Predstoji unapređenje energetske efikasnosti objekata u opštini Mali Zvornik

Za poboljšanje energetske efikanosti domaćinstava u Malom Zvorniku u 2022. godini od države dobijeno 10.500.000 dinara

Opština Mali Zvornik dobila je od Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije 10.500.000 dinara za povećanje energetske efikasnosti stambenih zgrada, privatnih kuća i stanova u 2022. godini, u okviru realizacije nacionalnog cilja smanjenja potrošnje električne i toplotne energije, dok je u sopstvenom budžetu za ove namene obezbedila 4.500.000 dinara za sufinansiranje navedenih aktivnosti.

Ugovor o korišćenju dobijenih sredstava zamenik predsednika opštine, Milisav Despotović, potpisao je u petak, 11. marta, u Aranđelovcu, u prisustvu potpredsednice Vlade Republike Srbije i ministarke rudarstva i energetike, prof. dr Zorane Mihajlović.

Za razliku od prošle godine, opština je ovog puta, prilikom potraživanja sredstava od ministarstva, obuhvatila i stambene zgrade, odnosno stambene jedinice u zgradama i obezbedila subvencije za radove i za ovu kategoriju objekata.

Za poboljšanje energetske efikasnosti stambenih objekata u opštini Mali Zvornik u 2021. godini, Republika Srbija i lokalna samouprava obezbedile su po 7.000.000 dinara, od čega je iskorišćeno 4.000.000 dinara, za radove u 49 domaćinstava koja su dobila subvencije za neku od šest propisanih mera podrške.

U lokalnoj samoupravi navode da će javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje energetske efikasnosti na stambenim objektima u 2022. godini, za korisnike i izvođače radova, biti raspisan uskoro, o čemu će građani biti blagovremeno obavešteni, putem sredstava javnog informisanja.

Izvor: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik
Foto: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik

Share