U primeni nova metodologija za obračun cene daljinskog grejanja

Daljinsko grejanje je infrastruktura koja omogućuje da se toplota proizvedena na centralnoj lokaciji prenosi do stambenih i komercijalnih zgrada na širem području. Daljinsko grejanje je čisto, efikasno i ekonomično zbog svoje fleksibilnosti i optimalnih uslova za proizvodnju toplote.

Skupština opštine Mali Zvornik, na sednici održanoj 29. maja 2015 godine, usvojila je novi Pravilnik o načinu raspodele i obračuna za isporučenu toplotnu energiju. Podstaknuti podelom oktobarskih računa sa novim načinom obračuna usluga daljinskog grejanja, obratili smo se Zoranu Stankoviću, pomoćniku direktora JKP ,,Drina“ Mali Zvornik za grejanje i tehniku, kako bi nam pojasnio novine izvršene u skladu sa novim Pravilnikom.

Razlozi za donošenje ovog pravilnika temelje se na težnji za pravičnijom raspodelom potrošene toplotne energije u stambenim zgradama između stambenih i poslovnih jedinica, odnosno pravičnijoj raspodeli toplotne energije koja predstavlja zajedničku potrošnju.

Dosadašnji način obračuna dao je pravične rezultate samo u uslovima kada su sve stambene i poslovne jedinice u zgradi imale mesečnu potrošnju. Kako je evidentirano da mnogi stanovi nemaju potrošnju, u pojedinim mesecima i više od polovine stanova u zgradi, starim sistemom obračuna dešavalo se da pojedini korisnici dobiju nerealno visoke račune.

Prvi razlog je taj što se njima po postojećem sistemu praktično obračuna i deo energije koju su preko cevnog razvoda primili drugi stanovi, koji su trajno isključeni, ili su jednostavno zatvorili svoje radijatore, te nisu imali registrovanu potrošnju.
Drugi razlog je taj što se stanovima koji nisu imali potrošnju, nije obračunavao ni udeo u zajedničkoj potrošnji zgrade. Predloženi pravilnik je izrađen najviše prema sopstvenim iskustvima u načinu raspodele i obračunu za isporučenu toplotnu energiju, zatim je korišćeno iskustvo drugih energetskih subjekata u Republici Srbiji, koji imaju merenje potrošnje i iskustva u merenju i raspodeli. Takođe su korišćena iskustva iz Republike Slovenije.

,,Prve ovakve račune sugrađani su dobili u novembru, za polovinu oktobra. Naš cilj je da im pojasnimo da će participirati u gubicima i da je novi Pravilnik pravedniji nego što je prethodni bio. Na inicijativu nekoliko toplana, pokrenut je postupak u Ministarstvu energetike (Ministarstvo rudarstva i energetike) za usvajanje jedinstvenog Pravilnika na nivou Republike Srbije. Za nas je izuzetno priznanje činjenica da je preuzet naš Pravilnik o načinu raspodele i obračuna za isporučenu toplotnu energiju, uz okolnost da su iz Agencije za energetiku zatražena naša iskustva. Jedinstveni Pravilnik će biti značajan za celu Srbiju i naš predstavnik će učestvovati u njegovoj izradu, što je i priznanje za naše inovacije u obračunu potrošnje“, rekao je Stanković.

U Malom Zvorniku registrovano je oko 370 korisnika usluge daljinskog grejanja. Razlikujemo dva načina obračuna potrošnje, u zavisnosti da li korisnici usluga imaju delitelje ili kalorimetre. Komunalno preduzeće potrošnju najpre meri na ulaznom meraču utroška toplotne energije svake zgrade.
 

Prema novom načinu raspodele i obračuna utrošene toplotne energije, u zgradama gde se potrošnja meri putem kontrolnih merača utroška toplotne energije (takozvanim kalorimetrima), novina je da se uvodi kategorija ,,zajednička potrošnja zgrade“, sa ciljem postizanja tačnije raspodele potrošnje između korisnika u zgradi. Na ranijim računima se to iskazivalo korektivnim faktorom, a sada će se prikazivati konkretan gubitak u kWh. Zajednička potrošnja predstavlja toplotu koja se izgubi u podrumskom prostoru i hodnicima, stepenišnom cevnom razvodu, a računski to je razlika potrošnje zgrade izmerene na ulaznom meraču utroška toplotne energije zgrade i zbira svih očitanih potrošnji kontrolnih merača utroška toplotne energije (odnosno individualnih kalorimetara).

Način obračuna zajedničke potrošnje:

Od zajedničke potrošnje zgrade 50 odsto se raspodeljuje na sve korisnike koji su spojeni na sistem daljinskog grejanja srazmerno učešću površina svoga stana u odnosu na ukupnu površinu stanova u zgradi koji su spojeni na sistem grejanja. Preostalih 50 odsto zajedničke potrošnje zgrade se raspodeljuje na korisnike koji su imali potrošnju u obračunskom periodu,srazmerno njihovoj individualnoj potrošnji, u odnosu na zbir potrošnje svih stambenih/poslovnih jedinica u zgradi. Do sada su teret gubitaka podnosili samo korisnici koji su imali potrošnju srazmerno svojoj potrošnji, dok korisnici koji nisu imali potrošnju, nisu ni učestvovali u gubicima iako su spojeni na sistem daljinskog grejanja.

Zgrade sa deliteljima imaju kompleksniji sistem obračuna, međusobno se razlikuju po načinu gradnje i po cevnoj mreži. Takozvani delitelji su uređaji za utvrđivanje učešća u potrošnji – alokatori.

Novim načinom raspodele i obračuna utrošene toplotne energije, u zgradama gde se potrošnja meri putem delitelja toplote, novina je da se uvodi kategorija ,,zajednička potrošnja zgrade“, sa ciljem postizanja tačnije raspodele potrošnje između korisnika u zgradi .
Zajednička potrošnja predstavlja toplotu koju ne registruju delitelji (toplota koja se primi preko unutrašneg cevnog razvoda u stanovima) i toplotu koja se izgubi u podrumskom cevnom razvodu.

Način obračuna:
Zajednička potrošnja zgrade se oduzima od ukupne potrošnje zgrade, koja je očitana na glavnom kalorimetru zgrade. Umanjena potrošnja zgrade, za iznos zajedničke potrošnje, (na računu nazvana „Potrošnja zgrade za raspodelu“) se raspoređuje na korisnike putem delitelja toplote, na osnovu očitanih impulsa, kako je to i do sada rađeno.
Treba napomenuti da delitelji toplote ne mere direktno Kilovat časove, već odbrojavaju impulse (koji su bezdimenzionalne jedinice) srazmerno intenzitetu potrošnje.
Vrednost odbrojane jedinice ili impulsa (navedeno u računu) je količnik potrošnje zgrade za raspodelu i ukupnog broja očitanih impulsa. Ta vrednost je veća ako je potrošnja u zgradi manja i obrnuto. Dakle ne usvaja se, niti se na bilo koji drugi način određuje, već je to vrednost koju program sam izračunava.
Zajednička potrošnja zgrade se raspodeljuje na sve korisnike koji su spojeni na sistem daljinskog grejanja, bez obzira da li imaju očitanu potrošnju ili ne, srazmerno učešću površina njihovog stana (kvadrature) u odnosu na ukupnu površinu stanova u zgradi koji su spojeni na sistem grejanja.

Iznos zajedničke potrošnje različit je kod svake zgrade posebno, zavisi da li su grejna tela u kupatilima i hodnicima cevni registri, sušači peškira ili radijatori, od broja i promera vertikala u stanovima, od konfiguracije razvoda u podrumskim prostorijama zgrade, kvalitetu izolacije…), a kreće se od 17 odsto do 42 odsto. Pojedine zgrade imaju trećinu mesečne potrošnje samo u ,,vertikalama“ ako su šireg promera, iako su delitelji ili ventili na radijatorima stalno zavrnuti.
Prema pravilniku o načinu raspodele i obračuna utrošene toplotne energije, iznos zajedničke potrošnje određuje Skupština stambene zgrade na predlog energetskog subjekta ili drugog lica ili organizacije, od koje zatraže stručno mišljenje o visini procenta zajedničke potrošnje. Ukoliko se Skupština stanara ne izjasni o visini procenta zajedničke potrošnje, za tu zgradu odrediće je komunalno preduzeće kao energetski subjekat. U Malom Zvorniku skupštine stanara najčešće postoje formalno, okupljaju se samo kada iskrsne neki izuzetno teško rešiv zajednički problem.

Novim načinom obračuna izbegnuto je da korisnici centralnog grejanja koji imaju potrošnju, plaćaju i toplotu koju su putem cevnog razvoda (vertikala) primili drugi stanovi koji nemaju odbrojanih impulsa na svojim deliteljima, odnosno, ako nemaju delitelje, korisnici koji su zavrnuli ventile na radijatorima.

Takođe je i koeficijent za raspodelu potrošnje na stanove koji koriste daljinsko grejanje, a nemaju delitelje povećan sa 1,4 na 1,8. Time se praktično isključuje mogućnost da stanovi istih površina koji imaju merenje, plaćaju veći iznos za grejanje od onih stanova koji nemaju merenje putem delitelja, što je pre znao da bude slučaj.

,,Ranije nam se dešavalo se da su nam destimulisani najsavesniji potrošači koji maksimalno koriste usluge grejanja ugroženi visokim iznosom računa jer su snosili kompletan gubitak zajedničke toplotne energije u zgradama. Ispravili smo tu nepravdu. Od oktobra se ne koristi korektivni faktor na koji su se sugrađani žalili. Očitavanje kalorimetara vrši JKP ,,Drina“ besplatno za svoje korisnike. Za očitavanje delitelja i dalje je angažovana specijalizovana firma ,,Tehem“. Operator dolazi iz Subotice i putem radio veze očitava impulse sa svih delitelja. ,,Tehem“ obrađuje očitane podatke u Beogradu i nama dostavlja raspodelu potrošnje, na osnovu koje mi ispostavimo račune sugrađanima. Suma koju korisnici izdvajaju na godišnjem nivou je četiri evra u dinarskoj protivrednosti, koliko se naplaćuje i u Loznici“, kazao nam je Zoran Stanković, pomoćnik direktora JKP ,,Drina“ Mali Zvornik za grejanje i tehniku.

Urednik: Dalibor Krstić
Foto: JKP ,,Drina’’ Mali Zvornik

Korisni linkovi:

http://jkpdrina.rs/

http://jkpdrina.rs/pravilnik-o-nacinu-raspodele-i-obracuna-isporucene-toplotne-energije/

http://jkpdrina.rs/raspodela-potrosnje-toplote-za-oktobar-2016/

http://www.techem.rs/

http://www.techem.rs/skupstine-stanara/uredaji/delitelji-toplote/

http://www.techem.rs/skupstine-stanara/ocitavanje-i-obracun/usluge-ocitavanja/radio-sistem/

Share