Preporuka Štaba za VS: Opštinskom veću opštine Mali Zvornik

Preporučuje se Opštinskom veću opštine Mali Zvornik da donese akt kojim će obustaviti naplatu usluga Predškolske ustanove „Crvenkapa” u Malom Zvorniku počev od 16. marta 2020. godine, od kada Ustanova ne pruža usluge, za  vreme trajanja vanrednog stanja  u Republici Srbiji.

Preporuka Štaba za VS: Opštinskom veću opštine Mali Zvornik

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/106
Dana: 07.04.2020.godine
Mali Zvornik

Na osnovu člana 41. stav 1. tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS” broj 87/2018) a u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na sednici održanoj 07.04.2020. godine doneo je

P R E P O R U K U 

I

PREPORUČUJE SE Opštinskom veću opštine Mali Zvornik da donese akt kojim će obustaviti naplatu usluga Predškolske ustanove „Crvenkapa” u Malom Zvorniku počev od 16. marta 2020. godine, od kada Ustanova ne pruža usluge, za  vreme trajanja vanrednog stanja  u Republici Srbiji.

II

Ovu Preporuku objaviti na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik i oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik.

III 

Preporuka stupa na snagu danom donošenja.

Opštinski Štab za vanredne situacije

Komandant štaba

Zoran Jevtić, diplomirani inženjer rudarstva

#Mali_Zvornik #Podrinje #Srbija #Serbia #SRB

#VanrednoStanje #Covid19 #Corona #OstaniKodKuće

Share