Naredba Štaba za VS: Mere prevencije za privredne subjekte, javna preduzeća i ustanove

Naredba Štaba za VS: Mere prevencije za privredne subjekte, javna preduzeća i ustanove

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/132
Dana: 14.04.2020.godine
Mali Zvornik

Na osnovu člana 41. stav 1. tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS” broj 87/2018) a u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji i u skladu sa instrukcijom iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut”, Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na sednici održanoj 14. aprila 2020. godine doneo je 

N A R E D B U 

I

Naređuje se svim privrednim subjektima, javnim preduzećima i ustanovama, da se moraju pridržavati sledećih mera:

– Merenje temperature pri dolasku na posao SVIM zaposlenim,

– Dezinfekcija ruku prilikom dolaska na posao,

– Obavezan prolazak kroz dezo-barijeru pri ulasku,

– Dezo-barijera se mora održavati vlažnom (ne previše mokrom) više puta u toku dana, svežim rastvorom, dezinfekcionog sredstva na bazi hlora (isključivo),

– Dezinfekcija ruku, odnosno rukavica tokom procesa rada, više puta. Izuzetno je važno zaposlene obavezati da dezinfikuju rukavice koje nose, na isti način i broj puta, kao što bi radili i da ih ne nose,

– Ukoliko se nose zaštitne (HTZ) rukavice, ispod njih nositi zaštitne rukavice,

– Ukinuti menze i spremanje hrane za zaposlene, koristiti suve obroke,

– Kod doručka i pauze vršiti striktnu kontrolu držanja razmaka i dezinfekcije ruku,

– Zabraniti pušenje i napolju, jer se tada ne koristi lična zaštitna oprema i postoji rizik nepoštovanja razmaka i korišćenja cigareta iz iste paklice,

– Sve zaposlene upoznati da su zakonski obavezni da prijave simptome i da neprijavljivanje povlači krivičnu odgovornost, za koju su propisane višegodišnje zatvorske kazne,

– Svako ko prijavi simptome na poslu, odmah udaljiti sa posla, obavestiti nadležni Dom zdravlja.

– Zaposlenog koji se od kuće javio da ima simptome, odmah uputiti da OBAVEZNO ode na pregled u nadležni Dom zdravlja.

– Ako su članovi porodice zaposlenog bolesni (febrilni), da se javi nadležnom u firmi i ostane u kućnoj izolaciji do postavljanja dijagnoze obolelom članu porodice.

II

Ovu Naredbu objaviti na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik i oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik.

III

Naredba stupa na snagu danom donošenja.

Opštinski Štab za vanredne situacije

Komandant štaba

Zoran Jevtić, diplomirani inženjer rudarstva

#Mali_Zvornik #Podrinje #Srbija #Serbia #SRB

#VanrednoStanje #Covid19 #Corona #OstaniKodKuće

Share