Naredba Štaba za VS: Maloprodajnim objektima

Naredba Štaba za VS: Maloprodajnim objektima

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/104
Dana: 07.04.2020.godine

Na osnovu člana 41. stav 1. tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS” broj 87/2018) a u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na sednici održanoj 07.04.2020. godine doneo je

N A R E D B U

I

Svi maloprodajni objekti na teritoriji opštine Mali Zvornik dužni su da se strogo pridržavaju mera Vlade uz poštovanje radnog vremena i dr., a u cilju sprečavanja širenja virusa KOVID-19.                                                         

II

Inspekcijski organi zadužuju se da prate rad maloprodajnih objekata i pojačaju svoj rad na terenu kako bi proveravali da li se poštuju mere Vlade.

III

Naredbu objaviti na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik i oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik.

Opštinski Štab za vanredne situacije

Komandant štaba

Zoran Jevtić, diplomirani inženjer rudarstva

#Mali_Zvornik #Podrinje #Srbija #Serbia #SRB

#VanrednoStanje #Covid19 #Corona #OstaniKodKuće

Share