Naredba Štaba za VS: Radno vreme maloprodajnih objekata

Naredba Štaba za VS: Radno vreme maloprodajnih objekata

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/147
Dana: 21.04.2020.godine
Mali Zvornik

Na osnovu člana 41. i 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS” broj 87/2018), a u vezi sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS” broj 29/2020), Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na sednici održanoj 21.04.2020. godine doneo je: 

N A R E D B U

I

Ograničava se radno vreme sa potrošačima u maloprodajnim objektima  tokom trajanja vanrednog stanja, po sledećem principu :

  • Ponedeljak – četvrtak – od 07.00  do 17.00 časova,
  • Petak: za građane starije od 65 godina od 04.00 do 07.00, a za ostale građane od 08.00 do 17.00 časova.

Trgovac može, u skladu sa ovom Naredbom da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima.

Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.

II 

Ograničava se broj potrošača u maloprodajnim objektima na taj način da  može biti jedan potrošač na  deset kvadratnih metara uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača. 

III

Ovu Naredbu objaviti na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik. 

IV 

Naredba stupa na snagu danom donošenja.

Opštinski Štab za vanredne situacije

Komandant štaba

Zoran Jevtić, diplomirani inženjer rudarstva

#Mali_Zvornik #Podrinje #Srbija #Serbia #SRB

#VanrednoStanje #Covid19 #Corona #OstaniKodKuće

Ostanite kod kuće, budite odgovorni prema sebi i prema drugima.

Share