Znanje na dar: Završna konferencija Programa Exchange 5

Uručena zahvalnica opštini Mali Zvornik za učešće i uspešnu realizaciju projekta posvećenog efikasnom upravljanju javnom imovinom

Na završnoj konferenciji Programa Exchange 5 opštini Mali Zvornik uručena je zahvalnica za učešće u ovom projektu.

Zahvalnicu je, u ime lokalne samouprave, primio šef kabineta predsednika opštine, Zorana Jevtića, Mlađan Crkvenjaš.

Opština Mali Zvornik tokom 2019. i 2020. godine zajedno sa opštinama Bogatić i Vladimirci realizovala je projekat Efikasno upravljanje javnom imovinom-iskorak ka bržem razvoju naših lokalnih samouprava”, odobren u okviru grant šeme Exchange 5 – Podrška lokalnim samoupravama.

Projekat je realizovan u okviru Programa Exchange 5, koji je finansirala Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovelo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), kao implementacionim partnerom.

Projektnim aktivnostima u opštinama Mali Zvornik, Bogatić i Vladimirci tokom godinu i po dana uspešne realizacije navedenog projekta uspostavljen je efikasan sistem upravljanja imovinom, kao preduslov za brži lokalni ekonomski razvoj na teritorijama ovih opština.

U Priručniku za upravljanje imovinom jedinica lokalne samouprave, izdatom po završetku Programa Exchange 5, ovaj projekat izdvojen je kao primer dobre prakse, jer su, među 18 projekata u okviru grant šeme, u opštinama Mali Zvornik, Bogatić i Vladimirci postignuti najbolji rezultati na angažovanju popisivača i utvrđivanju faktičkog stanja na terenu nepokretnosti u javnoj svojini.

Ključni rezultat projekta predstavlja formiranje posebnih organizacionih jedinica, u sve tri opštine, koje će i u narednom periodu biti odgovorne za upravljanje imovinom.

U skladu sa važećom zakonskom regulativom, usvojeni su setovi propisa koji treba da omoguće održivost projektnih rezultata i nakon završetka projekta.

Lokalne samouprave ojačale su kapacitete lokalnih službenika za upravljanje imovinom, nabavile računarsku opremu i softver za vođenje evidencije imovine, sprovele popis i ažurirale opštinsku evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini, upisale podatke o opštinskoj imovini u Centralni registar koji vodi Republička direkcija za imovinu, te utvrdile tržišnu i knjigovodstvenu vrednost imovine i izradile projektno-tehničku dokumentaciju za ozakonjenje bespravno sagrađenih objekata javne namene, sa ciljem upisa prava javne svojine na njima.

Zahvaljujući ovom projektu, opštine su uspele da kreiraju evidenciju o kompletnoj nepokretnoj imovini koju poseduju, uključujući proveru fizičkog stanja objekata na terenu i procenu tržišne vrednosti za 110 objekata i 100 parcela u javnoj svojini, kao i unos ovih vrednosti u pomoćne knjige osnovnih sredstava budžeta opština.

Takođe, za ukupno 18 nelegalno sagrađenih objekata javne namene u ove tri opštine pokrenut je postupak ozakonjenja.

Projekat je koštao 193.198,28 evra.

Izvor: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik

Foto: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik

Korisni link: Stalna konferencija gradova i opština

 

Share