Ispravka zaključka Štaba za VS: Formirani operativni timovi

Ispravka zaključka Štaba za VS: Formirani operativni timovi

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/81-1
Dana: 31.03.2020.godine
Mali Zvornik

ISPRAVKA ZAKLJUČKA
Broj 06-668/81 od 30.03.2020.godine

I

Formiraju se operativni timovi, u cilju sprečavanja, suzbijanja i gašenja epidemije KOVID- 19 na teritoriji opštine Mali Zvornik, za vreme trajanja vanrednog stanja: 

Za Crveni krst Mali Zvornik

 1. Dragan Nikolić, sekretar
 2. Jasna Stanković, računovodstveno – finansijski radnik
 3. Enesa Hadžiefendić, program narodne kuhinje

Za Centar za socijalni rad „Mali Zvornik”, Mali Zvornik

 1. Biljana Kojić, pravnik i direktor Centra za socijalni rad
 2. Lazarela Velimirović, socijalni radnik
 3. Veselinka Mićić, ekonomski tehničar

Za JKP „Drina”,Mali Zvornik

 1. Miladin Maksimović
 2. Srđan Jovanović
 3. Saša Aleksić

Za Dom zdravlja Mali Zvornik

 1. Valentina Ristić, direktor DZ „Mali Zvornik”
 2. Dr Siniša Burić, pomoćnik direktora DZ Mali Zvornik
 3. Goran Samardžić, odgovorni vozač DZ Mali Zvornik

Za mesne zajednice:

1. MZ Brasina

   U operativni tim se imenuju sledeći članovi:

 • Milan Mišić, rukovodilac
 • Milada Obradović, član
 • Marko Pavlović, član
 • Ilija Pavlović, član
 • Miloš Tanasković, član
 • Aleksandra Tošić, član
 • Željko Pavlović

2. MZ Donja Borina

U operativni tim se imenuju sledeći članovi:

 • Milisav Despotović, rukovodilac
 • Miroslav Kojić, član
 • Draško Gajić, član
 • Boško Atanacković, član
 • Milena Petković, član
 • Dijana Ostrovski, član
 • Valentina Petrović, član
 • Rade Živanović, član
 • Ranko Ristanović, član
 • Nataša Kojić, član
 • Dragan Sekulić

3. MZ Radalj

U operativni tim se imenuju sledeći članovi:

 • Milenko Pavlović, rukovodilac
 • Dragica Teodorović,član
 • Mladen Mićić, član
 • Milojka Radojčić, član
 • Branko Jović, član
 • Aleksandar Sredojević,član
 • Danijel Ilić, član
 • Darko Milić,član
 • Zoran Jevtić, član
 • Milica Gajić, član
 • Milenko Jović, član
 • Vladimir Kojić, član
 • Zvonko Cvijić, član

4. MZ Donje Naselje

U operativni tim se imenuju sledeći članovi:

 • Dragoslav Ružić, rukovodilac
 • Milan Ružić, član
 • Dragan Ivanović, član
 • Belma Arifović, član
 • Suzana Stojanović, član
 • Danijela Stojanović, član
 • Đorđe Zeljić, član
 • Slađana Jokić, član
 • Dragiša Jeremić, član

5. MZ Centar

U operativni tim se imenuju sledeći članovi:

 • Milisav Jevtić, rukovodilac
 • Danijel Gligorić, član
 • Dragana Živković, član
 • Ljubiša Radović, član
 • Aleksandra Lazarević, član
 • Lidija Stojanović, član
 • Suzana Repović, član
 • Milan Ostojić, član
 • Igor Bajunović, član

6. MZ Sakar

U operativni tim se imenuju sledeći članovi:

 • Ivan Tešić, rukovodilac
 • Aida Šahmanović,član
 • Marica Lukić, član
 • Adi Šahmanović, član
 • Miroslav Vračević, član

7. MZ Budišić

U operativni tim se imenuju sledeći članovi:

 • Miroslav Petrović, rukovodilac
 • Jelena Jevtić, član
 • Bojan Trifunović, član
 • Cveta Trifunović, član

8. MZ Amajić

U operativni tim se imenuju sledeći članovi:

 • Krsto Božić, rukovodilac
 • Branka Janković, član
 • Dragica Jeremić, član

9. MZ Donja Trešnjica

U operativni tim se imenuju sledeći članovi:

 • Zoran Vučetić, rukovodilac
 • Svetlana Tadić, član
 • Vinka Bojić, član

10. MZ Culine

U operativni tim se imenuju sledeći članovi:

 • Milenko Trifunović, rukovodilac
 • Zoran Gajić član
 • Mira Rankov, član
 • Milan Živanović, član

11. MZ Velika Reka

U operativni tim se imenuju sledeći članovi:

 • Gojko Smiljanić, rukovodilac
 • Vladan Todorović, član
 • Slavko Vuletić, član
 • Branko Ilić, član
 • Slobodan Rakić, član 

II

Zadatak timova po mesnim zajednicama je obilazak i pomoć licima starijih od 65 godina i onima kojima je pomoć potrebna i uočavanje oblika ponašanja građana koji nisu u skladu sa odlukama Vlade i Naredbom Opštinskog štaba za vanredne situacije, odnosno koje je potrebno sankcionisati u cilju sprečavanja, suzbijanja i gašenja epidemije KOVID – 19, a posebno građana kojima je rešenjem sanitarnog inspektora određena mera samoizolacije, kao i izvršavanja drugih zadataka po naredbama i merama kao i zadacima Štaba. 

Timovi iz  tačke I ovog zaključka su u obavezi da nadležnom organu prijave svaki slučaj koji je potrebno sankcionisati sa aspekta sprečavanja, suzbijanja i gašenja epidemije KOVID -19,  kao da sastavljaju dnevne izveštaje o svojim aktivnostima.

III

Za koordinatora rada timova iz tačke I ovog zaključka imenuje se Milica Živanović, zamenik načelnika Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, kojoj se dostavljaju izveštaji iz tačke II stav 2. ovog zaključka.

IV 

Ovaj zaključak objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji i oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik i dostavlja se imenovanom licu iz tačke I ovog Zaključka.

Opštinski Štab za vanredne situacije

Komandant štaba
Zoran Jevtić, s.r.

#MaliZvornik #Podrinje #Mačva #Srbija #Serbia #SRB

#VanrednoStanje #Covid19 #CoronaVirus #Corona

#OstaniKodKuće #OstaniKodKuće #Sačuvajživote

Share