Investiciono održavanje: Tri zgrade u centru Malog Zvornika u novom ruhu

Opština podržala uređenje tri stambene zgrade u Malom Zvorniku

 

Iz fonda u budžetu namenjenog investicionom održavanju stambenih objekata opština Mali Zvornik podržala je uređenje tri stambene zgrade u mesnoj zajednici Centar.

U Ribarskoj ulici broj 5 aktuelni su radovi na uređenju kanalizacionog sistema, u Ribarskoj broj 40 sanacija krova, a u Ulici Kralja Petra I broj 38a uređenje fasade na zgradi.

U skladu sa pravilnikom, lokalna samouprava finansirala je polovinu vrednosti radova, dok su drugu polovinu obezbedile zajednice stanara.

Konkurisalo je pet zajednica stanara, pri čemu su sredstva za finansiranje radova odobrena za četiri zajednice.

Budući da jedna od njih nije uspela da u ostavljenom roku obezbedi finansijsko učešće za izvođenje radova, ukupno tri zgrade u okviru ovogodišnjeg javnog poziva ostvarile su pravo na sredstva za investiciono održavanje zgrada i sklopile ugovor sa opštinom o finansiranju radova.

Ukupni fond u opštinskom budžetu za ove namene u 2021. godini iznosi 1.405.416 dinara.

Foto: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik / Mali Zvornik info

Izvor: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik

Share