Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik doneo nove naredbe u cilju sprečavanja širenja virusa Korona

U skladu sa instrukcijama o postupanju štabova za vanredne situacije na području Mačvanskog upravnog okruga, dobijenim iz Odeljenja za vanredne situacije u Šapcu, Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na sednici u utorak, 18. marta, doneo je niz novih naredbi radi preduzimanja odgovarajućih mera u cilju sprečavanja širenja virusa Korona.
 
Ustanove i javna preduzeća na području opštine Mali Zvornik dobile su obavezu da u roku od 24 sata formiraju stručne operativne timove, od najmanje tri člana, koji će, za vreme vanrednog stanja u zemlji, svaki u svom delokrugu rada, na lokalnom nivou, sprovoditi mere Vlade Republike Srbije i naredbe opštinskog Štaba za vanredne situacije za suzbijanje transmisije Korona virusa, uz obavezu da Štab svakodnevno izveštavaju o realizovanim aktivnostima. Za potrebe dostavljanja izveštaja biće otvorena posebna imejl adresa.
 
Među ustanovama i preduzećima koje su dobile obavezu da sastave stručne operativne timove su Centar za socijalni rad, Javno – komunalno preduzeće „Drina” i Dom zdravlja.
 
Centar za socijalni rad Mali Zvornik dobio je i obavezu da ažurira podatke o ugroženim kategorijama stanovništva, licima preko 65 godina starosti, koja nemaju pomoć porodice, i pribavi njihove tačne adrese i brojeve telefona, kako bi ih, preko volontera i redovnih službi, organizovano snabdevali namirnicama i lekovima.
 
Obavezu formiranja stručnih operativnih timova za saradnju sa Štabom i podršku stanovništvu imaju i Skupštine stanara u stambenim zgradama, kao i Saveti mesnih zajednica, odnosno poverenici civilne zaštite po mesnim zajednicama na području opštine.
 
Oni su takođe dobili zadatak da na svojoj teritoriji pribave podatke o starim i drugim licima kojima je potrebna pomoć i učestvuju u poslovima koordinacije i pružanja pomoći i podrške takvim sugrađanima.
 
Call centar formiran na nivou lokalne samouprave za prijem poziva građana kojima je potrebna dostava namirnica, lekova i druga pomoć, u skladu sa novom naredbom Štaba, radiće svakodnevno od 07 do 15 časova, uključujući i vikend.
 
Osim postojećeg broja telefona za javljanje građana, u okviru call centra, u narednom periodu predviđeno je uvođenje novih telefonskih linija, u zavisnosti od potrebe.
 
Zbog uočenih zloupotreba pozivnog centra od strane neodgovornih pojedinaca, na sednici Štaba zaključeno je da će protiv lica koja, na bilo koji način, budu ometala rad call centra i operativnih timova biti preduzete zakonom propisane mere, kao i protiv lica koja na društvenim mrežama tokom vanrednog stanja zbog korona virusa svojim delovanjem budu doprinela širenju netačnih informacija i stvaranju panike među stanovništvom.
 
Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik zahvalio je učenicima Srednje škole, njihovim profesorima i drugim dobrovoljcima na pokazanoj inicijativi i spremnosti da se uključe i pomognu na terenu u dostavljanju namirnica i lekova starijim sugrađanima, koji tokom epidemije korona virusa, radi zaštite zdravlja, imaju zabranu izlaska iz svojih kuća i dvorišta, i pozvao sve koji žele da volontiraju da se jave u Opštinsku upravu Mali Zvornik radi evidentiranja, dobijanja instrukcija za rad i zaštitnih sredstava.
 
Istovremeno usvojena je naredba kojom je zabranjeno samostalno organizovanje pojedinaca i grupa u cilju pružanja pomoći starijim sugrađanima tokom vanrednog stanja, zbog korona virusa, zbog mogućih zloupotreba takvog rada.
 
Zabranjena je i grupna prodaja roba na ulici (pijaca četvrtkom), koja podrazumeva veći broj tezgi i ljudi na jednom mestu, dok je ostalim danima postavljanje pojedinačnih tezgi, u svrhu prodaje domaćih poljoprivrednih proizvoda, i dalje dozvoljeno.
 
Opštinski štab za vanredne situacije doneo je i naredbu kojom se rad ugostiteljskih objekata i sportskih kladionica na teritoriji opštine Mali Zvornik do daljeg ograničava do 18.00 časova.
 
Povodom nedoumica iznetih na sednici u vezi rada i kretanja zaposlenih za vreme policijskog časa, od 20.00 do 05.00 časova, konstatovano je da će zaposleni u preduzećima, koja imaju treću smenu, od nadležnih dobiti potvrdu sa kojom će, u pomenutom terminu, za vreme zabrane kretanja građana, moći da odlaze na posao ili da se vraćaju kući s posla.
 
Komandant opštinskog Štaba za vanredne situacije Mali Zvornik Zoran Jevtić istakao je da navede mere nemaju za cilj da zaustave život već da očuvaju i spase zdravlje i živote ljudi, tako što će ograničiti kretanja koja nisu krajnje neophodna, a mogu doprineti širenju virusa, a da je rad i privredna aktivnost nešto što je poželjno i što neće biti sprečavano, uz primenu mera pojačane higijene i zaštite, sve dok postoje uslovi i nema opasnosti od virusa.
 
Naredbom Štaba aktivirani su ili stavljeni u stanje pripravnosti svi subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, koji svojim kapacitetima mogu učestvovati u dodatnom čišćenju i pranju ulica i drugih javnih površina, dezinfekciji javnih prostora, transportu hrane, lekova, dezinficijenasa i zaštitnih sredstava, istovaru, distribuciji i dostavi sredstava do korisnika.
 
Opštinska organizacija Crvenog krsta u Malom Zvorniku i Narodna kuhinja u okviru ove organizacije nastaviće rad predviđenom dinamikom, po preporuci republičkog Crvenog krsta. Pripremljena jela korisnicima i dalje će biti deljena na šalteru Narodne kuhinje, uz pojačane mere higijene i zaštite. Na korisnike je apelovano da preuzimanje obroka ne vrše lica starija od 65 godina, već isključivo mlađi članovi porodice.
 
Lokalni mediji zaduženi su da objavljuju zvanične informacije, kao i aktuelna uputstva o merama za sprečavanje širenja Korona virusa, koja su dostupna emiterima sa nacionalnom frekvencijom.
 
Inspekcijskim organima na području opštine Mali Zvornik naloženo je da vrše pojačanu kontrolu poštovanja naredbi zabrane, uključujući zabranu okupljanja više od 50 lica, kao i rada sportskih, obrazovnih i objekata kulture, te javnih manifestacija.
 
U informaciji Policijske stanice Mali Zvornik, iznetoj na današnjoj sednici opštinskog Štaba za vanredne situacije, o posebnim aktivnostima koje njeni pripadnici imaju tokom vanrednog stanja, navedeno je da je programom samoizolacije na teritoriji malozvorničke opštine do danas obuhvaćeno 64 lica, kojima je karantin određen usmenom naredbom i pisanim rešenjem nadležnih službi.
 
Foto: Opštinska uprava Mali Zvornik
Izvor: Opštinska uprava Mali Zvornik
#Mali_Zvornik #Podrinje #Srbija #Serbia #SRB 
#VanrednoStanje #Covid19 #Corona
 
 
Share