Naredba Štaba za VS: Zabrana kretanja

Naredba Štaba za VS: Zabrana kretanja

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/41
Dana: 21.03.2020.godine
Mali Zvornik

Na osnovu člana 41.stav 1.tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018) a u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na sednici održanoj 21.03.2020. godine doneo je 

I Z M E NA   N A R E D B E
Broj 06-667/10 od 18.03.2020.godine

I

Zabranjuje se kretanje na javnim mestima odnosno van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstava (okućnica) u mesnoj zajednici Centar i Mesnoj zajednici Donje naselje licima sa navršenih 65 i više godina života, odnosno  licima sa 70 i više godina života u ostalim mesnim zajednicama sa područja opštine Mali Zvornik.

II 

Ovu Naredbu objaviti na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik i oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik.

Komandant štaba
Zoran Jevtić, s.r.

#Mali_Zvornik #Podrinje #Srbija #Serbia #SRB

#VanrednoStanje #Covid19 #Corona

Share