Zaključci štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik sa sednice održane 02. novembra

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 820-40
Dana, 02.11.2020.godine
Mali Zvornik

 

Na osnovu člana 41. i 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Službeni glasnik RS broj 87/2018), a nakon razmatranja Izveštaja o preduzimanju mera na nivou lokalne samouprave u vezi epidemiološke situacije i donošenje novih mera, Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na sednici održanoj 02. novembra 2020. godine, doneo je:

Z A K LJ U Č A K

 

1.  Usvaja se Izveštaj Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik o preduzimanju mera na nivou opštine Mali Zvornik u vezi epidemiološke situacije koja se odnosi na suzbijanje i sprečavanje širenja virusa KOVID 19.

2.  Zadužuje se Opštinska uprava opštine Mali Zvornik da formira pozivni (kol) centar za kontakt sa građanima koji su zaraženi virusom KOVID 19 i kojima je neophodna pomoć u nabavci osnovnih životnih namirnica, kao i sa građanima koji su imali kontakte sa zaraženim licima.

3.  Zadužuje se Crveni krst Mali Zvornik da licima koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, a koja su zaražena virusom KOVID 19, u slučaju potrebe, a na ime lakšeg prevazilaženja nastale situacije, obezbedi paket pomoći.

4.  Zadužuju se republičke i opštinske inspekcijske službe da u saradnji sa Policijskom stanicom Mali Zvornik utvrde da li na području naše opštine postoje objekti čiji vlasnici nisu prijavili obavljanje odgovarajuće uslužne delatnosti, da izlaskom na teren izvrše kontrolu u navedenim objektima i da preduzmu zakonom dozvoljene mere.

5.  Zaključak objaviti na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik.

Komandant Štaba za vanredne situacije

Zoran Jevtić, s.r.

Foto: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik

Poštujte mere prevencije, budite odgovorni prema sebi i prema drugima.

#Mali_Zvornik #Podrinje #Srbija #SRB

#Mali_Zvornik #Podrinje #Serbia #SRB

#Sačuvajživote #Covid19 #Corona 

 

Share