogradu – 67,20 bodova
 11. Dajani Bojić, Medicinski fakultet u Beogradu – 66,78 bodova
 12. Smiljki Jovanović, FTN u Novom Sadu – 66,48 bodova
 13. Nemanji Vukiću, FON u Beogradu – 66,00 bodova
 14. Miljani Pavlović, Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu – 64,00 boda.

Mesečni iznos stipendije za studente sa teritorije opštine Mali Zvornik utvrdilo je Opštinsko veće opštine Mali Zvornik, 19. oktobra, Odlukom o broju i visini studentske stipendije za školsku 2015/2016. godinu u visini od 10.000 dinara.

Konkurs je bio otvoren 15 dana od dana objavljivanja, 10. novembra, na oglasnoj tabli Opštine Mali Zvornik, oglasnim tablama Mesnih zajednica i na sajtu opštine Mali Zvornik. Blagovremene prijave na Konkurs podnelo je 17 kandidata, a razmatranjem prispelih prijava utvrđeno je da troje kandidata ne ispunjavaju uslove konkursa.

Urednik: Dalibor Krstić

Izvor: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik

http://malizvornik.rs/

Prilozi:

Rang lista

http://malizvornik.rs/dokumenta/2015/Rang%20lista%20stipendije%202015-2016.pdf

Odluka o dodeli stipendija studentima za školsku 2015/2016. godinu

http://malizvornik.rs/dokumenta/2015/Odluka%20o%20dodeli%20stipendija%202015-2016.pdf

Foto: http://www.panoramio.com/photo/63709351

Share