Obezbeđeni novi kontejneri za odlaganje komunalnog čvrstog otpada

Javno komunalno preduzeće (JKP) „Drinaˮ u Malom Zvorniku dobilo je od Ministarstva zaštite životne sredine devet kontejnera za sakupljanje smeća.

Novi kontejneri biće raspoređeni u mesnoj zajednici Centar, dok će postojeći sa lokacija u Malom Zvorniku biti premešteni u seoske mesne zajednice.


Kontejneri su dobijeni u okviru javnog poziva ministarstva upućenog lokalnim samoupravama za prijavljivanje potreba u vezi sa opremom za sakupljanje otpada, koja će biti davana na korišćenje, u cilju unapređenja i zaštite životne sredine u 2022. godini.

Izvor: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik
Foto: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik / JKP Drina

Share