Nastavak radova na istraživanju i uređenju arheološkog lokaliteta Orlovine

U Malom Zvorniku tokom maja nastavljeno je istraživanje i uređenje arheološkog lokaliteta „Orlovine”.

Radovi obuhvataju izvođenje arheoloških istraživanja, konzervaciju i prezentaciju na ostacima srednjovekovne crkve na lokalitetu.

Vrednost navedenih aktivnosti iznosi 6.816.186,50 dinara sa PDV-om, a sredstva za realizaciju obezbedila je lokalna samouprava iz budžeta.

Prema rečima predsednika opštine, Zorana Jevtića, lokalna samouprava u Malom Zvorniku u protekle četiri godine omogućila je nastavak istraživanja na lokalitetu, započetih 2013. godine.

„Imajući u vidu značaj arheološkog nalazišta Orlovine, finansirali smo i izradu tehničkog projekta konzervacije nalazišta, koji predstavlja osnov za zaštitu pronađenih materijalnih ostataka i uređenje lokaliteta u turističke svrhe”, rekao je Jevtić.

On je naveo da je u dogledno vreme planirano i formiranje muzejske zbirke, kako bi pronađeni predmeti bili adekvatno smešteni, zaštićeni i predstavljeni javnosti.

U okviru muzejske zbirke biće izloženi predmeti pronađeni na lokalitetu, kao i drugi artefakti, koji svedoče o bogatom kulturno-istorijskom nasleđu opštine.

Predstoji i uređenje prilaza lokalitetu za posetioce, izgradnja neophodne putne i druge infrastrukture, uređenje pešačkih staza, sa mestima za odmor, kao i prilaza vidikovcima, sa kojih se pruža veličanstven pogled na Zvorničko jezero i okolinu.

Zasluge za otkrivanje lokaliteta „Orlovine pripadaju istoričaru i velikom zaljubljeniku u istoriju Malog Zvornika profesoru istorije Dejanu Paviću, koji je, na žalost, pre nekoliko godina preminuo, a na čiju inicijativu su pre osam godina počela pomenuta arheološka istraživanja.

Zahvalnost na istraživačkom radu i upornosti da nam omogući uvid u razdoblje istorije, koje je, prekriveno slojevima zemlje, vekovima stajalo neotkriveno, opština Mali Zvornik duguje i profesoru Dejanu Radičeviću, docentu Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je zajedno sa profesorom Pavićem, ali i nakon njegove smrti, predano radio na otkrivanju Orlovina.

Prema tvrdnjama stručnjaka, „Orlovine su posle Caričinog grada drugi značajan arheološki lokalitet u Srbiji, koji svedoči o životu na ovom prostoru u vreme vladavine vizantijskog cara Justinijana.

Na Orlovinama su pronađeni ostaci utvrđenja iz ranovizantijskog perioda, tačnije iz VI veka nove ere, kao i ostaci crkve većih dimenzija tipa bazilike i različitih sitnih predmeta iz tog doba.

Interesantno je da su u okviru istraživanja na istom lokalitetu pronađeni i ostaci građevina i drugi materijalni ostaci iz ranog srednjeg veka.

Porodica profesora Dejana Pavića  nastavila je istoriografska istraživanja. NVO Udruženje građana za proučavanje prošlosti i narodne tradicije na području opštine Mali Zvornik” uspešno je, početkom 2017. godine, okončala projekat finansiran iz budžeta Opštine Mali Zvornik. Profesor istorije Slobodanka Pavić predvodi udruženje građana kojem je osnovni cilj proučavanje istorije i čuvanje narodne tradicije opštine Mali Zvornik. U parku, kod autobuske stanice, postavljena oglasna tabla prezentuje tok istraživanja na lokalitetu Orlovine kao i druga istorijska istraživanja, a zainteresovanim posetiocima bili su dostupni i štampani flajeri. Nedugo potom, 2019. godine, projekat „Istorijski časopis opštine Mali Zvornik” uspešno je završen i odštampan u nekoliko stotina primeraka.

Izvori: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik / Mali Zvornik info

Naslovna fotografija i foto arhiva, 2014. godine: Milica D. Pavić / Aleksandar Aco Katanović / Dalibor Krstić

Foto galerija: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik

Arhiva: Mali Zvornik info

Share