Ministar Popović otvorio Centar za razvoj inovacija u oblasti zaštite životne sredine

Danas je u Malom Zvorniku upriličeno svečano otvaranje „Centra za razvoj inovacija u oblasti zaštite životne sredine”, lociranog u nekadašnjoj omladinskoj sali Doma kulture, u prisustvu ministra dr Nenada Popovića, sa saradnicima iz kabineta ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj i čelnika lokalne samouprave, predsednika opštine Mali Zvornik Zorana Jevtića.

Centar za razvoj inovacija u oblasti zaštite životne sredine je opremljen u okviru Programa podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije, finansiranog od strane Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj.

Ministar Popović i njegovi saradnici imali su priliku da razgovaraju sa dvojicom kreativnih i ostvarenih inovatora, Lazarom Jovanovićem i Miodragom Macurom.

Ovom investicijom od 20 miliona dinara, prema rečima Popovića, mladi preduzetnici i inovatori u ovom centru imaće na raspolaganju najbolji zajednički (coworking ) prostor sa autonomijom za samostalan rad, najsavremeniju opremu za rad i mentorsku podršku za pokretanje biznisa i komercijalizaciju njihovih ideja na tržištu.

Coworking  predstavlja rad u kancelariji ili posebno sređenom radnom prostoru koje deli više nezavisnih pojedinaca ili timova, od ljudi koji su fokusirani i koncentrisani na svoj posao u izolovanom delu prostora do grupe ljudi koja vodi diskusiju i razgovor na neku temu za velikim okruglim stolom.


„Centar za inovacije u oblasti zaštite životne sredine u Malom Zvorniku postaje deo integrisanog inovacionog „ekosistema” sa više od 20 startap i smart siti centara i tehnološkim parkovima u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Čačku”, istakao je Popović i dodao da je cilj da korisnici ovih centara između sebe sarađuju, razmenjuju ideje i znanje, prate na sedmičnom nivou onlajn predavanja iz većih centara.

„Ovakav vid razmene iskustava doprineće stvaranju nove vrednosti i razvoju novih ideja koje će podržati razvoj Malog Zvornika i Zvornika, školskih ustanova i fakulteta i doneti dobrobit lokalnoj zajednici i ljudima koji ovde žive”, rekao je Popović.

On je ukazao da mladi više ne moraju da idu u velike gradove poput Beograda, Novog Sada ili Niša da bi pokretali svoje biznise, već sada to mogu da urade u svom mestu uz podršku mentora koji će raditi u ovom Startap centru. To važi za svako kreativno dete iz srednje škole, studenta fakulteta u regionu ili okrugu i preduzetnika sa idejama za pokretanje i unapređenje nekog posla.


Centar za razvoj inovacija u oblasti zaštite životne sredine u Malom Zvorniku, pored zajedničkog prostora za rad, koji se prostire na 165 kvadratnih metara, sadrži kancelarijski prostor, kuhinje, prostor za prezentacije, sale za sastanke i video konferencije, server sale i raspolaže najsavremenijom tehnološkom opremom.

Vlada Republike Srbije neće ostaviti ove centre u nezavidnom položaju potpunog samofinansiranja. Svake godine biće opredeljena sredstva za njihovo finansiranje. Verovatno najperspektivnije za ovo područje su inovacije u poljoprivredi, zaštiti životne i radne sredine, prevenciji rizika od prirodnih, tehničko-tehnoloških i drugih hazarda (izvora opasnosti).


„Želimo da motivišemo mlade da ostanu u svom kraju i da tu zasnivaju svoje porodice i grade profesionalne karijere, koje više ne moraju da se naslanjaju na tradicionalne privredne grane, već to mogu da budu poslovi u kreativnoj industriji, poslovi vezani za programiranje, inovacije, pametne gradove i sela, ali i unapređenje usluga u turizmu i poljoprivredi kroz inovacije i digitalizaciju”, zaključio je Popović.

Predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, izrazio je zahvalnost ministru Popoviću, jer je Mali Zvornik uvrstio među prvih 25 sedišta inovacionih centara u Srbiji čime smo postali deo veće porodice koja razvija preduzetništvo i unapređuje obrazovanje u brojnim oblastima na nivoima srednjoškolskog i univerzitetskog obrazovanja, uključujući i sprečavanje rizika od prirodnih i tehnoloških katastrofa. U tu svrhu, pored ključne investicije kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj od oko 20 miliona dinara, za uspostavljanje i opremanje Centra za razvoj inovacija u oblasti zaštite životne sredine, opština Mali Zvornik je uložila 600.000 dinara.

Mali Zvornik i Zvornik mogu biti osnaženi i osposobljeni da pruže adekvatan odgovor na pojavu novih poplava, klizišta, požara, ali i da edukuju svoje stanovništvo da spreči ili umanji posledice koje nastaju delovanjem čoveka, formiranjem divljih deponija, zagađivanjem vode u priobalju reke Drine i Zvorničkog jezera otpadom iz domaćinstava i građevinskim otpadom, odnosno zagađivanjem vazduha i zemljišta.

Javnost i predstavnici medija sugerisali su da bi tokom daljeg opremanja novootvorenog centra bilo izuzetno važno da se osposobi mernim uređajima za detekciju zagađenosti iz vazduha, vode i zemljišta, merenje nivoa buke ili dnevnih koncentracija alergenog polena.

Svečanosti su prisustvovali i dr Slavko Smiljanić, prodekan za nastavu i vanredni profesor Tehnološkog fakulteta u Zvorniku, koji pripada Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, odnosno MSc Slađana Đorđević, analitičar zaštite životne sredine i višegodišnji konsultant za planiranje, regionalni razvoj i održivo korišćenje resursa, sa svojim saradnicima na brojnim projektima.

Foto galerija: Mali Zvornik info

Novinar – saradnik: Dalibor Krstić

Share