Održana druga obuka predstavnika opština za Projekat Beware

U periodu od 6. do 7. novembra, održana je druga obuka predstavnika lokalnih samouprava u okviru projekta ,,Usklađivanje podataka o klizištima i obuka opština za njihovo praćenje“: “BEWARE (BEyond landslide AWAREness)”.

Domaćin obuke bila je opština Bajina Bašta, koja je ustupila svoju svečanu salu, obezbeđujući na taj način prostor za izvođenje kabinetskog dela obuke. Obuku su izvršili profesor dr Biljana Abolmasov, Uroš Đurić i docent dr Miloš Marjanović, a učestvovali su sledeći opštinski centri:

– Mali Zvornik: Milivoje Tanasković i Zoran Brkić

– Ljubovija: Mitar Jović i Aleksandar Perić

– Loznica: Gorica Todorić i Tihomir Đukić

– Krupanj: Miroslav Milutinović i Milan Lukić

– Kosjerić: Radoslav Džudović i Danilo Jović

– Bajina Bašta: Milovan Jezdić i Mladen Katić

Prvog dana je protokolarno uručena donirana oprema (računar, tablet i navigacioni uređaj) od strane predstavnika UN Programa za Razvoj u Srbiji, da bi potom usledio kabinetski deo obuke na kojem su predstavljene teoretske osnove i pokazne vežbe neophodne za realizaciju ciljeva BEWARE projekta od strane predstavnika lokalnih samouprava u budućnosti. Ovaj deo programa trajao je od 11.00 do 19.00 sati, sa adekvatnim pauzama. Sutradan je izveden terenski deo obuke, koji je obuhvatao odlazak na konkretnu lokaciju evidentiranu ranije od strane BEWARE timova. U pitanju je bilo klizište u mestu Crvica, nedaleko od Bajine Bašte na kojem su se učesnici osposobili da tehnički izvedu evidentiranje na praktičnom simuliranom primeru, instruktivnom za njihovu buduću praksu. Svi učesnici su sa zadovoljavajućim uspehom prošli obuku.

Osnovni cilj projekta BEWARE (Usklađivanje podataka o klizištima i obuka opština za njihovo praćenje) je temeljni doprinos metodologiji prikupljanja, obrade i razvoja baze podataka o klizištima kroz harmonizaciju i standardizaciju podataka uz evidentiranje klizišta u 27 ciljnih opština, nakon čega sledi izrada karte hazarda i rizika. Projektom se takođe jačaju i državni organi, pre svega Ministarstvo rudarstva i energetike i Geološki zavod, za redovno praćenje klizišta u skladu sa dobrom praksom i EU direktivama. Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) sprovodi projekat ,,Unapređena vitalnost i spremnost za odgovor na vanredne situacije“ finansiran od strane Vlade Japana. Jedna od komponenti ovog projekta odnosi se na pomoć Republici Srbiji u harmonizaciji podataka o klizištima, doprinosu izradi i dopuni baze podataka-kastastra klizišta u zemlji, kao i , izradi digitalne karte hazarda i rizika. Ciljevi ove komponente projekta Unapređenja vitalnosti i spremnosti za odgovor na vanredne situacije, su istovremeno i BEWARE ciljevi. Budući da je pitanje klizišta kompleksan fenomen, sa podeljenom nadležnošću organa državne uprave i javnih ustanova odnosno preduzeća u Republici Srbiji, postoji potreba da se podaci koji se o klizištima prikupljaju, obrađuju i sistematizuju unificiraju (harmonizuju), da se usklade sa zahtevima Evropske Unije, kao i da se učine otvorenim i mašinski pretraživim.

Ojačani, kadrovski i materijalno–tehnički kapaciteti 27 opština će moći redovno da prate i registruju klizišta na svojim teritorijama, i daju doprinos dopuni nacionalne baze podataka o klizištima.

Urednik: Dalibor Krstić

Izvor: Projekat | Beware

https://www.facebook.com/bewareproject/

Foto: Projekat | Beware

Korisni linkovi:

BEWARE projekat

http://geoliss.mre.gov.rs/beware/?lang=sr

Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja – BEWARE projekat

http://www.obnova.gov.rs/cirilica/beware-projekat

Predstoji obuka ugroženih opština za praćenje kritičnih klizišta

http://www.malizvornik.info/?p=327

The Harmonization of Landslide Data and Training of Municipalities for its Monitoring

http://www.rs.undp.org/content/serbia/en/home/presscenter/articles/2015/05/14/the-harmonization-of-landslide-data-and-training-of-municipalities-for-its-monitoring-beware-beyond-landslide-awareness-.html

Share