Centar za obuku profesionalnih vozača ERM – PLUS DOO

Centar za obuku profesionalnih vozača ERM-PLUS DOO Mali Zvornik obaveštava vas da periodičnu obuku za produženje kvalifikacione (CPC) kartice i osnovnu obuku za sticanje sertifikata za profesionalnog vozača možete slušati kod nas.

Svaki profesionalni vozač koji želi da obnovi kvalifikacionu karticu, nakon pet (5) godina, Zakonom je obavezan da pohađa periodičnu obuku. Periodična obuka se sastoji iz pet obaveznih seminara unapređenja znanja, koji ukupno imaju najmanje 35 nastavnih časova, po jedan godišnje. Organizuje se kao jednodnevni seminar od sedam časova, najčešće vikendom, može i radnim danom ukoliko je zainteresovano više od 10 kandidata. Na kraju seminara vozač dobija potvrdu o odslušanoj temi.

Dokumentacija potrebna za prijavu: lična karta, vozačka dozvola, kvalifikaciona kartica vozača i dokaz o realizovanoj uplati. Periodična obuka košta 11.500,00 dinara po kandidatu. Uplatilac može biti i fizičko i pravno lice.

Osnovna obuka za sticanje kartice i sertifikata profesionalnog vozača odnosi se na vozače koji su kategoriju za upravljanje teretnim vozilom stekli nakon 30. decembra 2019. godine. Obuhvata 140 nastavnih časova teorijske i praktične obuke. Obuka se izvodi u grupama po dogovoru sa predavačima.

Prostorije za obuku nalaze se u Loznici, ulica Republike Srpske bb, kod Šepačkog mosta, iznad kafane „Mostˮ.

Za više informacija možete nam se obratiti putem telefona: 065 3399951 i 064 2649078 ili na e-mail: ermplusloznica@gmail.com

Nadamo se uspešnoj saradnji, Vaš ERM!

Share