Unapređenjem uslova za rad do boljeg kvaliteta nastave u Osnovnoj školi „Branko Radičević”

U malozvorničkoj Osnovnoj školi „Branko Radičević” u toku je renoviranje poda u kabinetu za muzičko, sanacija toaleta u fiskulturnoj sali, te nabavka i postavljanje uređaja za klimatizaciju učionica i kancelarija.

Predstoji nabavka i zamena dotrajalog nameštaja i vrata u kancelarijama, kao i zamena ormara u učionicama.

Radovi se odvijaju u okviru priprema ove obrazovne ustanove za novu školsku godinu.

Uređenje navedenih prostorija omogućila je lokalna samouprava sredstvima iz budžeta.

Kako bi se uverili da se obnova prostorija OŠ „Branko Radičević” odvija po planu, predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, i zamenik predsednika opštine, Miloš Radojčić, obišli su sa direktorkom ustanove, Stojankom Bugarin, radove na uređenju kabineta u ponedeljak, 30. avgusta, prilikom posete ovoj školi.

Prema rečima direktorke ove osnovne škole, opština je za pomenute radove i nabavke iz budžeta izdvojila oko 1,5 miliona dinara, kao i dodatnih 1,2 miliona dinara za uvođenje sistema protivpožarne zaštite u školi.

U okviru aktuelnih radova, dotrajali pod u kabinetu za muzičko biće u potpunosti saniran i zamenjen novim gumenim.

Radovi na uređenju toaleta u svlačionicama fiskulturne sale obuhvataju uređenje dela odvoda, kao i postavljanje novih pločica i elemenata.

Za klimatizaciju prostorija biće nabavljeno ukupno osam klima uređaja, od kojih će šest biti postavljeno u učionicama koje su tokom većeg dela dana osunčane, dok će preostale dve klime biti stavljene u kancelarije.

Nakon pomenutih radova, predstoji zamena dotrajalog nameštaja i vrata u kancelarijama zaposlenih, kao i zamena ormara u učionicama.

Nabavka i postavljanje sistema za dojavu požara predviđeno je do kraja tekuće godine.

Bugarin je istakla da, zahvaljujući brizi i stalnim ulaganjima lokalne samouprave i nadležnog ministarstva, malozvornička osnovna škola ima veoma dobre uslove za rad.

Ona je zaključila da će aktuelni radovi i nabavke doprineti dodatnom poboljšanju funkcionisanja ustanove.

Izvor: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik

Foto: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik

Share