Kako smanjiti rizik od infekcije Kovidom – 19 po povratku u radno okruženje?

Kako smanjiti rizik od infekcije Kovidom – 19 po povratku u radno okruženje?

Kraj epidemije nikako ne znači da treba da prestanemo da se pridržavamo protivepidemijskih mera, naročito ako se vraćamo u radno okruženje. Kako bi se smanjio rizik od infekcije,po povratku u radnu sredinu neophodno je da se pridržavamo određenih preporuka.

Svi poslodavci bi trebali da imaju odštampane protivepidemijske mere, odnosno protokole za ponašanje zaposlenih.

Protivepidemijske mere u radnom okruženju

– Postavljanje dezobarijera na ulazu u objekat gde se odvija proces rada

– Socijalno distanciranje ili „fizičko distanciranje” znači držanje fizičkog rastojanja od jednog do dva metra, kako od kolega, tako i od klijenata.

– Često provetravanje prostorija u kojima se odvija proces rada, ako koristite klima uređaje trudite se da budu čisti i da se na vreme očiste i pripreme za sezonu.

– Zaštitne maske koristite ukoliko na radnom mestu pružate usluge ljudima ili ukoliko postoji više od dve osobe u vašem radnom prostoru. Obratite pažnju na pravilno stavljanje i skidanje maske i rukavica. Nakon skidanja maske i rukavica obavezno je pranje ruku vodom i sapunom. Maske i rukavice odložiti u kesu za đubre, a zatim u bezkontaktnu kantu za otpatke sa poklopcem.

– Pravilna higijena rukuje veoma važna mera lične higijene ali i protivepidemijska mera. Ruke treba prati sapunom i što toplijom vodom jer je virus osetljiv na visoku temperaturu (van organizma umire na temperaturi višoj od 30 stepeni). Ruke treba prati u trajanjuod 20 sekundi, svaki put kada dođete na posao, pre jela, posle upotrebe toaleta, nakon upotrebe papirnatih maramica nakon brisanja nosa, čišćenja radnog prostora. Povremeno ruke treba dezinfikovati.

– Ukoliko ste na mestu gde ne možete oprati ruke ili ako nisu vidno zaprljane, koristite dezificijense na bazi alkohola u vidu tečnosti ili gela.

– Održavajte respiratornu higijenu; Kada kašljete i kijate:

  • Pokrijte usta i nos maramicom
  • Bacite iskorišćenu maramicu u kantu za đubre
  • Izbegavajte dodirivanje lica, očiju, nosa, usta posebno ako su vam ruke prljave.
  • Ukoliko kašljkete ili kijate to radite u papirnate maramice ili u savijeni lakat ruke.
  • Ako kašljete ili kijate nosite zaštitne maske.

–  Ako osetite znake prehlade, javite se svomposlodavcu i ako ste u mogućnosti nemojte dolaziti na posao dok vam prehlada ne prođe. Ako imate povišenu temperaturu, otežano dišete, kašljete, potražite lekarsku pomoć najbrže što možete a do posete lekaru nosite zaštitnu masku na licu.

–  Svaki zaposleni koji prijavi simptome prehlade na poslu neophodno je da se udalji iz radnog okruženja.

– Češće dezinfikujte radne površine alkoholom ili dezificijensom, (tastature, monitore, miševe računara, kvake, rukohvate, naslone stolica).Preporuka je da se površine na radnom mestu brišu više puta u toku dana hlornim preparatima.

– Ishrana; ako ne morate, nemojte konzumirati napitke i obroke dok ste na poslu. Preporuka je da se hranite kod kuće, ili ponesete kupljen ili napravljen obrok da ne bi bili u situaciji da delite pribor za jelo sa ostalim zaposlenim licima.

– Preporuka je da se zabrani upotreba duvana i duvanskih proizvoda jer njihova upotreba onemogućava pravilno korišćenje i nošenje zaštitne opreme (maski i rukavica).

Sprovođenjem protivepidemijskih mera smanjuje se mogućnost širenja infekcije Kovid-19.

Odsek za promociju zdravlja

Zavod za javno zdravlje Šabac

Kampanje realizuju stručni saradnici iz Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut”, a na okružnom nivou Zavod za javno zdravlje – Šabac. U Malom Zvorniku kampanje sprovodi Dom zdravlja.
Novinar – saradnik u kampanjama promocije zdravlja: Dalibor Krstić
Foto: Internet arhiva fotografija

 

Share