Наредба Штаба за ВС: За правна лица и предузетнике који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића

Наредба Штаба за ВС: За правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића

Република Србија

Општина Мали Зворник

Штаб за ванредне ситуације

Број: 06-668/43

Дана: 23.03.2020.године

Мали Зворник

На основу члана 41.став 1.тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), Одлуке о проглашењу ванредног стања у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 29/2020 )  и Одлуке о посебним мерама пружања услуге у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продаји хране за ношење („Службени гласник РС“ број 39/2020 ), Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник, у циљу спречавања, сузбијања и гашења епидемије COVID -19 изазване вирусом SARS-Co-2, на ванредној седници одржаној 23.03.2020. године донео је

Н А Р Е Д Б У

На територији општине Мали Зворник  правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића ту делатност, односно пружање услуга настављају да обављају уз примену посебне мере заштите запослених и корисника услуга – која подразумева да се сервирање и послуживање хране и пића гостима не може вршити непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном, без обзира на то: да ли гости бивају послужени за столом или се сами послужују изложеним јелима и пићима; да ли гости обедују припремљене оброке у објекту тј. у ресторанима, кафетеријама, ресторанима брзе хране и пића, ресторанима и баровима повезаним са саобраћајем када их обављају одвојене јединице, ресторанима, мензама и кантинама у којима се у организацији послодавца послужују запослени или у било ком другом објекту и башти у којој се та услуга пружа; да ли се гостима послужује кетеринг – ако се послуживање врши непосредно кориснику услуге; да ли гости конзумирају пиће у баровима, кафанама, кафићима, пивницама, тавернама, винаријама, дискотекама, клубовима, сплавовима, кладионицама, коктел салама или у било ком другом објекту и башти у којој се та услуга пружа.

Правна лица и предузетници из тачке 1. ове наредбе могу наставити да пружају услуге послуживања хране и пића уз организовање доставне службе или преко шалтера за пружање услуге без уласка лица којима се пружа услуга у објекте.

Правна лица и предузетници (послодавци) који пружају услуге у делатностима и на начин из тач. 1. и 2. ове наредбе дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести СOVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи тачка 1. Наредбе број: 06-668/37 од 21. марта 2020. године.

Ову наредбу објавити на званичној интернет презентацији и огласној табли општине Мали Зворник.

Ова наредба ступа на снагу даном доношења. 

Општински  Штаб за ванредне ситуације

Командант штаба
Зоран Јевтић, с.р.

#Mali_Zvornik #Podrinje #Србија #Serbia #SRB

#VanrednoStanje #Covid19 #Corona #OstaniKodKuće

 

Share